กองทุน อ เบอร์ ดี น
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 

  • กองทุนรวมอเบอร์ดีน ดำเนินการดูแลกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (abrdn) จดทะเบียนตั้งบริษัทวันที่ 22 ต.ค. 2539 ด้วยทุนการจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท
  • ในปี 2022 บริษัทอเบอร์ดีนมีจำนวนของกองทุนรวมที่มีการเสนอขายให้กับนักลงทุนอยู่ทั้งหมด 38 กองทุน
  • ความเห็นของชาว Pantip โดยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนกับกองทุนรวมอเบอร์ดีนแล้วถือว่าค่อนข้างดี

อยากลงทุนกับกองทุนรวมอเบอร์ดีน เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า? มาลองติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจก่อนการลงทุนกัน

กองทุน อ เบอร์ ดี น

 

“กองทุนรวม” ยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้จัดการกองทุนคอยทำหน้าที่ดูแลบริหารกองทุนพร้อมกับมอบผลตอบแทนที่น่าสนใจให้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

สำหรับหนึ่งในบริษัทที่มีการให้บริการดูแลทางด้านกองทุนรวมที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย ที่อยากแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ก็คือ “กองทุนรวมอเบอร์ดีน” นั่นเอง ส่วนบริษัทการลงทุนนี้จะมีความน่าสนใจ น่าลงทุนอย่างไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

มาทำความรู้จักกับกองทุนรวมอเบอร์ดีนกันก่อน

กองทุน อ เบอร์ ดี น

 

กองทุนรวมอเบอร์ดีน ดำเนินการดูแลกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (abrdn) จดทะเบียนตั้งบริษัทวันที่ 22 ต.ค. 2539 ด้วยทุนการจดทะเบียนกว่า 100,000 ล้านบาท

 

จำนวนกองทุนรวมของอเบอร์ดีน

กองทุน อ เบอร์ ดี น

 

ในปี 2022 บริษัทอเบอร์ดีนมีจำนวนของกองทุนรวมที่มีการเสนอขายให้กับนักลงทุนอยู่ทั้งหมด 38 กองทุน โดยแบ่งออกเป็นกองทุนต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 

ประเภทของกองทุนรวม รายชื่อของกองทุนรวม
กองทุนตราสารทุน -ABG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

-ABSL กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส

-ABSM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ

-ABTED กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้น ABCC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง ABINC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
กองทุนรวมผสม ABFC กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
กองทุน SSF -ABAGS-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

-ABAPAC-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

-ABCG-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

-ABGDD-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

-ABGS-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

-ABINNO-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

-ABPCAP-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

-ABTESSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

กองทุน SSF พิเศษ ABTESSFX กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
กองทุน LTF ABLTF 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30
กองทุน RMF -ABAPAC-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

-ABSC-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

-ABSI-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ -ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

-ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

-ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

-ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

-ABEG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

-ABEHB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

-ABGDD-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

-ABGDD-R กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

-ABGEM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

-BGS-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์

-ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

-ABINNO-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

-ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

-ABPCAP-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

-ABWOOF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

-AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

 

กองทุนรวมของอเบอร์ดีนดีไหม? ลองมาฟังความเห็นของชาว Pantip กัน

กองทุน อ เบอร์ ดี น

 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนว่ากองทุนรวมของอเบอร์ดีนดีไหม? ลองมาฟังความเห็นของชาว Pantip เคยทำการลงทุนกับกองทุนรวมของบริษัทนี้กันดีกว่าว่ามีความเห็นอย่างไรกันบ้าง?

 

.

เท่าที่ผมศึกษาจากข้อมูลผลประกอบการดีมากครับ ตอนนี้ก็เลยเพิ่งซื้อไปเมื่อเดือนก่อนครับ ส่วนค่าธรรมเนียมถึอว่าแพงมากครับ แต่หากผลประกอบการได้กำไรสูง ผมว่าก็คุ้มนะครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

.

ส่วนตัวคิดว่าคุ้มครับ เพราะถืออยู่เหมือนกันครับ ถือยาวๆไป ดูแล้ว Performnce ไม่แกว่งมาก ส่วนตัวชอบสไตล์การลงทุนของกองทุนอเบอร์ดีนครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

.

โดยพื้นฐานการลงทุนของบลจ.อเบอร์ดีน เน้นหุ้นกลุ่มพื้นฐานและลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าระยะยาวยังไงผลตอบแทนไม่น่าจะขี้เหล่มาก เพียงแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดีมากครับเนื่องจากเป็นกองทุนรวมแบบผสมครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

.
ลงทุนกับกองทุนรวมของอเบอร์ดีนดีไหมคะ?

.
แนะนำว่าอย่าพึ่งรีบร้อนด่วนใจเร็วจนเกินไป ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนทั้งประวัติผลงานที่ผ่านมา และทีมผู้จัดการกองทุนว่ามีความสามารถทางด้านการเงินเพียงใด เพื่อให้สบายใจได้มากยิ่งขึ้นว่าจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนกลับคืนมาได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

 

บทสรุปส่งท้าย : ลงทุนกับกองทุนรวมของอเบอร์ดีนดีไหม?

กองทุน อ เบอร์ ดี น

 

ถึงแม้ว่าการลงทุนกับกองทุนรวมของอเบอร์ดีนจะมีความน่าสนใจหลายประการ แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง จึงอาจไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำการลงทุนแล้วจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาอย่างที่ใจต้องการ ถ้าหากใครอยากลงทุนกับกองทุนรวมของอเบอร์ดีนเอง ก็ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าเหมาะสมกับการลงทุนและจะสามารถช่วยให้ได้รับผลตอบแทนคืนมาในระดับที่ต้องการได้หรือเปล่าเช่นกัน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เอมันนี่ จ่ายที่ไหนได้บ้าง จ่ายเอมันนี่ ผ่านแอพธนาคาร จ่ายเอมันนี่ ผ่านแอพ SCB
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) จ่ายชำระค่าบริการได้ที่ไหน ผ่านแอพธนาคาร SCB กับที่อื่นได้หรือเปล่า!?
บัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) สมัครง่าย ชำระจ่ายค่าบริการทันใจ ธนาคาร...
บัตรเครดิต ที่จอดรถ
โปรโมชั่นบัตรเครดิต
อยากจอดรถสบายไม่ต้องวนหาที่ห้างดัง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ พารากอน พกบัตรเครดิตใบไหนดี!?
หาที่จอดรถในห้างดัง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ พารากอน แสนยาก พกบัตรเครดิตแนะน...