#3 ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 

3 ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี

 • สถานที่ตั้ง 35/3 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2567-0360 / 02-567-0360-6 / 0-2567-0360-5
 • อีเมล info@sso1506.com

ใครอยากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี แนะนำทางนี้

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจอยากที่จะทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี แต่ยังไม่รู้ว่าควรจะทำการติดต่อผ่านทางช่องทางไหนกันได้บ้าง ขอแนะนำให้ลองทำการติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เชื่อว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ส่วนจะมีช่องทางใดกันบ้างนั้น ลองมาทำความรู้จักกันเลย

 

ประกันสังคมคืออะไร มีสิทธิประโยชน์อย่างไรให้กับผู้ประกันตน

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

ประกันสังคม คือ กองทุนที่ช่วยในการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกกองทุนที่มีรายได้และได้ทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพและการว่างงาน เพื่อให้สมาชิกได้รับการช่วยเหลือรักษาพยาบาลและทดแทนรายได้อย่างเหมาะสม

 

ผู้ประกันตน คืออะไร?

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานและมีการทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป สามารถทำการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้ตามกฎหมาย

เมื่อมีลูกจ้างมากกว่า 1 คน ขึ้นไป นายจ้างจะต้องทำการขึ้นทะเบียนลูกจ้างในฐานะเป็นผู้ประกันตน ภายในระยะเวลา 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานก็จะต้องทำการขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างเหล่านั้นในระยะเวลา 30 วัน ด้วยเช่นกัน และความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดเมื่อลูกจ้างทำการลาออกจากงาน เลิกจ้าง นายจ้างจะต้องทำการแจ้งการออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ด้วยเช่นกัน

 

สิทธิประโยชน์น่ารู้สำหรับผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ที่น่าสนใจทั้งหมด 7 ด้านที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

 • คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เจ็บป่วยปกติ / ประสบอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และค่าทันตกรรม
 • คุ้มครองกรณีคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ / ค่าบริการทางการแพทย์

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน และค่าทำศพ 50,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบ 120 เดือนขึ้นไป นับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีชราภาพ รับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ
 • คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 800 บาท / เดือน (บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน)
 • คุ้มครองกรณีว่างงาน รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน

 

ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

เพื่อให้สะดวกสำหรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี ผู้ประกันตนสามารถทำการติดต่อได้ผ่านช่องทางที่ได้ทำการรวบรวมเอามาฝากกันดังต่อไปนี้

 

สถานที่ตั้ง 35/3 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2567-0360 / 02-567-0360-6 / 0-2567-0360-5
อีเมล info@sso1506.com

 

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง

สถานที่ตั้ง อาคารเจเวนิวส์ 98/104 หมู่ที่ 13 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02 529 2467 

 

.
ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานียากไหมคะ?

.
ปกติแล้วไม่ยาก แต่บางช่วงเวลสาก็อาจมีผู้ใช้บริการจำนวนมากต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับด้วยเหมือนกัน

 

 

ต้องการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคมนอกจากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคมของตัวเอง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานีทุกครั้ง ผู้ประกันตนก็สามารถทำการเช็กสิทธิของตัวเองได้ที่นี่

 

 • https://www.sso.go.th
 • Mobile Application (SSO Connect) SSO NEWS และ MY SSO
 • สายด่วน 1506

 

ส่งท้ายก่อนจาก # สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี ติดต่อยากหรือเปล่า?

สน ง ประกัน สังคม ปทุมธานี

 

โดยรวมแล้ว สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานีถือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่ได้ติดต่อยากจนเกินไปนัก ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่อาจจะมีผู้มาติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องให้บริการเรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนั้น การใช้บริการสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี จึงจำเป็นที่จะต้องทำใจให้เย็น ๆ สักหน่อย เพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างเหมาะสมนั่นเอง

ถ้าหากใครยังอยากที่จะได้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานีอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้เดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง ณ ที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานีจะเป็นการดีกว่า

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ