ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันชีวิต กับประกันสุขภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

เมื่อเอ่ยถึงประกันชีวิต... เชื่อว่าหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าคือประกันสุขภาพ แต่ที่จริงระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพเองก็มีเส้นแบ่ง รวมไปถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่น่าสนใจแตกต่างแยกออกจากกันที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนประกันชีวิตกับประกันสุขภาพจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ควรทราบนั้น รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบที่น่าสนใจมารอให้ค้นหากันอย่างแน่นอน

 

 

1.จุดเด่นและจุดด้อยที่น่าสนใจของประกันชีวิต

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

ประกันชีวิตคืออะไร!?

 

ประกันชีวิต คือ เป็นการทำประกันที่จ่ายค่าตอบแทนเมื่อผู้มีสิทธิ์เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าประกันชีวิตช่วยคุ้มครองในเรื่องของอาการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนอกเหนือจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประกันชีวิตยังมีข้อดีจากการที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ ณ ปัจจุบันประกันชีวิตกลายมาเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิต

 

 • เน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก เพิ่มความคุ้มครองสุขภาพของผู้เอาประกันมารวมกันเป็นประกันเสริม
 • คุ้มครองด้านสุขภาพ พร้อมกับความคุ้มครองด้านชีวิต
 • คุ้มครองสุขภาพตอนที่มีชีวิตอยู่และได้รับเงินสินไหมทดแทนเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • โอกาสในการถูกยกเลิกกรมธรรม์น้อยกว่า เพราะเป็นสัญญาแบบระยะยาว
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้

จุดด้อยของประกันชีวิต

 

 • ค่าเบี้ยประกันต่อปีสูงกว่าประกันสุขภาพเล็กน้อย

ประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงิน!?

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

หลายคนอาจสับสนว่าประกันชีวิต คือ การฝากเงินหรือเปล่า!? เพราะรูปแบบค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ที่จริงแล้วประกันชีวิตเป็นการทำสัญญาข้อตกลงในระยะยาว โดยทำการจ่ายเบี้ยประกันที่กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยในการคุ้มครองชีวิต

 

2.จุดเด่นและจุดด้อยที่น่าสนใจของประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

ประกันสุขภาพคืออะไร!?

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้คำจำกัดความหมายของการประกันสุขภาพเอาไว้ว่า “เป็นการประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกัน”

จุดเด่นของประกันสุขภาพ

 

 • คุ้มครองและค่าทดแทนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันชีวิต
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อด้อยของประกันสุขภาพ

 

 • ความคุ้มครอง ค่าชดเชย ค่าเบี้ยประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันกำหนด

 

ประกันสุขภาพที่ช่วยในการลดหย่อนภาษี มีแบบไหนกันบ้าง!?

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ “ประกันชีวิตตัวเอง” และ “ประกันชีวิตของพ่อแม่” โดยสามารถทำการสรุปประเภทของประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี ออกได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอาการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ
 • ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว

 

มารู้จักกับ 5 เคล็ดลับที่น่าสนใจสำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิต

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพล้วนแล้วแต่มีข้อดี-ข้อด้อย รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามก่อนการเลือกซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ มีเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.เลือกซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตอย่างไรให้ได้ของดี!?: ความคุ้มครอง

 

การรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าผ่าตัด เป็นต้น ดังนั้น ควรเลือกประกันสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หรือคนที่เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยก็ควรเลือกแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะเป็นการคุ้มค่ามากที่สุด

2.เลือกซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตอย่างไรให้ได้ของดี!?:: ความเสี่ยง

 

 

สุขภาพส่วนตัวและประเภทของโรคภัยไข้เจ็บ เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัว และแต่ละบริษัทประกันภัยเองก็มีนโยบายในการให้ความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อให้การประกันสุขภาพเป็นไปได้อย่างตอบโจทย์มากที่สุด ควรพิจารณาโรคประจำตัวของตัวเองและแนวโน้มที่จะเป็นโรคภัย ค่อยทำการเลือกประกันสุขภาพอย่างเหมาะสมครอบคลุมกับตัวเองให้ดีที่สุด

3.เลือกซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตอย่างไรให้ได้ของดี!?: วงเงินการให้ความคุ้มครอง

 

ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ควรเลือกที่มอบวงเงินคุ้มครองในด้านของสุขภาพที่สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เพราะในบางครั้งหากค่ารักษาพยาบาลสูงมากจนเกินวงเงินคุ้มครองก็ทำให้ต้องจ่ายส่วนต่างด้วยตัวเอง การเลือกประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองสูงจึงช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

4.เลือกซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตอย่างไรให้ได้ของดี!?: คำนึงถึงเบี้ยประกัน

 

ก่อนทำการสมัครประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ขอแนะนำให้ทำการตารางเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญาให้ดีเสียก่อนว่ามีความเหมาะสมกับรายรับและค่าใช้จ่ายของตัวเองหรือไม่!? เพราะเบี้ยประกันอาจมีการปรับตัวมากขึ้นทุกปี จนอาจทำให้ต้องจ่ายมากกว่าสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างไม่ทันรู้ตัว

5.เลือกซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตอย่างไรให้ได้ของดี!?: ความสะดวกของสถานบริการทางการแพทย์

 

ควรเลือกประกันสุขภาพ ชีวิต ที่มีเครือข่ายของโรงพยาบาลจำนวนมากทั่วประเทศ เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือคุ้มครองในต่างประเทศ เพื่อให้อุ่นใจว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด

 

บทสรุปส่งท้าย : ระหว่างประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เลือกทำอันไหนก่อนดีที่สุด!?

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

 

          อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น... ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตก็ล้วนแล้วแต่มอบสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจแตกต่างกันให้กับผู้ที่เอาประกันภัยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้น ถ้าหากใครต้องการอยากที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ก็ขอแนะนำให้ทำการสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความเสี่ยงในด้านใดมากกว่ากันระหว่างการเสียชีวิตและสุขภาพ!? เชื่อว่าคำถามที่แสนง่ายดายนี้ จะช่วยให้สามารถเลือกทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกว่าเดิมอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เอมันนี่ เพิ่มวงเงิน 2562 เอมันนี่ เพิ่มวงเงิน 2563 บัตรเอมันนี่ เพิ่มวงเงินให้ เอมันนี่ เพิ่มวงเงินได้ไหม
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เพิ่มวงเงินให้ได้ไหม!? และเคล็ดลับเด็ดเพิ่มวงเงินประจำปี 2562-2563
รวมเทคนิคเด็ดที่จะช่วยให้ได้เพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) ...