รู้ก่อน พร้อมก่อน KYC คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรและสำคัญกับธุรกรรมการแค่ไหน!?
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ยืนยันตัวตน KYC เรื่องสำคัญใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้!

e-KYC คืออะไร

 

ยืนยันตัวตน KYC…

อาจเป็นชื่อบริการที่คนทั่วไปอาจฟังไม่ค่อยคุ้นหูกันนัก แต่ที่จริงแล้วมันเป็นบริการที่อยู่ใกล้ตัวและมีความสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ดังนั้น ยืนยันตัวตน KYC จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำ KYC เพื่อที่จะได้เตรียมตัวและเตรียมเอกสารที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

ส่วน KYC จะมีความสำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบให้อย่างแน่นอน...

 

KYC คืออะไร!?

e-KYC คืออะไร

 

KYC ย่อมาจากคำว่า “Know Your Customer” หากแปลเป็นไทยอย่างตรงตัวก็คือ “กระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้า” ที่ช่วยในการระบุและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง (Identification and Verification) นอกจากนี้ KYC เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพราะธนาคารและสถาบันทางการเงินเป็นเส้นทางการเงินที่เปิดโอกาสให้เกิดการก่ออาชญากรรม

KYC จึงเป็นการยืนยันและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการโจรกรรมที่ ณ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมไปถึงช่องทางในการขโมยข้อมูลเองก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นตามไปด้วยการอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดการขโมยเลขบัตรเครดิตหรือเลขประกันสังคม เป็นต้น เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

จากกฎหมายดังกล่าว ทำให้มีการบังคับให้ธนาคารและสถาบันทางทางการเงินต้องทำการตรวจสอบลูกค้าทุกคนที่ทำการเปิดบัญชี เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคล ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์) และองค์กรที่ไม่ใช้นิติบุคคล เช่น ชมรมชุมชน เป็นต้น ด้วยการทำ KYC นั่นเอง อย่างไรก็ตาม  KYC ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารหรือทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้าหรือ CDD ที่ย่อมาจาก Customer Due Diligence เป็นต้น

 

e-KYC คืออะไร

e-KYC คืออะไร

 

e-KYC คือ การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Know-Your-Customer) หรือ การทำความรู้จักกับลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม แทนการทำ KYC แบบเดิม ที่มีความยุ่งยากเสียเวลา เพราะจะต้องให้ผู้ทำการยืนยันตัวตนต้องทำการกรอกข้อมูล ส่งเอกสาร รวมไปถึงการเดินทางไป “แสดงตัวตน” ต่อหน้าของเจ้าหน้าที่สถาบันทางการเงิน นอกจากนี้การทำ e-KYC กลายมาเป็นตัวช่วยชั้นยอด ให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

 

ประโยชน์ที่น่าสนใจของการทำ e-KYC

e-KYC คืออะไร

 

สำหรับการทำ e-KYC นั้น มีประโยชน์ที่น่าสนใจควรทราบกันหลายข้อกันเลยทีเดียว ส่วนจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจกันบ้างนั้น ลองมาติดตามรายละเอียดกันเลย

 

1.e-KYC เหมาะกับการช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

2.e-KYC เป็นการทำธุกรรมทางการเงินแบบไร้การสัมผัส เหมาะกับยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

3.e-KYC ช่วยป้องกันการฟอกเงินและการโจรกรรมทางการเงิน

4.e-KYC ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นที่จะต้องมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก

5.e-KYC ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินสะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

 

ใครบ้างที่ต้องทำ KYC!?

e-KYC คืออะไร

 

โดยพื้นฐานแล้ว ทางธนาคารและสถาบันทางการเงินจำเป็นที่จะต้องทำ KYC ก่อนที่จะให้การบริการกับทางลูกค้า รวมไปถึงธุรกิจที่มีความเกี่นยวกับข้องกับธุรกิจด้านการเงิน เช่น e-Payment และผู้ให้บริการด้านการเลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุผลที่ว่าธุรกิจเหล่านี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญยัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฏกระทรวงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเอง

 

สถาบันทางการเงินใดบ้างที่ต้องทำขั้นตอน KYC

e-KYC คืออะไร

 

สำหรับธนาคารและสถาบันทางการเงินที่ต้องทำ KYC และ CDD ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

  • สถาบันทางการเงิน
  • บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
  • บริษัทให้บริการ อีเพย์เมนท์ (e-payment) การให้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เงื่อนไขการทำ KYC ของสถาบันการเงินและธนาคารที่คนทั่วไปอาจไม่เคยทราบมาก่อน!

e-KYC คืออะไร

 

ในการทำ KYC ของสถาบันทางการเงินนั้น ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

1.ธนาคารและสถาบันทางการเงินจะต้องได้รับการยินยอมในการทำ KYC จากลูกค้าผู้ใช้บริการ

2.ธนาคารและสถาบันทางการเงินต้องทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการ KYC ผ่านระบบดิจิทัลได้ในอนาคต

3.ธนาคารและสถาบันทางการเงิน ต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรูปแบบของสัญญาหรือเทคโนโลยีที่ใช้ ที่อาจจะเป็นการจำกัดสิทธิในการเลือกใช้บริการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของสถาบันการเงิน

4.ธนาคารและสถาบันทางการเงิน ต้องมีระบบบริการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ขั้นตอนยืนยันตัวตน KYC มีอะไรบ้าง!?

e-KYC คืออะไร

 

อย่างที่ได้กล่าวกันไปแล้วในตอนต้นว่าการยืนยันตัวตน KYC กลายมาเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างมากกับสถาบันทางการเงินในปัจจุบัน ทำให้จำเป็นที่จะต้องได้รับการยืนยันตัวตน KYC โดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วจะมีการเรียกขอเอกสารประกอบการทำการยืนยันตัวตน KYC และขั้นตอนที่ควรทราบเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำการยืนยันตัวตน KYC ดังต่อไปนี้

 

กระบวนการพื้นฐานในการทำ KYC

e-KYC คืออะไร

 

ระดับของการทำ KYC ของสถาบันทางการเงินนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับ แต่โดยพื้นฐานแล้วกระบวนการในการทำ KYC นั้น มักที่จะมีดังต่อไปนี้

 

1.การทำ KYC ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านเอกสารที่แสดงตัวตนของผู้ใช้บริการ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นผู้ใช้บริการก็ได้

2.การทำ KYC  ผ่านทาง VDO Call หรือการยืนยันตัวตนของผู้สมัครควบคู่กับเอกสาร

3.การทำ KYC  ผ่านการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบที่มาของรายได้ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือบุคคลทางการเมือง เป็นต้น

 

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน KYC ทั่วไป

e-KYC คืออะไร

 

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ผู้สมัครทำธุรกรรมทางการเงิน (*แสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

 

เอกสารการยืนยันตัวตน e-KYC

e-KYC คืออะไร

 

1.อีเมลและรหัสผ่านที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้กับสถาบันทางการเงิน

2.รูปบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง

3.ภาพถ่ายใบหน้าของผู้สมัครในเวลานั้น ในบางสถาบันการเงินอาจให้ ผู้สมัครทำการถ่ายภาพของตัวเองถือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกระดาษเขียนชื่อสถาบันทางการเงินที่ต้องทำการสมัคร พร้อมวันที่และลงลายเซ็นชื่อกำกับเอาไว้

 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน e-KYC

e-KYC คืออะไร

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปฯ ของสถาบันการเงิน

2.เลือก “ยืนยันตัวตน”

3.กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้กับสถาบันทางการเงิน

4.แนบรูปถ่ายของผู้สมัครเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล

5.กรอกข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ในบางครั้งอาจให้กรอกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

6.กรอกข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน

 

บทสรุปส่งท้าย : การยืนยันตัวตน KYC เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่า!?

บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

 

บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

 

การยืนยันตัวตนทั้ง KYC และ e-KYC นับว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกรรมการเงิน ที่ช่วยในการป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ e-KYC ก็ยังมีประโยชน์อย่างมากในเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดใหม่เมื่อไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนได้เหมือนกับที่เคยทำมาในอดีต ที่สำคัญคือ ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 อย่างที่ผ่านมานั่นเอง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ