อยากปิดหนี้บัตรเครดิต หรือรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินจัดให้กับ 3 สินเชื่อเด็ดสุดเผ็ด ประจำปี 2563

รีไฟแนนซ์ออมสิน

 

กำลังมองหาสถาบันการเงินที่ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต หรือรีไฟแนนซ์บ้านอยู่หรือเปล่า...!? ถ้าหากใครกำลังมองหาสถาบันทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและสามารถผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน ขอแนะนำให้ลองแวะมาทำความรู้จักกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธนาคารออมสินที่มีให้เลือกตอบโจทย์ความต้องการมากถึง 3 อย่างกัน ส่วนจะมีสินเชื่อที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนั้น มาลองติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

3 สินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารออมสินที่น่าสนใจประจำปี 2563

รีไฟแนนซ์ออมสิน

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารออมสิน : สินเชื่อเคหะ สานฝันเรื่องบ้าน

รีไฟแนนซ์ออมสิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

 

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตัวเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างแล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันทางการเงิน

จำนวนวงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน

 

การกู้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือการประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน: กู้สินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย (บ้านหลังแรก)

 

 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่หนึ่ง ราคาหลักประกันซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ที่ดินพร้อมอาคารไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน และห้องชุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์
 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรณีผ่อนชำระสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 และน้อยกว่า 2 ปี กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า นอกจากนี้หากที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ให้ทำการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

 

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน: เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

 

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านออมสินไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน

 

 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ทางธนาคารออมสินเป็นผู้กำหนด

หลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน

 

 

1.ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคตามความจำเป็นและทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถทำการเข้าออกได้อย่างสะดวก

2.สิทธิ์ในการเช่าที่ดินหรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด

3.หลักทรัพย์ตามที่ทางธนาคารออมสินกำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน

 

 

1.มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับทางธนาคารออมสิน

2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่พิสูจน์รายได้ที่แน่นอน ไม่เกิน 70 ปี)

3.มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

 

2.สินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสิน: ชีวิตสุขสันต์

รีไฟแนนซ์ออมสิน

 

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์

 

1.สินเชื่อสำหรับค่าใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แต่งงานหรือการท่องเที่ยว เป็นต้น

2.สินเชื่อเงินกู้แบบระยะยาว *ไม่เกิน 10 ปี

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์ อนุมัติเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเกินบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท (*เงินกู้ทั้งสองกรณีขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน)

 

หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อ

 

กู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ไม่เกิน 95% ของจำนวนเงินฝากที่คงเหลือในบัญชีของธนาคารออมสิน

กู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ไม่เกิน 95% ของมูลค่าฉลากออมสินพิเศษ (*โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าฉลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด)

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์ เป็นสินเชื่อระยะยาวแบบไม่เกิน 10 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ทำการกู้ชำระ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญา ส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยขั้นต่ำในสัญญาเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน (*ธนาคารออมสินจะทำการพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้ขอกู้สินเชื่อ)

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์

 

 • อัตราดอกเบี้ยในกรณีใช้สมุดบัญชีเงินฝากค้ำประกัน บวกเพิ่มร้อยละ 2.0 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยในกรณีใช้สลากออมสินพิเศษฝากค้ำประกัน บวกเพิ่มร้อยละ 3.9 – 4.1 ต่อปี

 

3.สินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสิน: สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

รีไฟแนนซ์ออมสิน

 

จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไทรทองอเนกประสงค์

 

1.สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว 7-25 ปี

2.สินเชื่อเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจ

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไทรทองอเนกประสงค์

 

 

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 5 ล้านบาท (*ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุดและไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไทรทองอเนกประสงค์

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR+1.75 และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน MMR โดยมีอัตราดอกเบี้ในปีที่ 1-2 อยู่ที่ประมาณ Mor – 2.255

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไทรทองอเนกประสงค์

 

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลไทรทองอเนกประสงค์ ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตาที่สัญญากำหนด (*เงินกู้ต้องไม่เกิน 3 แสนบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี หรือเงินกู้เกิน 3 แสนบาท ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี)

 

บทสรุปส่งท้าย : ขอสินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารออมสินดีหรือเปล่า!?

รีไฟแนนซ์ออมสิน

 

          สินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารออมสิน... เรียกได้ว่ามีการให้บริการที่หลากหลายพร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการของคนที่กำลังมองหาสินเชื่อชั้นดีที่เหมาะกับตัวเองเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากทำการศึกษารายละเอียดแล้วพบว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์อันไหนที่เหมาะกับตัวเอง ก็อย่ามัวรอช้าไปสมัครสินเชื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินต่อเดือนให้น้อยลงกันเลย....

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
ยูเมะพลัส (Umay+)ผ่อนโทรศัพท์ทรูมูฟได้นานสุดกี่เดือนเสียดอกเบี้ยหรือเปล่ามาดูกัน
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส (Umay+)ผ่อนโทรศัพท์ทรูมูฟได้นานสุดกี่เดือนเสียดอกเบี้ยหรือเปล่ามาดูกัน
รู้หรือไม่ว่าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสามารถผ่อนโทรศัพท์จากค่ายทรูมูฟได้ ด...
ยูเมะพลัส
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
[[รีวิว]] บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) แบบละเอียดยิบ! สำหรับคนอยากมีตัวช่วยด้านการเงิน
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) สินเชื่อช่วยเหลือด้านการเงินในวันที่ต้อง...