กองทุน อ สั ง หา
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

กองทุนอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ การจัดการระดมเงินทุนจากนักลงทุนโดยบริษัทจัดการลงทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบ่งได้เป็นสองประเภทคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในการอสังหาริมทรัพย์ (FreeHold) และเจ้าของสิทธิ์ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold)
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็น “กองทุนปิด” จองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ ไม่รับซื้อหน่วยลงทุนคืนจนกว่าจะครบกำหนดอายุของโครงการ
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เน้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบ “ค่าเช่า” อย่างสม่ำเสมอ
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เหมาะกับคนที่อยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ต้องลงทุนมากและไม่ต้องบริหารจัดการด้วยตัวเอง

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คืออะไร รวมทุกเรื่องน่ารู้ น่าสนใจและไม่ควรพลาดก่อนการลงทุน!

กองทุน อ สั ง หา

 

โลกของการลงทุนถือว่าเป็นสถานที่ที่ลึกซึ้ง มีเรื่องราวมากมายให้ศึกษามากมายก่อนที่จะทำการก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งการลงทุน โดยเฉพาะ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” ที่นักลงทุนหลายคนอาจให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเภทของการลงทุนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของการลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับกลับคืนมาอย่างมากเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลองมาติดตามอ่านข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันก่อน เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้นและยังเป็นการช่วยให้ตัดสินใจได้ว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เหมาะกับการลงทุนของตัวเองหรือเปล่า?

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร?

กองทุน อ สั ง หา

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ การที่บริษัทจัดการทางด้านการลงทุนจะทำการจัดการระดมเงินทุนจากนักลงทุนด้วยการขายหน่วยการลงทุน หลังจากนั้นก็จะนำเงินที่ได้รับมาไปทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแบบทั้งที่เป็นการซื้อกรรมสิทธิ์ขาดและการซื้อสิทธิในการเช่าระยะยาว

การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ต สนามบิน ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า โกดังเก็บสินค้า คอนโด และบ้านจัดสรร เป็นต้น

 

ประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุน อ สั ง หา

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำการแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ตามรูปแบบของการเป็นเจ้าของ ดังต่อไปนี้

 

1กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการอสังหาริมทรัพย์ (FreeHold)

กองทุน อ สั ง หา

 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของในกรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์อย่างสมบูรณ์แบบ การจัดตั้งกองทุนรวมจะใช้คำนำหน้าว่า “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นเจ้าของ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหน่วยการลงทุนในระยะยาวจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และหากมีเหตุให้ต้องจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกจากกองทุน นักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากตัวอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 

2กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold)

กองทุน อ สั ง หา

 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับสิทธิในการใช้และหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่ได้มีการสัญญาตกลงกันเอาไว้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าทางกองทุนจะต้องส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้กับเจ้าของ พร้อมกับหมดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีวัตถุประสงค์สิทธิ์เช่าอสังหาริมทรัพย์จะทำการจัดตั้งกองทุน โดยใช้คำน้ำหน้าว่า “กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์” บริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดการลงทุนต้องมีการคำนวณผลตอบแทนจากระยะเวลาที่ได้รับสิทธิในการเช่าว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุน

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น “กองทุนปิด”

กองทุน อ สั ง หา

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะการดำเนินการแบบ “กองทุนปิด” หรือกองทุนรวมประเภทที่เปิดให้ทำการจองซื้อครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ และไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยการลงทุนก่อนวันครบกำหนดอายุของโครงการ ซึ่งโครงการการแบบปิดเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มสภาพคล่องให้กับการซื้อขายเปลี่ยนมือให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยการนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รูปแบบการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุน อ สั ง หา

 

ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การซื้ออสังหาริมทรัพย์มาบริหารให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอในนรูปแบบของ “ค่าเช่า” มากกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อทำการพัฒนาและขายต่อ

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เหมาะกับใครบ้าง?

กองทุน อ สั ง หา

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยที่ไม่ต้องทำการดำเนินธุรกิจด้วยตัวเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลอีกทั้งยังมีประเด็นในเรื่องของความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

 

.
ลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดีไหมคะ?

.
ถ้าหากใครชอบการลงทุนแบบไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากนักและได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงเส้นคงวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ควรพลาดกันอย่างแน่นอน

 

บทสรุปส่งท้าย : การลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดีไหม?

กองทุน อ สั ง หา

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่อนข้างที่จะเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ แน่นอนว่าผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมาก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกทางด้านการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวงอย่างแน่นอน...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 3 [[รีวิว]] สามกระทู้ดัง พันทิปบัตรอิออน (Aeon) ดีไหม น่าสมัครใช้กันหรือเปล่า!?
อยากสมัครบัตรอิออน (Aeon) ดีไหมน่าใช้หรือเปล่า!? มาฟังความเห็นเซียนพัน...