รถแลกเงินที่ไหนดี 2562
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) ตัวช่วยประหยัดดอกเบี้ยแบบขั้นเทพ!

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

ถ้าหากใครกำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน... แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขอกับสถาบันทางการเงินแห่งใดเป็นพิเศษ ขอแนะนำให้ลองทำความรู้จักกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) ที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนสินเชื่อนี้จะมีดีอย่างไร!? และมีเงื่อนไขที่ตอบโจทย์ความต้องการมากน้อยเพียงใด สามารถติดตามอ่านได้จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย!

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing)

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของภาระหนี้
 • ผ่อนชำระยาวนานสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing)

 

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติผ่อนชำระสินเชื่อบ้านที่ดีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing)

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (*กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่าและใบมรณะบัตรของคู่สมรส (*ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (*ถ้ามี และทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้และผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกินสามเดือนล่าสุด)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุดและสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (*กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้กรณีผู้กู้และผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์ การค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (*ไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัทเช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปี ของปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 

สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด (คอนโด) พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารแสดงสัญญาเช่าซื้อ สัญญาจำนองและเอกสารแสดงหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา)

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

 • สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ของห้องชุด (คอนโด)
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของหลักประกัน

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (*เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

 

 • สำเนาสัญญาจำนองและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญาเงินกู้
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

 

หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing)

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิ์การเช่า)

สิ่งที่ควรทราบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing)

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

หากทำการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) แล้วเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นกว่าเดิม สามารถช่วยประหยัดอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาในการกู้ แต่การรีไฟแนนซ์บ้านจะมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น เดียวกับที่ทำการขอกู้สินเชื่อซื้อบ้านในครั้งแรก เช่น

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการประเมินหลักประกัน = 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ค่าปรับกรณีทำการปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด = 3% ของภาระหนี้คงค้าง

ช่องทางในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing)

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ต้องการสมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้าน หรือทำการติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่าน Call Center สินเชื่อบัวหลวงที่หมายเลขโทรศัพท์ : 1333

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) ดีไหม!?

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 

          จากข้อมูลแบบเน้นๆ... ที่ได้กล่าวถึงกันไปแล้วในตอนต้น เชื่อว่าคงจะช่วยทำให้หลายคนมองเห็นภาพโดยรวมแล้วว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) มีความน่าสนใจไม่เชาเลยทีเดียว ทั้งในเรื่องของอัตราของดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษ ระยะเวลาในการผ่อนยาวนานและใช้เอกสารไม่ได้ยุ่งยากมากจนเกินไปนัก ทำให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (Loans for Refinancing) น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ของคนที่อยากทำการรีไฟแนนซ์บ้านของตัวเอง เพื่อช่วยปลดภาระด้านหนี้สินดอกเบี้ยให้น้อยลงได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ