ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย!? บทความนี้มีคำตอบ พร้อมแนะนำ 6 บริษัทที่แสนน่าสนใจกัน!

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

สุขภาพที่ดี... เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา แต่สำหรับบางคนที่อยากวางแผนในการเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพหรือโรคร้ายที่ ณ ปัจจุบันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้หลากหลายสาเหตุ เชื่อว่าคงจะเริ่มมีคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย!? ให้การคุ้มครองที่ดีอย่างเหมาะสม!? ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย ขอแนะนำให้รู้จักกับ 6 บริษัทประกันภัยชั้นนำดังต่อไปนี้ รับรองว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

 

ปัจจัยสำคัญที่ควรนำมาเลือกทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

 • เลือกประกันสุขภาพที่เคลมง่าย
 • เลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับงบประมาณของตัวเอง
 • เลือกประกันสุขภาพที่เงื่อนไขเหมาะสม
 • เลือกประกันสุขภาพหลังจากทำการเปรียบเทียบจุดเด่น-จุดด้อย ของบริษัทต่างๆ
 • เลือกประกันสุขภาพที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน
 • เลือกประกันสุขภาพที่มีระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะสม
 • เลือกประกันสุขภาพที่มีสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น นำไปลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น

 

6 ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย!? ประจำปี 2563

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

1.ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย วิริยะประกันภัย:ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์

 

 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท /ครั้ง
 • คุ้มครองทั้ง IPD+OPD (*สามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม)
 • ไม่ปฎิเสธกันต่ออายุ แม้มีเคลมและส่วนลดประวัติดี เมื่อไม่มีเคลม
 • หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพ
 • เครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ

เงื่อนไขในการประกันภัยของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์

 

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน -65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมกับบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

2.ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย ธนาคารออมสิน: ประกันสุขภาพออมสิน สุดคุ้ม

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพออมสิน สุดคุ้ม

 

 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 24,000 บาท / ปี
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกกรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 750,000 บาท / ปี
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ซื้อง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม รับกรมธรรม์ทันที (*เมื่อผ่านการพิจารณารับประกัน)
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม รับ Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบี้ยประกันเริ่มต้น วันละ 12.02 บาท

เอกสารในการประกอบขอทำประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

 

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร

 

เงื่อนไขในการรับประกันที่ควรทราบของประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

 

ข้อยกเว้นที่ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ไม่คุ้มครอง

 • ความเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก เช่น เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อ นิ่ว การตัดทอลซิลหรืออดินอยด์ และเส้นเลือดขอด
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้ทำการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด ปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม

 

3.ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย ธนาคารไทยพาณิชย์ :  เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

 

 • จ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง *3 ครั้ง เมื่อตรวจพบโรคร้ายระดับรุนแรง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 100% ครั้งที่ 2 110% และครั้งที่ 3 ที่ 120% ของจำนวนเงินประกันภัย
 • จ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง *3 ครั้ง เมื่อตรวจพบโรคร้ายระดับรุนแรง 3 ครั้ง ครั้งละ 20% ของจำนวนเงินประกันภัย
 • ไม่พบโรคร้ายจนครบอายุ 75 ปี และไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายระดับรุนแรงรับเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวน
 • หยุดจ่ายเบี้ยประกันเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงครั้งแรก แต่ยังคงได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 75 ปี
 • บริการสนับสนุนระหว่างเจ็บป่วยร้ายแรง เช่น ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา บริการการแพทย์ถึงบ้าน เป็นต้น
 • กรณีเสีนชีวิตจากโรคเจ็บป่วยร้ายแรงรับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันหรือเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนตามตารางกรมธรรม์ (*ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดได้รับผลประโยชน์มากกว่ากัน)
 • โรคร้ายแรงระดับไหนก็มีสิทธิ์เคลมสูงสุดได้ถึง 6 ครั้ง

5 กลุ่มโรคร้ายแรงที่สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

 

 • โรคมะเร็ง
 • โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนโลหิต
 • โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท
 • โรคอื่นๆ

การสมัครรับประกันสุขภาพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

 

 • อายุระหว่าง 1 วัน – 60 ปี (*ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน)
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพชั้นที่ 1-3 เท่านั้น

ระยะเวลาในการคุ้มครองของประกันสุขภาพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

 

 • ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท – 20,000,000 บาท
 • *บริษัทสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณาการประกันภัยบุคคลลักษณะเฉพาะ เช่น สตรีมีครรภ์ ภิกษุ บุคคลบนพื้นที่ราบสูงและชาวต่างชาติ เป็นต้น

 

4.ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย Aetna: แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพบูพา (Aetna) แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

 

 • คุ้มครองในวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (*ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี)
 • คุ้มครองค่าห้องระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 12,000 บาท / คืน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหมวดทั่วไป สูงสุด 20,000 บาท / การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองการบาดเจ็บและอุบัติตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (*ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรมและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
 • เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

 

5.ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย ธนาคารกรุงเทพ: Be Together  Health & Save

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพ Be Together  Health & Save

 

 • คุ้มครองทั้งชีวิตและการรักษาตัวในโรงพยาบาลถึงอายุ 80 ปี
 • รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญาอายุครบ 80 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ชำระจนถึงอายุ 60 ปี
 • เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เอาประกัน

 

 • อายอายุรับประกันภัย 20-55 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 80 ปี
 • ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัย 6 แผ่น 500,000 บาท 750,000 บาท 1,000,000 บาท 1,500,000 บาท 2,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

6.ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย เมืองไทยประกันชีวิต:

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต

 

 • ประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้รับผลประโยชน์ที่หลากหลาย
 • โครงการ SME คุ้มครองชัวร์ เหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน 375,000 บาท / ปี และเบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
 • โครงการความคุ้มครองสุขภาพ D Healthy ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท / ปี
 • โครงการสัญญาเพิ่มเติม Elite Health ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งและเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก
 • โครงการ Extra Care Plus คุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินสูงสุด 4 แสนบาท และค่าห้องพักผู้ป่วยในสูงสุด 8 พันบาท / วัน
 • โครงการสัญญาเพิ่มเติม Smart Healthy ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้าบาท/ปี และคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 81 ปี

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย โดนใจที่สุด!?

ประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย

 

ประกันสุขภาพทั้ง 6 บริษัทที่ได้กล่าวถึงกันไปแล้วในข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ถ้าหากถามว่าประกันสุขภาพที่ไหนดีเคลมง่าย!? ขอเพียงแค่ทำการเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองที่สดและทำตามเงื่อนไขการรับประกันอย่างเหมาะสม รับรองว่าประกันสุขภาพที่นำมาเสนอในวันนี้ ล้วนแล้วแต่เคลมได้อย่างง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่ออย่างแน่นอน...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
อิออน อนุมัติ 30 นาที สินเชื่อ อิออน อนุมัติ 30 นาที
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
สินเชื่ออิออน (Aeon) อนุมัติไว 30 นาที รู้ผลจริงหรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ
เคล็ดลับสมัครสินเชื่ออิออน (Aeon) อย่างไรให้รวดเร็ว ผ่านอนุมัติใน 30 น...
อิออน กดตู้ไหนได้บ้าง อิออน กดเงินสดตู้ไหนได้บ้าง ตู้ ATM อิออน ใกล้ฉัน อิออน กดตู้อะไรได้บ้าง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กดเงินสดผ่านตู้ ATM ธนาคารอะไร ตู้ของอิออนมีที่ไหนกันบ้าง!?
อยากใช้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กดเงินสด กดตู้ ATM ไหนได้บ้าง ตู้ใกล้ฉัน...
อิออน สาขา อิออน สํานักงานใหญ่ อิออน บิ๊กซี สาขา อิ ออน ใกล้ฉัน อิออน นครปฐม อิออน ขอนแก่น อิออน ศรีราชา อิ ออน ชลบุรี อิออน ระยอง อิออน พัทยา อิออ น พิษณุโลก อิออน มีสาขา ไหนบ้าง อิออน สาขาโคราช อิออน นครปฐม อิออน ฟิวเจอร์รังสิต อิออน อุดร อิออน เซ็นทรัล พระราม 2 อิออน ราชบุรี อิออน ลพบุรี อิออน ลําปาง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีที่ไหนใกล้บ้านของคุณบ้าง สำนักงานใหญ่ ตจว. สาขาไหนอนุมัติไวสุด!?
อยากสมัครบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สาขาไหนใกล้บ้านบ้าง สำนักงานใหญ่ อุดร ...
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ pantip
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพดีไหม!? [[รวมรีวิว]] สารพัดความเห็นจาก ชาว Pantip
ใครกำลังสนใจบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แวะมาฟัง ] ความเห็นจากชาว Pantip ก...