เปิด [3 แบบแผน] ประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care ที่พร้อมดูแลสุขภาพคนทำงานและครอบครัวของคุณ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

เทคแคร์สุขภาพของคุณกับ "ประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care" แม้เจ็บป่วยก็แฮปปี้ได้!

ประกัน สุขภาพ อาคเนย์

 

เจ็บป่วยก็แฮปปี้ได้ ด้วยประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care ซึ่งเป็นชื่อทางการของตลาดกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณ หรือคนที่คุณรัก ประกันสุขภาพ Easy Care ก็พร้อมที่จะให้การดูแลและคุ้มครองสุขภาพของคุณ โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด 1 ล้านบาท โดยการทำประกันสุขภาพแผน Easy Care ทั้ง 3 แบบนั้น จะมีรายละเอียดอะไรที่ควรทราบกันบ้าง มาดูกันเลย!

 

3 แบบแผนประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care มีเงื่อนไขการรับประกันอย่างไร?

ประกัน สุขภาพ อาคเนย์

 

ประกันเกี่ยวกับสุขภาพของอาคเนย์ Easy Care แบ่งออกเป็น 3 แผน โดยในแต่ละแผนจะเจาะไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท กลุ่มของผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัว รวมไปถึงกลุ่มของผู้ที่มีลูกและต้องการให้ลูกได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพ และรายละเอียดของประกันแต่ละแผนจะมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน...

 

1. แผนประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care: Officer Care Package

 

แผนประกันสุขภาพอาคเนย์ Officer Care เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้มั่นคง รวมทั้งเพิ่มความอุ่นใจเรื่องของค่าอาหาร ค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล รวมสูงสุดถึง 6,000 บาท/วัน และได้รับเงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,500 บาท/วัน อีกทั้งยังได้รับค่าห้องในกรณีผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) สูงสุด 12,000 บาท/วัน ในกรณีที่ไม่ได้เคลมผู้ป่วยใน (IPD) จะได้รับเงินชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย Officer Care Package

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16 - 65 ปี (เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ)
 • ผู้เอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ได้รับความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆ โดยมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

2. แผนประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care: Owner Care Package

ประกัน สุขภาพ อาคเนย์

 

แผนประกันสุขภาพอาคเนย์ Owner Care เป็นแผนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำอาชีพฟรีแลนซ์ เมื่อเอาประกันแล้วจะไม่ขาดรายได้หากต้องนอนที่โรงพยาบาล และได้รับเงินชดเชยรายได้รายวันสูงสุด 1,500 บาท/วัน นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายตามจริงได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือกซื้อ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก (OPD) รวมทั้งการ Follow up (เกิดขึ้นภายใน 15 วัน)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย Owner Care Package

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16 - 65 ปี (เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ)
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ได้รับความคุ้มครองการบาดเจ็ดจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆ โดยมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

3.แผนประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care: Kids Care Package

ประกัน สุขภาพ อาคเนย์

 

ประกันสุขภาพอาคเนย์ Kids Care Package เป็นประกันสุขภาพที่เหมาะลูก ๆ ของผู้ที่ทำงานประจำ หรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว รวมไปถึงอาชีพฟรีแลนซ์ คลายกังวลเมื่อต้องเฝ้าดูอาการลูกที่โรงพยาบาล รับเงินชดเชยค่าใช้จ่าย 500 บาท/วัน นอกจากนี้ยังได้รับการจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแบบประกันที่เลือกซื้อ สำหรับค่าใช้จ่าย Follow up (เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย Kids Care Package

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 6 – 15 ปี
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองถือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 กรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ได้รับความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ได้รับความคุ้มครองเจ็บป่วยใด ๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

สรุปส่งท้ายกับผู้เขียน: แฮปปี้ได้เมื่อเจ็บป่วยด้วยประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์

 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์

 

หากคุณกำลังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นฟรีแลนซ์ พนักงานบริษัท หรือต้องการให้ความคุ้มครองลูกของคุณ ประกันสุขภาพอาคเนย์ Easy Care ก็ถือเป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์สำหรับคุณในหลายด้าน ไม่ว่าจะเรื่องของความคุ้มครอง ผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบต่าง ๆ หวังว่าบทความนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับคุณได้นะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ