กำลังมองหาวิธียกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา อยู่หรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกันสุขภาพลูก

 

ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา... เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันภัยแนวหน้าของประเทศไทย แต่เมื่อทำการใช้บริการไปแล้ว หลายคนอาจไม่ค่อยถูกใจและอยากที่จะทำการ “ยกเลิกกรมธรรม์” เพื่อทำประกันชีวิตกับบริษัทอื่น เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นตอนนี้ หลายคนอาจไม่รู้ว่าควรต้องทำอย่างไร รวมไปถึงมีขั้นตอนอะไรบ้างในการช่วยประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา!? ซึ่งไม่ต้องกังวลใจไป เพราะรับรองว่าบทความในวันนี้จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมาแนะนำแบบครบ จบทุกขั้นตอนได้อย่างแน่นอน...

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนขอทำการยกเลิกเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้คำแนะนำผู้เอาประกันภัยที่มีความประสงค์จะขอทำการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิม เพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1.จำนวนของเงินเวนคืนกรมธรรม์ จะรับน้อยกว่าเงินของเบี้ยประกันที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการทำประกัน

2.การทำประกันภัยฉบับใหม่จะเสียค่าเบี้ยประกันมากขึ้น ตามอายุที่มากขึ้น

3.ผู้เอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการได้รับการคุ้มครอง รวมถึงสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง

4.ในการทำประกันภัยฉบับใหม่ บริษัทประกันภัยอาจใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งหรือคัดค้าความไม่สมบูรณ์ของประกันภัยได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอย รวมไปถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะต้องนับใหม่ทั้งหมด

 

หนังสือยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

ในการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา จำเป็นที่จะต้องกรอกเอกสารหนังสือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเสียก่อน โดยสามารถขอรับหนังสือเวนคืนกรมธรรม์ได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

ช่องทางในการดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกเวนคืนกรมรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ประกันชีวิตอลิอันซ์

 

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำหรับคนที่ต้องการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อรับมูลค่าเงินสด สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.ผู้เอาประกันภัยแนบเอกสารประกอบการพิจารณายกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

  • เล่มกรมธรรม์ (*กรณีเล่มกรมธรรม์เกิดการสูญหาย ต้องแนบบันทึกประจำวัน แจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยเอาผู้ประกันภัย)
  • หนังสือของเวนคืนกรมธรรม์ ตามที่บริษัทกำหนด พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านต้องการขอเวนคืนและลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย *พร้อมพยาน 2 คน
  • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (*กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ* รับรองสำเนา (*กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับลายมือที่ลงไว้กับบริษัทล่าสุด)

 

2.ผู้เอาประกันภัยจัดส่งเอกสารการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

โดยทำการจัดส่งเอกสารสำหรับใช้ในการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ที่  “บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม.10330”

 

ระยะเวลาในการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เมื่อได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนจะใช้ระยะเวลาในการยกเลิกไม่เกิน 20 วัน

 

ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อสอบถามการยกเลิกสัญญา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

ถ้าหากต้องการที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะในการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา สามารถทำได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • หมายเลขโmรศัพท์ : 0-2305-7000
  • อีเมล: document@azay.co.th

 

การยกเลิกสัญญาประกันชีวิตเพิ่มเติมต่างๆ

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำหรับคนที่ต้องการยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา สามารถทได้โดยดาวน์โหลด เอกสารดังต่อไปนี้

 

 

หลังจากที่ทำการกรอกแบบฟอร์มยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการต่อที่ : pos.document@azay.co.th

 

บทสรุปส่งท้าย : การยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยายากหรือเปล่า!?

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

ในส่วนของการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ถือว่าไม่ยุ่งยากเหมือนกับที่หลายคนคิด เพราะทางประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ได้กำหนดขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการยกเลิกประกันชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจน ทำให้การยกเลิกกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าที่หลายคนคิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว...

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
อิออน โทร คอลเซ็นเตอร์ อิออน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 6 วิธีติดต่อคอลเซ็นเตอร์และเจ้าหน้าที่อิออน (Aeon) โทรศัพท์กับออนไลน์ ช่องทางไหนรวดเร็วสุด!?
อยากติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์อิออน (Aeon) โทรศัพท์และออนไลน์ช่องทางไหนรวดเ...