มาดูกัน! ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? คุ้มหรือไม่คุ้ม?
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร? คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ยอดนิยมที่ทุกคนยอมจ่ายเบี้ยประกันแม้ว่าเบี้ยประกันดังกล่าวนั้นจะสูงที่สุดในบรรดาประกันภัยรถยนต์ทั้งหมดก็ตาม แต่ด้วยความคุ้มค่าจากการคุ้มครองที่ครอบคลุมทำให้หลายๆ คนต่างมองว่าจ่ายเบี้ยประกันในราคาเท่านี้ หากมีอุบัติเหตุใดๆ ขึ้นมายังไงก็คุ้มนั่นเอง!

 

ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยทั่วไปมีอะไรบ้าง?

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

1 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีรถชน

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ในประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่นๆ นั้นจะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนที่มีคู่กรณีหรือกรณีรถชนกันเท่านั้น แต่ในประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองกรณีขับรถชนแบบไม่มีคู่กรณีด้วย กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ขับรถชนเสาไฟฟ้า ขับรถครูดกับฟุตบาทหรือเฉี่ยวกับกำแพง ประกันภัยชั้น 1 ก็จะให้ความคุ้มครองด้วย

2 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ทรัพย์สินที่เกิดจากความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของคู่กรณี เช่น เกิดการชนกันแล้ว รถยนต์ รั้วบ้านหรือสิ่งของของคู่กรณีเสียหาย ทางบริษัทประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แทน นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันที่ไม่ต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของคู่กรณีด้วยตัวเองค่ะ

 

3 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายด้วย แต่มีกรณียกเว้นคือหากเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันเป็นผู้ให้เช่าหรือยืมแล้วรถยนต์คันดังกล่าวถูกโจรกรรม ทางบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีนี้

4 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีเกิดภัยธรรมชาติและกรณีไฟไหม้

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ในประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่นๆ ยกเว้นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และชั้น 2+ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหวและกรณีไฟไหม้ แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นคุ้มครองทั้งสองอย่าง (ถึงจะคุ้มครองเหมือนกัน แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อาจได้วงเงินประกันมากกว่าประกันภัยชั้น 2+)

5 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : คุ้มครองผลกระทบที่เกิดจากการก่อการร้าย

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

แน่นอนว่าการก่อการร้ายนั้นอาจเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา เราอาจเห็นตามข่าวว่ามีการยิงกัน การกราดยิงหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ ที่ไม่แน่ว่ารถของเราอาจเป็นหนึ่งในรถที่ถูกลูกหลงจากการกระทำร้ายแรงเหล่านั้นก็เป็นได้ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นก็คุ้มครองในส่วนนี้ด้วยค่ะ ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็สามารถเบาใจลงได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

6 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

หากเกิดกรณีที่มีอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต ส่งผลให้ต้องส่งฟ้องศาลหรือเป็นคดีอาญา ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยในส่วนของการช่วยประกันตัวผู้ขับขี่ตามทุนในประกันที่ได้ระบุไว้ค่ะ

7 ความคุ้มครองภายใต้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง? : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองกรณีที่ทั้งตัวผู้เอาประกันบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เช่นเดียวกันกับกรณีของคู่กรณีที่ทางประกันก็จะคุ้มครองในลักษณะเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ยังคุ้มครองในกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอีกด้วย

*รายละเอียดของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นไปตามกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกัน ทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาเป็นข้อมูลโดยรวม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับใคร?

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ

 

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

เพราะนอกจากที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองกรณีที่มีคู่กรณีแล้วยังคุ้มครองในแบบไม่มีคู่กรณีด้วย ซึ่งเหมาะกับมือใหม่หัดขับที่อาจเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อย เช่น ครูดเสา ชนกำแพงค่ะ

เหมาะกับรถใหม่ป้ายแดงหรือรถที่มีราคาแพง

ประกัน ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

เพราะจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่มีต่อตัวรถทั้งในแบบมีและไม่มีคู่กรณี นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถถูกโจรกรรมและภัยธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งหากเป็นรถที่มีราคาแพงก็จะสามารถได้เงินชดเชยหรือได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ที่อาจทำให้ผู้เอาประกันมีภาระค่าใช้จ่ายที่เบาลง

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันยอดนิยมตลอดกาล!

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

 

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

 

ด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทำให้มีผู้สมัครประกันภัยชั้น 1 กันไม่น้อยเลยทีเดียว และในบทความนี้คงทำให้เพื่อนๆ ทราบแล้วว่าประกันภัยชั้น 1 นั้นมีดีและคุ้มค่าอย่างไร

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต ยู โอบี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ #4 บัตรเครดิตยูโอบี กับคุณสมบัติสุดปัง! ท่องเที่ยวก็ได้ ช้อปก็ดี ประจำปี 2565
อยากท่องเที่ยวและช้อปให้สุดปัง! ยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่า? บัตรเครดิตยูโอบ...
บัตรเครดิต ซิตี้เพรสทีจ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ซิตี้แบงก์ เพรสทีจ บัตรเครดิตของคนรักการท่องเที่ยวที่ชาว Pantip แนะนำ!
ถ้าหากใครอยากเดินทางบ่อยแบบสุดคุ้มค่า ลองมาทำความรู้จักกับบัตรเครดิตซิ...
บัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปร
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปร ใบเดียวคุ้ม ตอบโจทย์คนรักแต่งบ้านของชาว Pantip
บัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปร ช่วยให้การแต่งบ้านของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ประ...