ประกันชีวิตมรดก
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อายุสูงวัยขึ้น ความเสี่ยงมากขึ้น มารู้จักกับ 4 แผนประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินที่เหมาะกับคนห่วงใยอนาคตกัน!

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

          เวลาและอายุที่ล่วงเลย... เป็นเพียงไม่กี่สิ่งในโลกที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่หากรู้จักการวางแผนก็จะสามารถใช้เงินในการช่วยคุ้มครองสุขภาพและชีวิตในช่วงสูงอายุได้เป็นอย่างดีเช่นกัน สำหรับคนที่กำลังวางแผนในอนาคตหรืออยู่ในช่วงสูงอายุ แล้วอยากที่จะทำ “ประกันชีวิตผู้สูงอายุ” บทความชิ้นนี้ได้ทำการรวบรวม 4 แผนประกันชีวิตผู้สูงอายุที่น่าสนใจของธนาคารออมสินมาฝากกัน

 

4 แผนประกันชีวิตผู้สูงอายุที่น่าสนใจจากธนาคารออมสิน

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

1.ประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน :ประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันกลุ่ม)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันกลุ่ม)

 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย
 • ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เหมาะกับคนที่มีรายได้น้อย
 • ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน

 

 • อายุ 18-65 ปี
 • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
 • ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด เท่านั้น

 

อัตราเบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัยประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

 

 • แผนที่ 1 : 100 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท
 • แผนที่ 2 : 200 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาท
 • แผนที่ 3 : 300 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท
 • แผนที่ 4 : 400 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 40,000 บาท
 • แผนที่ 5 : 500 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

 

2.ประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน: แบบตลอดชีพ 90/5

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินแบบตลอดชีพ 90/5

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ ไม่เสียภาษี
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 100% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้นตลอดอายุสัญญา

 

เงื่อนไขในการรับประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินแบบตลอดชีพ 90/5

 

 • 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

3.ประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน: แบบตลอดชีวิต 90/10 เพื่อผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินแบบตลอดชีวิต 90/10 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ ไม่เสียภาษี
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 100% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้นตลอดอายุสัญญา

 

เงื่อนไขในการรับประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินแบบตลอดชีวิต 90/10 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

4.ประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน: แบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินแบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัยอายุครบ 90 ปี
 • อายุ 70 ปี ก็ทำได้
 • เบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • สมัครง่ายดาย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินแบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • อายุที่รับประกัน 50-70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันครบ 90 ปี
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินน่าทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ออมสิน

 

          แผนประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสิน... ที่ได้นำเสนอกันไปแล้วในตอนต้น นับว่าเป็นแผนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะให้การคุ้มครองที่ยาวนานและที่สำคัญคือผู้สูงอายุที่พึ่งเริ่มมาห่วงใย วางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองก็สามารถที่จะทำการสมัครทำประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินได้อีกด้วย ดังนั้น ถ้าหากใครยังลังเลอยู่ว่าควรทำประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินดีหรือเปล่า!? ขอแนะนำว่าอย่ามัวช้าอยู่ เพราะประกันชีวิตผู้สูงอายุธนาคารออมสินมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากมายรออยู่นั่นเอง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ “3 บัตรเครดิตน่าทำ” ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ! [ข้อมูลปี 2564]
ประกอบอาชีพอิสระก็สมัครบัตรเครดิตได้! ด้วย '3 บัตรเครดิตน่าทำ' ประจำปี...