ประกันรถยนต์ชั้น 2 และ 2+ คุ้มครองอะไร? ต่างกันอย่างไรและแบบไหนคุ้มกว่ากัน?
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่หลายคนมองข้าม

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ผู้คนที่สนใจทำประกันรถยนต์มักมุ่งเป้าความสนใจไปที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ชั้น 3 เสียมากกว่า แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ก็ไม่ได้ไม่ดีนะคะ โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 

1ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองแก่บุคคลภายนอก

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกหรือคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

และนอกจากการคุ้มครองในส่วนของเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีแล้ว ยังรับผิดชอบในส่วนของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีอีกด้วย

2ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต ทางบริษัทประกันจะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลหรือจ่ายค่าชดเชยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

*ทั้งนี้ประกันภัยชั้น 2 ไม่คุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินของผู้เอาประกัน เช่น รถยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุแล้วรถยนต์เกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถคันดังกล่าวเอง

 

3ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? : ประกันตัวผู้ขับขี่

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

หากผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้เกิดคดีอาญาหรือต้องส่งฟ้องศาล ทางบริษัทประกันจะสามารถประกันตัวผู้เอาประกันได้ในวงเงินที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์ค่ะ

4ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือถูกโจรกรรมและกรณีไฟไหม้

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองครอบคลุมไปถึงกรณีที่รถของผู้เอาประกันถูกโจรกรรมหรือสูญหาย และกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งเป็นกรณีคุ้มครองที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไม่มีค่ะ ถือเป็นกรณีคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยชั้น 3

แล้วประกันภัยชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกัน!

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

1ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองแก่บุคคลภายนอก

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

เช่นเดียวกันกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ที่จะคุ้มครองเมื่อบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีมีอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต รวมไปถึงคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีดังกล่าวด้วย

2ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมไปถึงทรัพย์ด้วย

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ประกันภัยชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต แต่ข้อแตกต่างจากประกันภัยชั้น 2 คือประกันภัยชั้น 2+ จะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันด้วยนั่นเอง

3ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? : ประกันตัวผู้ขับขี่

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

หากผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้เกิดคดีอาญาหรือต้องส่งฟ้องศาล ทางบริษัทประกันจะสามารถประกันตัวผู้เอาประกันได้ในวงเงินที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์โดยข้อแตกต่างกับประกันภัยชั้น 2 คือประกันภัยชั้น 2+ อาจมีวงเงินประกันที่มากกว่านั่นเอง

4ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือถูกโจรกรรมและกรณีไฟไหม้

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

เช่นเดียวกันกับประกันภัยชั้น 2 ที่คุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือถูกโจรกรรมและไฟไหม้ ข้อแตกต่างอาจเป็นวงเงินประกันที่มีมากกว่าค่ะ

5ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง? : คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

สิ่งหนึ่งที่ประกันภัยชั้น 2+ มีเหมือนกับประกันภัยชั้น 1 คือการคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งการคุ้มครองจากภัยธรรมชาตินี้จะไม่มีในประกันชั้น 2,3,3+ ค่ะ

เลือกประกันภัยชั้น 2 หรือประกันภัยชั้น 2+ ดี?

ประกัน 2 คุ้มครอง อะไร บ้าง

 

ประกันทั้งสองแบบนั้นก็มีความเหมาะสมต่อผู้ขับขี่ที่ต่างกัน โดยประกันภัยชั้น 2 เหมาะกับรถมือสองหรือรถรุ่นเก่าและเหมาะกับผู้มีงบจำกัดสำหรับประกันรถยนต์ ด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพงแต่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยการคุ้มครองคู่กรณีให้ ส่วนประกันภัยชั้น 2+ นั้นค่อนข้างเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองอย่างครอบคลุมแต่มีงบจำกัดที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันของประกันภัยชั้น 1 ได้ เพราะประกันภัยชั้น 2+ นั้นให้ความคุ้มครองค่อนข้างคล้ายคลึงและครอบคลุมเหมือนกับประกันภัยชั้น 1 เลยทีเดียวค่ะ

 

*ทั้งนี้ความคุ้มครองต่างๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละบริษัท รวมถึงกรมธรรม์ที่ซื้ออีกทีค่ะ

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : ประกันภัยชั้น 2 และประกันภัยชั้น 2+ ต่างกันมากกว่าที่คิด

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

 

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

 

ด้วยความแตกต่างของทั้งสองประกันภัยทำให้เพื่อนๆ ควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบว่ารถยนต์ของตนเองเหมาะกับประกันภัยแบบไหนมากกว่ากัน ยิ่งหากเพื่อนๆ มีข้อกำหนดในเรื่องของงบประมาณแล้วต้องค่อยๆ เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ทั้งหมดว่าประกันภัยชั้นไหนที่จะทำให้เพื่อนๆ จ่ายเบี้ยประกันได้คุ้มค่าที่สุดค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตการ์ดเซ็นทรัลเดอะวัน
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[[รีวิว]] บัตรเครดิตการ์ดเซ็นทรัลเดอะวัน (Central The 1) ที่ชาว Pantip แนะนำให้คนรักช้อปกับเครือเซ็นทรัลต้องมี!
บัตรเครดิตการ์ดเซ็นทรัลเดอะวัน ใบไหนโดนใจน่าใช้บ้างมาดูกัน คลิก! อ่านร...