ประกันชีวิตคนแก่
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อายุ 60 อยากทำประกันชีวิตสักกรมธรรม์ แผนไหนน่าสนใจที่สุด!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

          ผู้คนในสมัยก่อน.. อาจไม่ได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องแผนการประกันภัยนัก ส่วนหนึ่งอาจมาจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้แพงหูดับเหมือน ณ ปัจจุบัน แถมเรื่องของโรคภัย ไข้เจ็บและอุบัติเหตุเองก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับในปัจจุบัน ด้วยความคิดดังกล่าว ทำให้หลายคนที่ล่วงเอาสู่วัยสูงอายุ 60 ปี ขึ้น ไม่ได้มีความคิดในเรื่องของการทำประกันชีวิตมาก่อน แต่เมื่อเริ่มเล็งเห็นความสำคัญกลับปรากฏว่าอายุ 60 ปี ขึ้นไปกลับกลายเป็นเรื่องยาก เพราะต้องตรวจสุขภาพให้วุ่นวายใจเต็มไปหมด ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าควรทำประกันชีวิตของที่ไหน!? แผนใดดี!? รับรองว่าบทความชิ้นนี้ มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

มารู้จักกับประกันชีวิตกันก่อนว่า คืออะไรกัน!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

ประกันชีวิต คือ เป็นการทำประกันที่จ่ายค่าตอบแทนเมื่อผู้มีสิทธิ์เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าประกันชีวิตช่วยคุ้มครองในเรื่องของอาการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนอกเหนือจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประกันชีวิตยังมีข้อดีจากการที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

4 แผนประกันชีวิตที่น่าสนใจ สำหรับคนอายุ 60 มีของที่ไหนกันบ้าง!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

1.ประกันชีวิตอายุ 60 กรุงเทพประกันชีวิต : บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผนประกันชีวิต 60 บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพ สำหรับคนอายุ 60

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

2.ประกันชีวิตอายุ 60 กรุงเทพประกันชีวิต :ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตอายุ 60 แผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต สำหรับคนอายุ 60

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

3.ประกันชีวิตอายุ 60 กรุงเทพประกันชีวิต : ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตอายุ 60 แผน ห่วงรัก พรีเมียร์

 

 • อุ่นใจกับการคุ้มครองที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันตั้งแต่ แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย (*เช่น สุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต ของคนอายุ 60

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีจำนวนต่ำกว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมีขั้นต่ำ 50% ของเบี้ยประกันสัญญาชีวิต

 

4.ประกันชีวิตอายุ 60 ทิพยประกันภัย : แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Long Stay Visa OA

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นของประกันชีวิตอายุ 60 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Long Stay Visa OA

 

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมการแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายสำหรับในใช้ในงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

 

เงื่อนไขของแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับอายุ 60

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-70 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตอายุ 60 ปี ทั้ง 4 แผน อันไหนดีโดนใจที่สุด!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

          สำหรับคนที่กำลังมองหา... ประกันชีวิตสำหรับคนอายุ 60 ปี แล้วไม่แน่ใจว่าควรเลือกแผนใดดี ขอแนะนำให้ลองทำการสำรวจความต้องการของตัวเองให้เสียก่อนว่าต้องการทำประกันชีวิตควบคู่กับแบบใด เช่น สุขภาพ สะสมทรัพย์ มรดก หรืออื่นๆ เพื่อที่จะได้ช่วยในการส่งมอบประกันชีวิตที่น่าสนใจให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคตนั่นเอง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ pantip
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพดีไหม!? [[รวมรีวิว]] สารพัดความเห็นจาก ชาว Pantip
ใครกำลังสนใจบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แวะมาฟัง ] ความเห็นจากชาว Pantip ก...