มี ประกัน สุขภาพ 2 ฉบับ เคลม ยัง ไง
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

รู้จักกับ 2 การเคลมประกันสุขภาพกันก่อน!

มี ประกัน สุขภาพ 2 ฉบับ เคลม ยัง ไง

 

เมื่อเราทำประกันสุขภาพเราก็คาดหวังที่จะได้รับการดูแลหรือการเคลมเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใช่ไหมคะ ซึ่งการเคลมประกันสุขภาพจะแบ่งค่าชดเชยออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายวันค่ะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

-ค่ารักษาพยาบาล เป็นส่วนที่ทางบริษัทที่ทำประกันด้วยจะจ่ายให้ตามค่ารักษาที่ต้องจ่ายตามจริงแต่จะไม่เกินวงเงินประกัน

 

-เงินชดเชยรายวัน ที่จะชดเชยเงินค่าเสียโอกาสตามกรมธรรม์ เช่น ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น

 

โดยเพื่อนๆ ควรเลือกทำประกันสุขภาพจากความคุ้มค่าของเงื่อนไขหรือประโยชน์ที่เพื่อนๆ จะได้รับ หรือพูดง่ายๆ คือประกันที่เพื่อนๆ จะทำนั้นควรครอบคลุมสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องการนั่นเองค่ะ แต่มีข้อจำกัดบางข้อในการทำประกันสุขภาพที่เพื่อนๆ ควรรู้ไว้นั่นคือ

 

-หากมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว ประกันภัยนั้นจะไม่ครอบคลุมโรคประจำตัวดังกล่าว

 

-ประกันสุขภาพไม่ได้มีผลทันทีที่ตกลงทำสัญญาเสร็จสิ้น ต้องรอ 30-120 วันนับจากวันที่ทำประกันและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันค่ะ

 

-ประกันภัยสุขภาพไม่ได้คุ้มครองทุกโรค

 

โดยถ้าเพื่อนๆ ส่งเอกสารครบถ้วน ไม่มีข้อติดขัดอะไร ไม่เข้าข่ายข้อจำกัดที่ได้กล่าวไปข้างต้นและเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ จะสามารถเคลมเงินประกันได้ภายใน 15 วันนับจากส่งเรื่องค่ะ

 

มีประกันสุขภาพ 2 ฉบับเคลมอย่างไร?

มี ประกัน สุขภาพ 2 ฉบับ เคลม ยัง ไง

 

สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพไว้ 2 ฉบับก็อาจจะงงและสงสัยว่าแล้วเวลาเคลมจะสามารถเคลมได้ทั้งสองฉบับหรือไม่ คำตอบคือ ได้ ค่ะ แต่ผู้เขียนจะขอแบ่งออกเป็น 2 กรณีเพื่อความเข้าใจของเพื่อนๆ ดังนี้

มีประกันสุขภาพ 2 ฉบับเคลมอย่างไร : กรณีที่ 1 เคลมกับฉบับแรกก็เพียงพอ

มี ประกัน สุขภาพ 2 ฉบับ เคลม ยัง ไง

 

กรณีที่ค่ารักษาที่จะเคลมไม่เกินวงเงินของประกันสุขภาพฉบับแรก ก็สามารถเคลมได้แค่กับฉบับแรกค่ะ เพราะถือว่าเป็นการจ่ายตามจริง ยกตัวอย่างเช่น ค่ารักษาทั้งหมดตามจริง 20,000 บาท แต่ผู้เคลมมีประกันวงเงิน 30,000 บาท แบบนี้ก็จะสามารถเคลมเงินจำนวน 20,000 บาทกับประกันสุขภาพฉบับแรกได้อย่างเต็มจำนวนเงินตามจริงตามใบเสร็จค่ะ

มีประกันสุขภาพ 2 ฉบับเคลมอย่างไร : กรณีที่ 2 เคลมกับทั้งสองฉบับ

มี ประกัน สุขภาพ 2 ฉบับ เคลม ยัง ไง

 

กรณีที่เงินค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของประกันฉบับแรก ก็สามารถนำส่วนต่างไปเคลมกับประกันฉบับที่ 2 ได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น เงินค่ารักษาทั้งหมด 50,000 บาท วงเงินประกันฉบับแรก 30,000 บาท ก็เคลมเต็มจำนวนสามหมื่นกับฉบับแรก ส่วนส่วนต่าง 20,000 บาทก็ไปเคลมกับฉบับสองโดยแนบสำเนาว่าเคลมไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ไว้ด้วยค่ะ (แต่หากเกินวงเงินฉบับสองอีกก็ต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะ) เป็นต้นค่ะ

 

ยังจำค่าชดเชย 2 แบบจากข้างต้นบทความได้ไหมคะ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามจริงนั้นก็คือ 2 กรณีที่ได้กล่าวไป ส่วนเงินชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลนั้นสามารถเคลมได้จากทั้ง 2 ฉบับค่ะ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ว่าสามารถรับเงินประกันได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลมประกันสุขภาพ 2 ฉบับจากชาว Pantip

มี ประกัน สุขภาพ 2 ฉบับ เคลม ยัง ไง

 

สมาชิกพันทิป คุณ Thechila

 

ในการเคลมส่วนใหญ่จะใช้ใบเคลม ซึ่งแสดงอาการและรายละเอียดการรักษา และใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งจะมีเพียงใบเดียว

 

หลังจากนั้นเราจะเอาไปเบิกกับบริษัทประกัน หากยังมีส่วนเกินอยู่เราสามารถขอใบเสร็จคืน โดยในใบเสร็จจะมีการบอกว่าเบิกไปแล้วเท่าไร

 

ถ้าใบเสร็จมีใบเดียว (มันก็มีใบเดียวนั่นแหละ) ก็บอกเขาไปว่าใช้เสร็จแล้วขอคืนด้วย จะไปเบิกต่อ แล้วก็เอาใบเคลมอีกบริษัท มารวมกับใบเสร็จใบเดิมนี่แหละครับ

 

ข้อควรระวัง อย่าให้ใบเสร็จหายเด็ดขาด และศึกษาข้อมูลของประกันให้ดี

 

สมาชิกพันทิป คุณ สมาชิกหมายเลข 1141248

 

ขอใบเสร็จตัวจริง + ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ส่งเบิกประกันที่ 1 ก่อน (ดูยอดค่าใช้จ่ายว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า วงเงินประกันบริษัทที่ 1) หาก คชจ. มากกว่า ให้เบิกบริษัทที่ 1 โดยระบุในเอกสารส่งเคลมว่าขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์คืนเพื่อส่งเบิกบริษัทประกันอื่น เมื่ออนุมัติสินไหมแล้วบริษัทที่ 1 จะส่งใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จคืน โดยประทับตราในใบเสร็จว่าจ่ายสินไหมจำนวนเท่าไหร่ เพื่อส่งเบิกบริษัทที่ 2 จะจ่ายเคลมส่วนที่เหลือไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในใบเสร็จ

 

** ใบเสร็จตัวจริงเป็นเอกสารสำคัญห้ามทำหาย เพราะบริษัทประกันจะไม่รับสำเนาใบเสร็จพิจารณาอนุมัติสินไหมทุกกรณี

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : หายงง! การเคลมประกันสุขภาพทั้ง 2 ฉบับทำได้อย่างไร!

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์

 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์

 

ได้คำตอบกันไปแล้วกับการเคลมประกันสุขภาพ ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใด แต่มีข้อสำคัญที่ชาวพันทิปก็ย้ำเช่นเดียวกันคือใบเสร็จตัวจริงนั่นเองค่ะ จะต้องเก็บให้ดีมากๆ เพราะเป็นหลักฐานเพื่อพิจารณาการอนุมัติ นอกจากนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำว่าควรเคลมกับประกันที่มีวงเงินคุ้มครองสูงก่อน หากสามารถเคลมค่ารักษาได้ครอบคลุมก็ไม่ต้องยื่นเอกสารเคลมกับบริษัทที่ 2 ค่ะ

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ