สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ทำได้หรือเปล่า!?

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

หลายคนที่ทำเรื่องขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน... หลังจากที่ผ่านระยะเวลา 3 ปี อาจอยากที่จะขอรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดภาระในการผ่อนจ่ายคืนในแต่ละเดือนให้น้อยลงมากกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันหลายคนอาจอยากที่จะขอทำการรีไฟแนนซ์ควบคู่ไปกับการขอสินเชื่อเพิ่มวงเงินไปด้วย สำหรับคนที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธอส. แล้วอยากที่จะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. นั้นก็สามารถทำได้ไม่ยาก ส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไร!? และมีเรื่องอะไรที่น่ารู้กันบ้างนั้น สามารถติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

เมื่อทำการรีไฟแนนซ์กับ ธอส.  สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่จากการรีไฟแนนซ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานได้ ดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. : เพิ่มผู้กู้

 

การเพิ่มผู้กู้ที่เป็นเครือญาติ สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. : เพิ่มระยะเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย

 

การรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. ช่วยให้สามารถยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระครั้งใหม่ได้อย่างยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ค่าผ่อนชำระลดน้อยลงโดยสามารถทำการเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ใหม่ *อย่างไรก็ตาม การเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระใหม่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

3.รีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. : เพิ่มวงเงิน

 

การขอรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. ไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากับยอดหนี้คงเหลือเสมอไป ทำให้เหมาะกับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เช่น อยากที่จะทำการซ่อมแซมบ้าน ก็สามารถขอทำการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. โดยขอวงเงินที่สูงมากกว่าภาระหนี้คงเหลือ อย่างไรก็ตามวงเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินมูลค่าของหลักประกันตามเงื่อนๆไขที่ทางธนาคารกำหนด

 

เรื่องน่ารู้ก่อนขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

 • เป็นลูกค้าเงินกู้สินเชื่อบ้านกับ ธอส.อยู่แล้ว
 • มีประวัติการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ
 • ธอส. จะทำการประเมินหลักประกันใหม่ตามสภาพปัจจุบัน
 • ธอส. อาจทำการขยายเวลาผ่อนชำระออกไปอีกเป็นสูงสุด 30 ปี นับจากปัจจุบัน

วงเงินของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ทำการอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มตามหลักประกัน โดยมีเกณฑ์ที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 • กรณีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมอาคาร อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด (คอนโดมิเนียม) อนุมัติไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหากมีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท และ 80% หากมีราคามากกว่า 1 ล้านบาท
 • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ สำหรับพนักงานประจำและประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่เกิน 1/3 ของรายได้สุทธิ หากผู้กู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการวงเงินเงินกู้จะได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

 

ระยะเวลาในการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

หลังจากที่ยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการกู้ใหม่ โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับจำนวนปีของผู้ขอกู้จะต้องรวมกันไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

 • เอกสารคำร้องขอกู้เงิน
 • เอกสารแสดงตัวและเอกสารด้านการเงิน (*ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมจะต้องยื่นคำร้องขอกู้ พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสารส่วนตัวของทุกคน)

 

ค่าใช้จ่ายในการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

1.ค่าใช้จ่ายในการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

 

 • กรณีกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
 • กรณีกู้ระหว่าง 500,001 – 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
 • กรณีกู้เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมครั้งละ 600 บาท
 • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมจำนอง คิดอัตราจ้างเหมารายละ 700 บาท

2.ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน (*จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

 

หากเงินกู้เพิ่มรวมกับเงินกู้คงค้าง ไม่ถึงยอดจดจำนองเดิมที่ผู้กู้เคยทำไว้กับ ธอส. ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าจดจำนองใหม่ แต่ถ้าหากเกินวงเงินที่เคยจดจำนองเอาไว้กับธนาคารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนองใหม่ 1% ของเงินกู้เพิ่มส่วนที่เกิน

 

บทสรุปส่งท้าย : ขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ดีไหม!?

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

 

          สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีอัตราของดอกเบี้ยที่ถูก ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานถึง 70 ปี นอกจากนี้ยังสามารถทำการขอกู้ได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็นการรีไฟแนนซ์กับสถาบันทางการเงินเดิมนั่นเอง...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกสิกรอนุมัติยากไหม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC ดีหรือเปล่า? สมัครยากไหม? รวมเหตุผลที่ทำให้อนุมัติไม่ผ่านที่ควรรู้
บัตรเครดิต KTC อนุมัติยากจริงชัวร์ หรือเพียงแค่ข่าวลือ? มาฟังความเห็นจ...