ประกันชีวิตมีกี่แบบ!? เจาะลึก 5 แผนกรมธรรม์ พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่ห้ามพลาด
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันชีวิตมีกี่แบบ!? แต่ละแบบแตกต่างน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก... สำหรับคนที่ชื่นชอบในการวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองในอนาคต พร้อมกับหลงเหลือบางสิ่งที่สำคัญเอาไว้ให้กับคนข้างหลัง แต่ก่อนที่จะทำประกันชีวิตก็ควรศึกษากันให้ดีก่อนว่าประกันชีวิตมีกี่แบบ!? และแบบไหนบ้างที่มีความเหมาะสมกับตัวเอง

 

ประกันชีวิตมีกี่แบบ!? มารู้จักกับ 5 ประเภทประกันชีวิตที่จะช่วยคุ้มครอง คุ้มค่ากับชีวิตที่สุดกัน!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

1.ประกันชีวิตแบบบํานาญ คืออะไร!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

ประกันชีวิตแบบบํานาญ เหมาะกับคนทั่วไป เช่น พนักงานประจำที่ไม่ได้มีทักษะในการนำเงินไปลงทุนให้งอกเงยมากนัก ทำให้การทำประกันชีวิตแบบบํานาญที่ช่วยในการออมเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเลือกทำประกันชีวิตแบบบํานาญ ควรมีค่าผลตอบแทน หรือ IRR เกิน 3% ต่อปีเท่านั้น เพราะจะได้รับผลการตอบแทนที่ไม่น้อยหน้ากับกองทุนตราสารหนี้นั่นเอง

 

ประกันชีวิตแบบบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

  • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  • เบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
  • เบี้ยประกันจะถูกนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองการเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

2.ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ คืออะไร!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

ประกันชีวิตออมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่เน้นในการ “ออมเงิน” เมื่อทำการส่งเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ทางบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินคืนให้โดยอาจเป็นการจ่ายแบบก้อนเดียวหรือแบบเงินคืนตลอดสัญญา นอกจากนี้ถ้าหากผู้ทำประกันเกิดเสียชีวิตในระหว่างที่ยังส่งเบี้ยกรมธรรม์ ญาติสนิทที่ได้รับการระบุชื่อเอาไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนจาก “จำนวนเงินเอาประกัน” ตามที่ระบุเอาไว้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ทำประกันชีวิตออมทรัพย์ก็จะได้รับการคุ้มครองในระหว่างที่ส่งเบี้ยประกันอีกด้วย เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ประกันออมทรัพย์ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการออมเงินเป็นระยะเวลายาวนานจนเกือบทั้งชีวิต เพราะผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตออมทรัพย์ สามารถที่จะทำการออมเงินได้ว่ากี่ปี เช่น ออมระยะสั้นเป็นเวลา 5 ปี หรืออมระยะยาวเป็นเวลา 20 ปี เป็นต้น

 

3.ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คืออะไร!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คือความมั่นคงที่สามารถส่งมอบต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยสร้างความสบายใจให้กับผู้สูงอายุว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยประกันชีวิตผู้สูงอายุบริษัทประกันภัยมักที่จะเปิดให้สามารถทำได้ในช่วงอายุประมาณ 50-70 ปี เป็นวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงสูงอายุ ที่จำเป็นจะได้รับการคุ้มครองหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ

 

ประกันชีวิตผู้สูงอายุลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • ผู้ซื้อประกันชีวิต ต้องเป็นบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (*ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
  • บิดา มารดา จะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี
  • บิดา มารดา ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • กรณีที่มีผู้ช่วยกันชำระเบี้ยประกันชีวิตหลายคน ให้ทำการเฉลี่ยหักค่าลดหย่อนอย่างเท่าเทียมกัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

4.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านคืออะไร!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA  (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันภัย ที่เน้นในด้านของการคุ้มครองเป็นหลัก ทำให้ไม่มีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาเหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป โดยมีข้อคือ เบี้ยกรมธรรม์ที่ถูกเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดกล่าวได้ว่าถูกที่สุดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประชีวิตในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประชีวิตตลอดชีพและประกันชีวิตบำนาญ เป็นต้น

 

5.ประกันชีวิตควบการลงทุน คืออะไร!?

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Linked (Unit Linked Insurance Policy) คือ ประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่ได้มีการรับประกันมูลค่าของกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากมูลค่าดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงตามผลการประกอบการของกองทุนรวม โดยมีข้อดีคือ ผู้ทำประกันชีวิตสามารถเลือกลงทุนได้หลายกองทุน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำธุรกรรมหลายที่และยังสามารถวางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครองได้ในกรมธรรม์เดียว

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของการประกันชีวิต ไม่รวมในส่วนของการลงทุน

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตมีกี่แบบ!? หวังว่าบทความนี้จะช่วยได้รับคำตอบ!!!

ประกันชีวิตมีกี่แบบ

 

          หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจกันไปแล้ว... เชื่อว่า ณ ตอนนี้หลายคนคงสามารถเห็นภาพรวมของคำตอบแล้วว่าประกันชีวิตมีกี่แบบ!? แบบไหนบ้างที่เหมาะสมกับการวางแผนให้กับอนาคตของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากที่สุดกัน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ