3 ประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิตมีดีอย่างไร!? บทความนี้มีคำตอบ  
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

เจาะลึก 3 ประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิต กับความคุ้มครองสุดว้าว! ที่คนชอบวางแผนไม่ควรพลาด

ประกันชีวิต ทิพยประกันชีวิต

 

กำลังวางแผนที่จะทำประกันชีวิตอยู่หรือเปล่า!? ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจอยากที่จะวางแผนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการใช้ชีวิตอย่างการทำประกันชีวิต แต่ยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าจะทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยไหนดี อยากแนะนำให้รู้จักกับแผนที่น่าสนใจจากประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิตกัน ส่วนจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรบ้าง ลองมาติดตามอ่านพร้อมกันจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

3 แผนประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิต ที่บอกเลยว่าห้ามพลาด

ประกันชีวิต ทิพยประกันชีวิต

 

1.ประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย: แผนประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

ประกันชีวิต ทิพยประกันชีวิต

 

จุดเด่นของประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย แผนประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

 

 • คุ้มครองการเสียชีวิตกรณีฆาตกรรม ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท
 • แผนคุ้มครองมีให้เลือกถึง 4 แผน
 • มีบัตร Care Card สามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย แผนประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-60 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยทุกรายจะต้องกรอกใบคำขอและผ่านการเงื่อนไขพิจารณาตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมทุกกรมธรรม์ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ทางบริษัทขอไม่รับประกันภัยกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง ช่างยนต์ กรรมกร คนงานเหมือง ชาวประมง พนักงานทำความสะอาดกระจก ช่างไฟฟ้า ยาม พนักงานดับเพลิง นักแสดงสตั้นท์แมน พนักงานขับรถโดยสาร คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถขนส่งประจำทาง นักแข่งรถ นักมวย นักประดาน้ำ นักปีนเขา พนักงานขุดเจาะ คนขับเรือ อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานติดตั้งเสาอากาศ พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา นักศึกษาแผนกช่าง พนักงานส่งเอกสาร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานในโรงงานผลิตแก็ส พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

 

2.ประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย: แผนประกันภัยสุขภาพและอุบติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

 

จุดเด่นของประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย แผนประกันภัยสุขภาพและอุบติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

 

 • แผนคุ้มครองให้เลือกถึง 5 แผน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จากอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยสูงสุดครั้งละ 250,000 บาท
 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • คุ้มครองค่าพยาบาลหรือค่ารักษาทั่วไป
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมการแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 • คุ้มครองค่าวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
 • คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะสูงสุด 250,000 บาท
 • คุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

 

เงื่อนไขแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-70 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • กรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถึงน้ำดีหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอมซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ยา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 120 วัน หลังจากที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

 

3.ประกันชีวิต บริษัททิพยประกัน: แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Long Stay Visa OA

 

จุดเด่นของประกันชีวิต บริษัททิพยประกัน แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Long Stay Visa OA

 

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมการแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายสำหรับในใช้ในงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

 

เงื่อนไขของแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Tip Take Care

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-70 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก

 

อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิต ของบริษัททิพยประกันภัยทำได้ผ่านช่องใดบ้าง!?

 

สำหรับคนที่ต้องการสมัคร หรือทำการสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิต ทิพยประกันภัย สามารถทำได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

 

บทสรุปส่งท้าย : แผนประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิตดีไหม!? น่าสนใจน่าทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิต ทิพยประกันชีวิต

 

          จากข้อมูลในข้างต้น... หลายคนน่าจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิตเอง ก็มีความน่าสนใจไม่เบาเลยทีเดียว โดยเฉพาะกับคนที่กำลังมองหาประกันอุบัติเหตุที่มอบความคุ้มครองที่สูงอย่างน่าสนใจ เชื่อว่าประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิตจะไม่ทำให้ต้องผิดหวังกันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สมัครบัตรเครดิต TMB/ ออนไลน์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
สมัคร [บัตรเครดิต TMB] ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง กี่วันรู้ผล สมัครออนไลน์ได้ไหม เช็คผลอนุมัติที่ไหนกัน!?
บัตรเครดิต TMB ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง กี่วันรู้ผล เช็คผลอนุมัติที่ไห...