รวมทุกเทคนิค ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา แบบครบจบในบทความเดียว!!!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังมองหาวิธียกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา อยู่หรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกันสุขภาพลูก

 

ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา...

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันภัยแนวหน้าของประเทศไทย แต่เมื่อทำการใช้บริการไปแล้ว หลายคนอาจไม่ค่อยถูกใจและอยากที่จะทำการ “ยกเลิกกรมธรรม์” เพื่อทำประกันชีวิตกับบริษัทอื่น เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นตอนนี้ หลายคนอาจไม่รู้ว่าควรต้องทำอย่างไร รวมไปถึงมีขั้นตอนอะไรบ้างในการช่วยประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา!?

สำหรับในประเด็นนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะรับรองว่าบทความในวันนี้จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมาแนะนำแบบครบ จบทุกขั้นตอนได้อย่างแน่นอน...

 

การยกเลิกประกันชีวิต หรือเวนคืนกรมธรรม์ คืออะไร!?

 

การยกเลิกประกันชีวิต การเวนคืนกรมธรรม์ หรือ Free Look Period เป็นสิทธิของผู้ทำประกันชีวิตที่จะยกเลิกกรมธรรม์ได้ในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขของการทำประกันชีวิต โดยผู้ที่ขอทำการยกเลิกจะได้รับเบี้ยประกันกลับคืนมาหลังจากที่ทางบริษัทประกันภัยได้หักค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเป็นส่วนของกรมธรรม์ ฉบับละ 500 บาท กับค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนขอทำการยกเลิกเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้คำแนะนำผู้เอาประกันภัยที่มีความประสงค์จะขอทำการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิม เพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1.จำนวนของเงินเวนคืนกรมธรรม์ จะรับน้อยกว่าเงินของเบี้ยประกันที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการทำประกัน

2.การทำประกันภัยฉบับใหม่จะเสียค่าเบี้ยประกันมากขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันภัยที่มากขึ้นกว่าเดิม

3.ผู้เอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการได้รับการคุ้มครอง รวมถึงสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง

4.ในการทำประกันภัยฉบับใหม่ บริษัทประกันภัยอาจใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งหรือคัดค้าความไม่สมบูรณ์ของประกันภัยได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอย รวมไปถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะต้องนับใหม่ทั้งหมด

 

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา กรณีพึ่งสมัครได้เงินคืนไหม!?

 

สำหรับคนที่พึ่งสมัครประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา หรือพลาดสมัครโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถที่จะทำการขอยกเลิกกรมธรรม์ได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้วจะมีระยะเวลาสำหรับการดำเนินการที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

1.การซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทน สามารถขอยกเลิกได้ภายใน 15 วัน

 

นับตั้งแต่วันที่ได้นับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันจะได้รับเบี้ยประกันที่ชำระไปแล้วคืน *หักด้วยค่าใช้จ่ายต่อกรมธรรม์ฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพ (*ถ้ามี)

 

2.การซื้อประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์ สามารถยกเลิกได้ภายใน 30 วัน

 

นับตั้งแต่วันที่ได้นับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันจะได้รับเบี้ยประกันที่ชำระไปแล้วคืนแบบเต็มจำนวน โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

 

ถ้าหากหมดระยะเวลายกเลิกสัญญา ขอยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยาได้หรือเปล่า!?

 

ในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยกับประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา แล้วมีความต้องการอยากที่จะยกเลิกกรมธรรม์หลังจากที่หมดช่วงระยะเวลายกเลิกไปแล้วก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่จะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป หรืออาจไม่ได้รับเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท ดังนั้น ถ้าหากใครต้องการที่จะยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิของตัวเองจากตัวแทนขายประกันให้ดีเสียก่อนเพื่อไม่ให้กลายเป็นเสียประโยชน์ของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย

 

ต้องการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง!?

 

สำหรับคนที่ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ขอแนะนำว่าควรจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อใช้ประกอบการขอยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับเอกสารดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 

1.แบบฟอร์มสำหรับขอใช้สิทธิยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (*เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.กรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ฉบับจริง (*ถ้าหากสูญหาย ควรทำการแจ้งความและนำหลักฐานการแจ้งความมาใช้ในการดำเนินการแทน)

 

หนังสือยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

ในการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา จำเป็นที่จะต้องกรอกเอกสารหนังสือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเสียก่อน โดยสามารถขอรับหนังสือเวนคืนกรมธรรม์ได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

ช่องทางในการดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกเวนคืนกรมรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ประกันชีวิตอลิอันซ์

 

ดาวน์โหลด หนังสือยกเลิกเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำหรับคนที่ต้องการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อรับมูลค่าเงินสด สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.ผู้เอาประกันภัยแนบเอกสารประกอบการพิจารณายกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

 • เล่มกรมธรรม์ (*กรณีเล่มกรมธรรม์เกิดการสูญหาย ต้องแนบบันทึกประจำวัน แจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยเอาผู้ประกันภัย)
 • หนังสือของเวนคืนกรมธรรม์ ตามที่บริษัทกำหนด พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านต้องการขอเวนคืนและลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย *พร้อมพยาน 2 คน
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (*กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ* รับรองสำเนา (*กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับลายมือที่ลงไว้กับบริษัทล่าสุด)

 

2.ผู้เอาประกันภัยจัดส่งเอกสารการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

โดยทำการจัดส่งเอกสารสำหรับใช้ในการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ที่  “บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม.10330”

 

ระยะเวลาในการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการยกเลิกขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เมื่อได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนจะใช้ระยะเวลาในการยกเลิกไม่เกิน 20 วัน

 

ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อสอบถามการยกเลิกสัญญา

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

ถ้าหากต้องการที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะในการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา สามารถทำได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • หมายเลขโmรศัพท์ : 0-2305-7000
 • อีเมล: document@azay.co.th

 

การยกเลิกสัญญาประกันชีวิตเพิ่มเติมต่างๆ

ยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

สำหรับคนที่ต้องการยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา สามารถทำได้โดยดาวน์โหลด เอกสารดังต่อไปนี้

 

แบบฟอร์มยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา

 

หลังจากที่ทำการกรอกแบบฟอร์มยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆของประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการต่อที่ : pos.document@azay.co.th

 

แนะนำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่เหมาะกับคนมองหาหลักประกันเอาไว้กรณีเจ็บป่วยแบบไม่ต้องกังวลค่ารักษาพยาบาล!

 

สุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแน่นอนนัก หลายคนที่เคยแข็งแรงอย่างมากอาจต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพขึ้นมาในภายหลังขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยได้เช่นกัน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจนักที่หลายคนจะวางแผนอนาคตโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเอาไว้ นอกเหนือจากประกันชีวิตเผื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยเช่นกัน สำหรับในวันนี้ ผู้เขียนอยากขอแนะนำให้รู้จักกับหนึ่งในแผนผรพกันสุขภาพที่น่าสนใจกัน เผื่อว่าใครกำลังมองหาประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองกัน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กรุงไทย AXA : iHealthy

ประกันโควิด กรุงไทย

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กรุงไทย AXA : iHealthy

 

 • คุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงินประกันแบบเหมาจ่ายถึง 100 ล้านบาท
 • คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง โรคไตและโรคหัวใจ เป็นต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร
 • บริการที่ปรึกษาด้านนสุขภาพ
 • คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • จ่ายจริงทั้งเข้ารักษาตัวนอนในโรงพยาบาล หรือไม่นอนพักรักษาตัว
 • หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนเกิน
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (*เฉพาะผู้มีอายุไม่เกิน 56 ปี และไม่เคยมีประวัติเป็นโครก่อนทำประกัน)
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 5xx บาท
 • ครบสัญญามีเงินคืน 50,000 บาท

 

บทสรุปส่งท้าย : การยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยายุ่งยากหรือเปล่า!?

 

ในส่วนของการยกเลิกประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา..

ถือว่าไม่ยุ่งยากเหมือนกับที่หลายคนคิด เพราะทางประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ได้กำหนดขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการยกเลิกประกันชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจน ทำให้การยกเลิกกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าที่หลายคนคิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
วงเงิน บัตรยูเมะพลัส ถูกระงับ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
วงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ถูกระงับอย่าตกใจ มาฟังคำแนะนำจากชาว Pantip กัน!
วงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ถูกระงับต้องทำอย่างไร!? บทความนี้ม...