กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่า!? คาร์ ฟอร์ แคช จากธนาคารกรุงศรี! ช่วยได้!

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

          รถมอเตอร์ไซค์... เป็นหนึ่งในยานพาหนะที่แทบทุกบ้านมี บางคนอาจใช้ในการขับขี่ไปทำธุระในชีวิตประจำวันในสถานที่ใกล้เคียง ในขณะที่หลายคนอาจใช้เป็นยานพาหนะหลักในการไปเรียนหรือทำงาน แต่ไม่ว่าจะใช้งานแบบไหนหากคิดว่าอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างเริ่มแพงหรืออยากที่จะได้เงินทุนสักก้อนมาสำรองเอาไว้ใช้จ่าย การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากที่จะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ ขอแนะนำให้ลองแวะมาที่ธนาคารกรุงศรี กับสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ คาร์ ฟอร์ แคช รถมอเตอร์ไซค์ รับรองว่าจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างน่าสนใจอย่างแน่นอน...

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ คาร์ ฟอร์ แคช จากธนาคารกรุงศรี

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

 • รับรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์อายุไม่เกิน 5 ปี
 • รายได้ของผู้ขอกู้สินเชื่อเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท
 • นำรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้ขับขี่ได้ตามปกติ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • ผ่อนได้อย่างยาวนานสูงสุด 36 เดือน
 • สินเชื่อประเภทโอนเล่ม

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 40.17 - 54.00% ต่อปี โดยมีดอกเบี้ยแบบคงที่ระหว่าง 1.85 – 2.50% ต่อเดือน

 

ช่องทางในการคำนวณประเมินวงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ด้วยตัวเอง

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

สำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะลองคำนวณว่ารถของตัวเองจะสามารถขอประเมินสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ คาร์ ฟอร์ แคช ด้วยตัวเองได้ประมาณเท่าไหร่ เพื่อประกอบการตัดสินว่าควรเลือกใช้บริการดีหรือเปล่า สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์แนะนำดังต่อไปนี้

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ขอสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี (*ในวันทำสัญญา)
 • มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีชาวต่างชาติ *ต้องยื่นเสานำเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารสำหรับประกอบการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

บุคคลธรรมดา

 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 3 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล

 

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และเทียนบ้านของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน ล่าสุดจำนวน 1 ฉบับ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

1.สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

2.ยื่นเอกสาร หรือนัดวันส่งมอบเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

3.รอแจ้งผลการอนุมัติ

4.รอรับเงินสดโอนเข้าบัญชีที่แจ้งเอาไว้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

สิ่งที่ควรทราบก่อนขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

 • มอเตอร์ไซค์ ในความหมายของการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดน้อยกว่า 250 CC ลงมา หรือมากกว่า 250CC ขึ้นไป แต่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
 • ชาวต่างชาติ สามารถขอสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ดีไหม!?

รีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรี

 

          สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช... เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากของคนที่อยากจะนำรถมอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัวด้านการเงินทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นสินเชื่อที่มีอัตราของดอกเบี้ยที่ต่ำ ใช้เวลาผ่อนคืนไม่นานมาก ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการเงินทุนระยะสั้นมากที่สุดนั่นเอง...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
เอมันนี่ เพิ่มวงเงินให้
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) ให้พอใช้ไม่เห็นยากมาฟังเทคนิคจากชาว Pantip กัน
เพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) อย่างไรให้โปร บทความนี้มีคำต...
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน AOMSIN BANK
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมบัตรเครดิตธนาคารออมสิน (AOMSIN BANK) กับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ควรพลาด
บัตรเครดิตธนาคารออมสินดีไหม โดนใจหรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ!!! ใครอย...