ประกันชีวิตสินเชื่อบ้าน
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สำคัญแค่ไหนมาหาคำตอบกัน!?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

          เมื่อวางแผนซื้อบ้านสักหลัง... หลายคนอาจเกิดคำถามชวนให้สงสัยขึ้นว่าทำไมทางธนาคารและสถาบันทางการเงินถึงได้นิยมแนะนำให้ทำ “ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน” กันนัก!? ซึ่งอาจทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจ เพราะมองว่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านเป็นรายจ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไม่ค่อยจำเป็นนัก แต่ที่จริงแล้วประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านเองก็มีข้อดีที่น่าสนใจเช่นกัน ส่วนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านจะสำคัญอย่างไรกันบ้างนั้น รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะมีข้อเฉลยที่น่าสนใจให้ฟังกันอย่างแน่นอน...

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านคืออะไร!?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA  (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันภัย ที่เน้นในด้านของการคุ้มครองเป็นหลัก ทำให้ไม่มีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาเหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป โดยมีข้อคือ เบี้ยกรมธรรม์ที่ถูกเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดกล่าวได้ว่าถูกที่สุดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประชีวิตในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประชีวิตตลอดชีพและประกันชีวิตบำนาญ เป็นต้น

สำหรับข้อดีที่น่าสนใจมากที่สุดของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เนื่องมาจากการกู้เงินซื้อบ้านเป็นการทำสัญญาขอกู้ก้อนใหญ่ แต่หลังจากที่ทำการผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้ไปหลายปีแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เช่น ผู้กู้เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ หรือเสียชีวิต เป็นต้น นำไปสู่การเกิดปัญหาภาระหนี้จากการผ่อนบ้านก่อนโต ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าจะสามารถช่วยให้มีเงินไปชำระหนี้สินเชื่อบ้านได้ โดยที่ไม่ต้องตกเป็นภาระของครอบครัว

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านควรทำเพื่อใคร!?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นแผนประกันภัยที่เหมาะอย่างมากสำหรับทำเพื่อ “คนที่รัก” ในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้คนที่รัก ที่ยังเหลืออยู่เบื้องหลังไม่ต้องวุ่นวายในการหาทางชำระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ในภายหลังนั่นเอง

 

ประเภทของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

1.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น

 

  • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน คุ้มครองแบบลดหลั่น (ตามยอดหนี้ที่เหลือ)
  • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน คุ้มครองแบบคงที่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น

 

  • จำนวนเงินเอาประกัน 2 ล้านบาท
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 ปี
  • ชำระค่าดอกเบี้ยครั้งเดียว
  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ลดลง
  • กรณีเสียชีวิต หลังจากการชำระหนี้ธนาคารแล้ว ส่วนต่างคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์ลำดับถัดไป ตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • ระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่นสำคัญอย่างไร!?

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น มีความแตกต่างจากประกันทั่วไปคือ ทุนในการประกันที่ลดน้อยลงทุกปี และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุสัญญาเงินกู้ ดังนั้น ถ้าหากใครต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็ควรทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการผ่อนบ้าน เพื่อให้สบายใจในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ณ เวลาที่ยังคงทำการผ่อนบ้านอยู่นั่นเอง

 

2.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบคงที่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบคงที่

 

  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินเอาประกันภัย
  • ระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านทั้งสองประเภท ที่ได้ทำการกล่าวถึงกันไปแล้วในข้างต้น สามารถที่จะนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยมียอดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เลือกอย่างไรให้ปัง!

 

เนื่องจากประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน มีให้เลือกทั้งหมด 2 ประเภท อาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่าควรที่จะทำการเลือกประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบไหน ถึงจะดี มีความเหมาะสมกับตัวเอง ขอแนะให้ทำการเลือกประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยอ้างอิงจากค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระ หากชำระเบี้ยประกันจำนวนมากไม่ไหวให้เลือกแบบลดหลั่น แต่ถ้าหากต้องการความคุ้มครองในระยะยาวก็ควรเลือกแบบคุ้มครองคงที่ 30 ปี

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สำคัญกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือเปล่า!?

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นแผนประกันที่ผู้ทำการขอกู้ซื้อบ้านเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำชับเอาไว้อย่างเป็นทางการว่า ให้สิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ “ห้ามธนาคารบังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ”

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน แต่มีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิมควรทำอย่างไร!?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

สำหรับคนที่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน แต่กลับติดปัญหาประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิมอยู่นั้นก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 

1.เวนคืนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านกับธนาคารเก่า

 

เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยการเวนคืนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านกับธนาคารเก่า จากนั้นค่อยย้ายไปทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านกับธนาคารใหม่ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้จะทำให้ได้ม่ได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

 

2.เปลี่ยนชื่อของผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านของธนาคารใหม่

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านจะมอบความคุ้มครองสินเชื่อให้กับผู้รับผลประโยชน์เป็นธนาคารที่กำลังผ่อนชำระหนี้อยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น หากทำการรีไฟแนนซ์บ้านกับทางธนาคารใหม่ สามารถทำการขอเปลี่ยนชื่อของผู้รับประโยชน์คนใหม่ได้นั่นเอง

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านควรทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

 

          ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน... เหมาะกับคนที่ชอบการวางแผนที่คาดการณ์เอาไว้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่นำไปสู่ความหมดความสามารถในการผ่อนชำระบ้านได้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยประกันที่ถูกมากเอาไว้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสบายใจในระยะยาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ