ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังมองหาประกันชีวิต เบี้ยกรมธรรม์ไม่ถึง 2,000 บาท ลองแวะมาฟัง ธกส. สิ รับรองตอบโจทย์

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

เชื่อว่าหลายคนคงอยากที่จะวางแผนทำประกันชีวิต... เพื่อช่วยมอบความคุ้มครองที่คุ้มค่าและสร้างความสบายใจให้กับอนาคตที่ไม่แน่นอน แต่หลายคนอาจมองว่าเบี้ยกรมธรรม์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสิ้นเปลือง ทำให้คนที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์มากนักต้องคิดหนักในการทำประกันชีวิต แต่เชื่อไหมล่ะว่าทาง ธกส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีข้อเสนอในเรื่องของแผนการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยกรมธรรม์ไม่ถึงปีละ 2,000 บาท!!! สำหรับแผนประกันชีวิต ธกส. ดังกล่าวคืออะไร!? มีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง!? ไปแอบส่งข้อมูลจากบทความชิ้นนี้กันเลย

 

ประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 สมัครง่าย ในราคาเบาๆไม่ถึง 2,000 บาท / ปี

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

          ประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 เป็นกรมธรรม์การ “ฝากเงินสงเคราะห์” แบบ “คุ้มครองสินเชื่อ” สำหรับลูกค้าที่ทำการกู้เงินกับทางธนาคาร ธกส. โดยให้การคุ้มครองชีวิตและความทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส มอบรัก 1/1

 

 • กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ สูงสุด 2 ล้านบาท
 • หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธกส. กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • คุ้มครอง 1 ปี (*สามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี )
 • ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินกู้คงเหลือ

 

ความคุ้มครองกรณีขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

1.กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

2.คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตาและทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ รับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

 

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 เบี้ยประกันไม่ถึงปีละ 2,000 บาท จริงหรือเปล่า!?

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

          ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ “ประกันชีวิต กรมธรรม์วันละบาท” นั่นหมายความว่า ในหนึ่งปีจะเสียเบี้ยประกันภัยเพียง 365 บาท เท่านั้น!!! ทำให้ประกันชีวิตของ ธกส. แผนนี้ กลายมาเป็นแผนประกันชีวิตสุดถูกที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเบี้ยประกันไม่ถึง 2,000 บาท / ปี นั่นเอง

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

 • เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม คู่สมรสและสมาชิกผู้กู้ขององค์กรภาคการเกษตรและกองทุนหมู่บ้าน
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

 

จำนวนเงินทุนสงเคราะห์

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

*ให้ความคุ้มครองตามจำนวนหนี้เงินกู้ที่คงเหลือ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย

 • กำหนดเงินลงทุนสงเคราะห์ขั้นต่ำเพิ่มขั้น โดยขั้นละ 100,000 บาท
 • อัตราเงินฝากสงเคราะห์หรือค่าเบี้ยประกัน 365 บาท /ปี ต่อจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท / ปี
 • ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ (อบ.1) ได้ไม่เกินจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ ในอัตรา 150 บาท ต่อความคุ้มครอง 100,000 บาท / ปี ทั้งนี้ความคุ้มครองขั้นต่ำชั้นละ 100,000 บาท

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

 • เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม คู่สมรสและสมาชิกผู้กู้ขององค์กรภาคการเกษตรและกองทุนหมู่บ้าน
 • อายุ 20-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยรายปี / ครั้งเดียว
 • ครบกำหนดสัญญาไม่มีเงินคืน
 • กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 31 วัน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาหรือบอกล้างสัญญาได้ภายใน 1 ปี
 • กรณีที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจากการหักชำระหนี้ที่มีกับทางธนาคาร
 • หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับ ต้องฝากใหม่เท่านั้น

 

การขอฝากเงินสงเคราะห์ตามกรมธรรม์

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

ถ้าหากใครต้องการขอฝากเงินสงเคราะห์ตามกรมธรรม์ เพื่อใช้ในการทำแผนประกันชีวิตของ ธกส. สามารถทำการติดต่อกับธนาคารสาขาที่ขึ้นทะเบียนลูกค้า พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้พร้อม ดังต่อไปนี้

 • ใบคำขอฝากเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ที่ผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์เป็นเจ้าของบัญชี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

 

สิ่งที่ควรทราบที่จะทำให้เกิดการยกเว้นการคุ้มครองของประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

          สำหรับคนที่กำลังให้ความสนใจกับประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 ขอแนะนำว่าควรทราบถึงข้อยกเว้นที่จะทำให้ประกันภัยไม่ให้การคุ้มครองเอาไว้ ดังต่อไปนี้

 

1.ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

2.ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลากำหนดรอคอย 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

4.การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน โดยเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุดังต่อไปนี้

-สงคราม (*ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน/การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

-การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เพราะกระทำความผิดทางอาญานั้น

-ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงคราม หรือเยี่ยงสงครามในกรณีที่ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

5.ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ

-การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดบุตร หรือการแท้งบุตร

-การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

-การแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมถึงการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

-การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

-การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือการพยายามทำเช่นนั้น

-การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ

-การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

 

การชำระเงินฝากสงเคราะห์ปีขอต่ออายุ

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

1.หักบัญชีตามที่ทำการระบุในใบฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากสงเคราะห์ที่ระบุเอาไว้ในใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์

2.ชำระเป็นเงินสด โดยนำใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์ติดต่อที่เคาร์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งชำระภายในวันที่กำหนดหรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับจากวันที่กำหนด

***กรมธรรม์ขาดผลบังคับทันที กรณีไม่ได้ส่งชำระภายในระยะเวลาผ่อนผันข้างต้น

 

ช่องทางในการสมัครและติดต่อสอบถามประกันชีวิต ธกส.

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

สำหรับคนที่มีคำถามคาใจ แล้วต้องการที่จะได้รับคำตอบเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต ธกส. สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร ธกส. ได้ผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555 ต่อสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027- 8033, 8046 - 8047, 6502 -6507

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 ไม่ถึง 2,000 บาท / ปี ดีไหม น่าทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิต ธกส ปีละ 2000

 

          หากกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของเบี้ยประกัน... ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 นับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะจ่ายน้อยกว่า 2,000 บาท อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่ทำการกู้เงินกับทาง ธกส. อาจไม่ตอบโจทย์ของคนที่กำลังมองหาประกันชีวิตทั่วไปนัก แต่ถ้าหากใครเป็นลูกค้าสินเชื่อของทาง ธกส. อยู่แล้ว นับว่าเป็นข่าวดี ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
นักเรียน นักศึกษาอยากมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองไม่เห็นยาก มารู้จัก 8 เรื่องควรรู้ก่อนสมัครกัน!
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
นักเรียน นักศึกษาอยากมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองไม่เห็นยาก มารู้จัก 8 เรื่องควรรู้ก่อนสมัครกัน!
นักเรียน นักศึกษา อยากมีบัตรตัวเองควรทำอย่างไร มีขั้นตอนและเรื่องที่คว...