สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ทำได้หรือเปล่า!?

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

หลายคนที่ทำเรื่องขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน...

หลังจากที่ผ่านระยะเวลา 3 ปี อาจอยากที่จะขอรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดภาระในการผ่อนจ่ายคืนในแต่ละเดือนให้น้อยลงมากกว่าเดิม

แต่ในขณะเดียวกันหลายคนอาจอยากที่จะขอทำการรีไฟแนนซ์ควบคู่ไปกับการขอสินเชื่อเพิ่มวงเงินไปด้วย

สำหรับคนที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธอส. แล้วอยากที่จะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. นั้นก็สามารถทำได้ไม่ยาก ส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไร!?

และมีเรื่องอะไรที่น่ารู้กันบ้างนั้น สามารถติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

 

รีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. คืออะไร!?

 

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การทำการขอกู้ยื่มสินเชื่อกับธนาคารแห่งใหม่ เพื่อลดภาระเงินกู้เก่าที่่มีอัตราของดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโปรโมชั่น 3 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่ออัตราของดอกเบี้ยลดน้อยลง จำนวนของเงินที่ต้องผ่อนชำระคืนให้กับทางธนาคารก็จะน้อยลง ส่งผลให้สามารถวางแผนการนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันทาง ธอส. เองก็ได้ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านด้วอยัตราของดอกเบี้ยที่ต่ำน่าสนใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

 

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

เมื่อทำการรีไฟแนนซ์กับ ธอส.  สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่จากการรีไฟแนนซ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานได้ ดังต่อไปนี้

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. : เพิ่มผู้กู้

 

การเพิ่มผู้กู้ที่เป็นเครือญาติ สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. : เพิ่มระยะเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย

 

การรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. ช่วยให้สามารถยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระครั้งใหม่ได้อย่างยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ค่าผ่อนชำระลดน้อยลงโดยสามารถทำการเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ใหม่ *อย่างไรก็ตาม การเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระใหม่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

3.รีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. : รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน

 

การขอรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. ไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากับยอดหนี้คงเหลือเสมอไป ทำให้เหมาะกับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เช่น อยากที่จะทำการซ่อมแซมบ้าน ก็สามารถขอทำการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. โดยขอวงเงินที่สูงมากกว่าภาระหนี้คงเหลือ อย่างไรก็ตามวงเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินมูลค่าของหลักประกันตามเงื่อนๆไขที่ทางธนาคารกำหนด

 

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ในปี 2564

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ได้รับเงินก้อนเพื่อช่วยชำระหนี้

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ช่วยลดอัตรราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านให้น้อยลง

3.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ช่วยสร้างประวัติการผ่อนชำระที่ดี

4.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ช่วยให้เหลือเงินก้อนสำหรับการลงทุนในอนาคต

 

เรื่องน่ารู้ก่อนขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

 • เป็นลูกค้าเงินกู้สินเชื่อบ้านกับ ธอส.อยู่แล้ว
 • มีประวัติการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ
 • ธอส. จะทำการประเมินหลักประกันใหม่ตามสภาพปัจจุบัน
 • ธอส. อาจทำการขยายเวลาผ่อนชำระออกไปอีกเป็นสูงสุด 30 ปี นับจากปัจจุบัน
 • ควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น
 • ธอส. ให้กู้เฉพาะยอดของตัวบ้าน ในส่วนของสินเชื่อประกันผู้ขอกู้ต้องทำการตจ่ายเอง จากนั้นจึงค่อยทำการเวนคืนเองในภายหลัง

 

วงเงินของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ทำการอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มตามหลักประกัน โดยมีเกณฑ์ที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 • กรณีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมอาคาร อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด (คอนโดมิเนียม) อนุมัติไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหากมีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท และ 80% หากมีราคามากกว่า 1 ล้านบาท
 • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ สำหรับพนักงานประจำและประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่เกิน 1/3 ของรายได้สุทธิ หากผู้กู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการวงเงินเงินกู้จะได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

 

ระยะเวลาในการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

หลังจากที่ยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการกู้ใหม่ โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับจำนวนปีของผู้ขอกู้จะต้องรวมกันไม่เกิน 70 ปี

 

 

5 ขั้นตอนน่ารู้ สำหรับคนที่อยาก Refinance บ้านกับ ธอส. ในปี 2564 โดยเฉพาะ!

 

เชื่อว่าหลายคนอยากที่จะทำการRefinance บ้าน เพื่อที่จะได้เป็นการช่วยประหยัดอัตราของเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนให้กับสถาบันการเงินหลังจากที่หมดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น 3 ปี ให้น้อยลงกว่าเดิม แต่... ติดอยู่ที่ปัญหาความยุ่งยากของขั้นตอนการข้อสินเชื่อกับธนาคารใหม่ แต่ที่จริงแล้วการ Refinance บ้าน โดยเฉพาะกับทาง ธอส. ไม่ได้ยากเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจ เพียงแค่ทำตามขั้นตอน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

 

1.ก่อน Refinance บ้านกับ ธอส. อย่าลืมตรวจสอบสัญญาเงินกู้เดิม

 

ว่าถึงระยะเวลาที่สามารถขอทำการรีไฟแนนซ์ใหม่แล้งหรือยัง ถ้าหากว่ายัง ถ้าหากยังไม่หมดระยะเวลาสัญญา ก็สามารถใช้เวลาเหล่านี้ มาใช้ในการจัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสมและมองหาโปรโมชั่น Refinance บ้าน จาก ธอส. ที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด เพราะจะทำการ Refinance บ้าน ทั้งที่ ก็ควรได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

 

2.ก่อน Refinance บ้านกับ ธอส. ลองขอปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่  (Retention) กับธนาคารเดิมดูก่อน

 

หลายคนอาจไม่ทราบว่าสามารถที่จะทำการขอปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่กับสถาบันทางการเงินเดิมที่ได้ทำการกู้ยืมสินเชื่อบ้านได้เช่นกัน ส่วนจะปรับได้มากน้อยเ็นที่พึงพอใจหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินแต่ละแห่ง บางครั้งอาจปรับน้อยลงจนอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ จนไม่จำเป็นที่จะต้องทำการ Refinance บ้านกับ ธอส. เลยทีเดียว

 

3.เตรียมค่าใช้จ่ายในการ Refinance บ้านกับ ธอส. 

 

ในการขอ Refinance บ้านกับ ธอส. หรือสถาบันทางการเงินใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามา โดยจะขอพูดถึงค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป

 

4.เตรียมเอกสารสำหรับการ Refinance บ้านกับ ธอส. ให้ครบถ้วน

 

ส่วนใหญ่แล้วเอกสารสำหรับยื่นเรื่องเพื่อขอทำการ Refinance บ้านกับ ธอส. มักที่จะเหมือนกับเอกสารสำหรับการกู้ยืมสินเชื่อบ้านทั่วไป โดยในส่วนของเอกสารประกอบการสมัคร ก็จะขอพูดถึงอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไปเช่นกัน

 

5.ติดต่อกับ ธอส. เพื่อยื่นเรื่องของทำการ Refinance บ้าน

 

ในขั้นตอนนี้ ค่อนขางที่จะยุ่งยากสักหน่อย เพราะหลังจากที่ทำการยื่นเอกสารและใบข้อกู้สำหรับการ Refinance บ้านกับ ธอส. แล้วได้รับการอนุมัติ ก็จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับสถาบันทางการเงินเก่าและทาง ธอส. โดยมีขั้นตอนปฎิบัติที่ไม่่ยากจนเกินความสามารถนัก ดังต่อไปนี้

 

 • เมื่อทราบผลการอนุมัติ Refinance บ้านกับ ธอส.
 • ทำการติดต่อกับสถาบันทางการเงินเดิม เพื่อทำการไถ่ถอนบ้าย ที่ดินและปิดบัญชีสินเชื่อเดิม
 • นัดสถาบันทางการเงินทั้งสองฝ่ายเพื่อทำนิติกรรมร่วมกัน
 • จดจำนอนสิยทรัพย์
 • ทำการ Refinance บ้านกับ ธอส. เป็นผลสำเร็จ

 

เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

 • เอกสารคำร้องขอกู้เงิน
 • เอกสารแสดงตัวและเอกสารด้านการเงิน (*ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมจะต้องยื่นคำร้องขอกู้ พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสารส่วนตัวของทุกคน)

 

ค่าใช้จ่ายในการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

1.ค่าใช้จ่ายในการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

 

 • กรณีกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
 • กรณีกู้ระหว่าง 500,001 – 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
 • กรณีกู้เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมครั้งละ 600 บาท
 • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมจำนอง คิดอัตราจ้างเหมารายละ 700 บาท

2.ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน (*จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

 

หากเงินกู้เพิ่มรวมกับเงินกู้คงค้าง ไม่ถึงยอดจดจำนองเดิมที่ผู้กู้เคยทำไว้กับ ธอส. ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าจดจำนองใหม่ แต่ถ้าหากเกินวงเงินที่เคยจดจำนองเอาไว้กับธนาคารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนองใหม่ 1% ของเงินกู้เพิ่มส่วนที่เกิน

 

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ยากไหม!? มาฟังความเห็นจากชาว Pantip กัน!

 

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ยากไหม!?  : 1497678

มีแพลนจะกู้ต่ออีกหลังนึงค่ะ ตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่ประเมินวงเงินกู้ให้ จนท.แจ้งว่าต้องรอครบ 1 เดือนก่อนถึงจะประเมินได้ค่ะ แต่ก็แอบร้อนใจ เพราะบ้านใกล้สร้างเสร็จแล้ว

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ยากไหม!?  : 2880979

คิดว่าที่ ธอส. น่าจะถูกที่สุดตอนนี้ค่ะ☺️

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับ ธอส. ยากไหม!?  : หมีอ้วนกับหมุอวบ

รวมตั้งแต่ยื่นเอกสารครบประมาณ 30 วัน ธอส.ก็อนุมัติค่ะ

 

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!? ขั้นตอนยุ่งยากไหม!?

 

สำหรับคนที่ต้องการทำการรีไฟแนนซ์กับทาง ธอส. แต่เป็นลูกค้าสินเชื่อกู้ซื้อบ้านรายเก่าอยู่แล้ว ก็ยังสามารถทำได้เช่นกัน แต่จะใช้การ Retention หรือการ "ขอลดดอกเบี้ย" ได้บางส่วน โดยสามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทาง ธอส. สาขาใกล้บ้าน ส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไร และยุ่งยากหรือเปล่านั้น!? ลองมาฟังความเห็นจากชาว Pantip เพื่อเป็นข้อมูลประกอการพิจารณากันเลย

 

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!?  : Le droit

เพิ่งยื่น รีไฟแนนซ์ ธอส ไป 3 วันอนุมัติ ยื่นกรุงไทย ยื่น 1 วันอนุมัติ ไวโครตๆ

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!?  : iamjerayu

เราว่าทำที่สำนักงานใหญ่ไวนะ ของเราทำเอกสารทั้งหมด รวมมาประเมิณบ้านจนกู้ผ่าน
ใช้เวลาประมาณเดือนนึงตอนนี้ผ่อนมา3ปีกว่า  ว่าจะรีไฟแนนซ์จาก2.9
แต่ปีนี้ดอกเบี้ยลอยตัวลดกว่าเดิมอีก เลยไม่รีละดอกถูกจริงที่นี่แถมไม่ต้องทำประกันด้วย
ถ้าอยากได้เร็วควรไปสำนักงานใหญ่นะเราว่า
จนท.บริการดีมากๆ  

แต่รอคิวนานหน่อยตอนไปที่ออฟฟิต  คนเยอะมาก

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!?  : อาหารเป็นหนึ่งในโลก

จากที่ผมกู้นะครับ
1.ง่ายกว่าเดิม ถ้าประวัติส่งตรงเวลาตลอด
2.เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และ ดอกเบี้ย 3%
3.ไม่ใช่ครับ ขึ้นอยู่กับ ธอส. สูงสุด 35% ของราคาประเมิน และหลังโฉนดจะจะเขียนว่าจำนำลำดับสอง

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!?  :  2116489

 ถ้ากู้อยู่กับ ธอส.อยู่แล้ว ก็ไม่น่าจะรีไฟแนนซ์กับ ธอส.ได้
ถ้ากู้อยู่กับธนาคารอื่น แล้วคุณพร้อมจะเสียค่าปรับ ก็ติดต่อรีไฟแนนซ์ ธอส.ได้ควรเริ่มติดป้ายขายบ้านได้แล้ว ถ้ารู้สึกว่ายอดผ่อนสูง เดี๋ยวดอกเบี้ยลอยตัวจะหนักขึ้นไปอีกแถมนิดหนึ่ง ถ้ากู้แบบสวัสดิการ ครบ 2 ปี อาจจะขอลดดอกเบี้ย (retention) ได้ ลองดูสัญญา

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!?  : 4298158

ธอส บางทีมีดอกรีเทนชั่น 2 สเตป
ให้คุณเตรียมใจ แล้วขอรีไฟแนนจริงจังไปเลย เอาขอที่ใหม่ไปด้วย ให้เขาดู ถ้าเขามีดอกรีเทนชั่นพิเศษ เขาจะชักดอกพิเศษออกมาเองอีกรอบนึง หลังดอกรีเทนชั่นปกติไม่ได้ผล
ถ้าช่วงนั้นเขาไม่มีคือไม่มี คุณต้องย้ายอย่างเดียว

สมาชิก Pantip รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ลูกค้าเก่าทำได้หรือเปล่า!?  : Maradodo

เพิ่งไปทำเรื่องปรับลดดอกเบี้ย (Retention) ที่สาขาในกรุงเทพฯ
ได้เอกสารรับเรื่องมาระบุว่าดอกเบี้ยใหม่จะมีผลใน 90 วัน
เพราะต้องส่งเรื่องต่อไปที่สาขาต่างจังหวัด (คอนโดอยู่ต่างจังหวัด)

 

บทสรุปส่งท้าย : ขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ดีไหม!?

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

          สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีอัตราของดอกเบี้ยที่ถูก ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานถึง 70 ปี นอกจากนี้ยังสามารถทำการขอกู้ได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็นการรีไฟแนนซ์กับสถาบันทางการเงินเดิมนั่นเอง...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ