ประกันสุขภาพรายเดือน
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังมองหาประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือนอยู่หรือเปล่า!? มารู้จักกับ 5 แผนนี้สิ รับรองสุดเจ๋ง

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

ประกันสุขภาพ... เป็นหนึ่งในความคุ้มครองที่คนรุ่นใหม่ต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะหากทำประกันสุขภาพเอาไว้ ก็ไม่ต้องคอยกังวลใจว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจะต้องเตรียมเงินทองมาสำรองจ่ายให้วุ่นวายใจ เพราะบริษัทประกันภัยเป็นผู้ที่ช่วยดูแลให้ครบ จบอย่างสบายใจนั่นเอง อย่างไรก็ตาม อาจมีหลายคนที่อยากจะซื้อประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเงินก้อนใหญ่ ให้เล็กลงแบบรายเดือน ส่งผลให้ไม่หนักหนากวนใจแต่ไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เปิดให้แบ่งจ่ายรายเดือน!? ถ้าหากใครมีคำถามนี้ในใจ บทความนี้พร้อมมีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน มีเจ้าไหนกันบ้าง!?

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

โดยพื้นฐานแล้วประกันสุขภาพทุกแห่ง สามารถทำการแบ่งชำระจ่ายรายเดือนได้ ไม่ว่าจะเป็น 1,3 หรือ 6 เดือน ก็สามารถที่จะทำการเลือกได้ตามความสะดวกของตัวเอง

มารู้จักกับ 5 ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน ที่น่าสนใจประจำปี 2563 กัน

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

1.ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน: AXA

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพ AXA

 

 • โครงการ AXA Smart Care Executive & Executive Plus คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (*คุ้มครองการล้างไตและโรคมะเร็ง)
 • โครงการ AXA Smart Care Optimum / Optimum Plus มอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5ล้านบาท / ปี
 • โครงการ AXA International Exclusive เงินปันผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 48 ล้านบาท เหมาะอย่างมากสำหรับนักธุรกิจที่ต้องเดินทางทั่วโลก
 • โครงการ AXA Compulsory Insurance for Long Stay VISA ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยในสูงสุด 6 แสนบาท เหมาะกับชาวต่างชาติในไทยที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • โครงการ AXA Smart Cancer คุ้มครองผู้ป่วยมะเร็ง ตรวจเจอจ่าย สูงสุด 9 แสนบาท (*คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ลุกลามและไม่ลุกลาม)

2.ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน: ธนาคารธนชาต

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพธนชาต คุ้ม จ่าย ได้คืน

 

 • เบี้ยประกันเพียงวันละ 14 บาท (*เบี้ยประกันรวมเพียง 5,100 บาท / ปี)
 • เลือกรับเงินชดเชย 1,000 หรือ 2,000 บาท (*กรณีผู้ป่วยใน)
 • คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท นาน 15 ปี
 • รับเงินคืน 105% ของเบี้ยประกันทั้งหมด เมื่อครบกำหนดสัญญา 15 ปี
 • เลือกแผนคุ้มครองได้ 2 แผน
 • เบี้ยส่วนหนึ่งสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ (*ตามที่สรรพากรกำหนด)

แผนคุ้มครองของประกันสุขภาพธนชาต คุ้ม จ่าย ได้คืน

 

รายละเอียด แผนคุ้มครองที่ 1 แผนคุ้มครองที่ 2
คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 100,000 บาท
ค่าชดเชยรายวัน

กรณีเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด 365 วัน

*ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง

1,000 บาท 2,000 บาท
ครบกำหนดสัญญา (*15 ปี) 105%

(*ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี ของกรมธรรม์หลัก)

105%

(*ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี ของกรมธรรม์หลัก)

ระยะเวลาในการคุ้มครองของประกันสุขภาพธนชาต คุ้ม จ่าย ได้คืน  

 

ประกันสุขภาพธนชาต คุ้ม จ่าย ได้คืน มีระยะเวลาในการคุ้มครอง 15 ปี (*คุ้มครองสูงสุดจนถึงอายุ 65 ปี)

คุณสมบัติของผู้สมัครประกันสุขภาพธนชาต คุ้ม จ่าย ได้คืน  

 

 • อายุระหว่าง 16-50 ปี
 • ผู้สมัครต้องยื่นใบขอคำเอาประกันภัย (*ชนิดแถลงคำถามสุขภาพ 24 โรค)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 

3.ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน: ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

 

 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล กรณ๊เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (*ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5 แสนบาท / ปี
 • ยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้ (*กรณีซื้อประให้ตัวเอง หรือซื้อให้บิดามารดา สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

รายละเอียดการประกันสุขภาพแผนเฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

 

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 200,000 200,000 500,000 500,000
ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วยหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 20,000 50,000 50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาล

 

2,500 2,500 5,000 5,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน

ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน

 

5,000 5,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี) ไม่คุ้มครอง 500 ไม่คุ้มครอง 500
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 10,000 10,000 10,000

รายละเอียดเบี้ยประกันของแผน เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

 

อายุรับประกันภัย (ปี) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
7-20 ปี 6,200 7,800 16,800 22,800
21-40 ปี 4,100 6,200 7,800 15,700
41-60 ปี 5,100 8,600 12,000 22,800
61-70 ปี 7,600 11,600 18,400 30,600

เงื่อนไขในการรับประกันสุขภาพแผน เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

 

 • รับประกันภัยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 • อายุรับประกันภัย 7-70 ปี (*นับปี พ.ศ. เกิด เป็นหลัก)
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่พิการ หรือทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้าย ไม่เป็นผู้ป่วยวิกลจริต ไม่มีอาการที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดสารเสพติด
 • น้ำหนัก-ส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย) ต้องเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ (*กลุ่มอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น)

 

3.ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน: ซิกน่า ประกันภัย

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพ 5 โรคร้ายจาก ซิกน่า

 

 • ไม่เคลม มีคืน หากไม่พบโรคร้ายในระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์จะได้รับเงินคืนสูงถึง 15% ทุกสองปี
 • คุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง ดังนี้ มะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 250 บาทต่อเดือนหรือ 8 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทเมื่อตรวจพบมะเร็งในครั้งแรก

แผนประกันสุขภาพ 5 โรคร้ายจาก ซิกน่า

 

 1. แผน S

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 400,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 250 บาทต่อเดือน

 1. แผน M

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 1,000,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 640 บาทต่อเดือน

 1. แผน L

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 1,600,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 640 บาทต่อเดือน

 1. แผน XL

ผลประโยชน์คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามไตวาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอาการโคม่า 2,000,000 บาทต่อปี รับเงินคืน 15% ทุกสองปีหากไม่เคลมประกัน ค่าเบี้ยประกัน 1,020 บาทต่อเดือน

4.ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน: ทเวนตี้อัพ พลัสจาก AIA

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

จุดเด่นของประกันสุขภาพทเวนตี้อัพ พลัสจาก AIA

 

ประกันสุขภาพกลุ่มแบบที่สามจากบริษัท AIA ที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพและสุขภาพกลุ่ม (ประเภทสวัสดิการพนักงาน) ด้วยแผนประกันทเวนตี้อัพ พลัส ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยอายุผู้ขอเอาประกันอยู่ที่ 15 - 64 ปี สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานอยู่ที่ระหว่าง 20-50 คน โดยมีจุดเด่นของประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส ดังนี้

 • เลือกความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง ผู้ป่วยนอก และ/หรือ ทันตกรรมเพิ่มเติมได้
 • ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คู่สมรสและบุตรได้
 • ช่วยเหลือด้านข้อมูลสำหรับการเดินทางและการแพทย์ฉุกเฉิน

ความคุ้มครองประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส

 

 • การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 • การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
 • การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
 • การสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดย สิ้นเชิงถาวร
 • การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร
 • สูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง
 • สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร
 • การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

คุณสมบัติของผู้เอาประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส

 

 • ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 20-50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับเอไอเอ ณ ปัจจุบัน
 • ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15-65 ปีซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
 • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

ข้อยกเว้นประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส

 

 • สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
 • สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

5.ประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือน: ธนาคารออมสิน

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันสุขภาพออมสิน สุดคุ้ม

 

 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 24,000 บาท / ปี
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบิกกรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 750,000 บาท / ปี
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ซื้อง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม รับกรมธรรม์ทันที (*เมื่อผ่านการพิจารณารับประกัน)
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม รับ Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม เบี้ยประกันเริ่มต้น วันละ 02 บาท

เอกสารในการประกอบขอทำประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

 

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร

เงื่อนไขในการรับประกันที่ควรทราบของประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม

 

ข้อยกเว้นที่ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน สุดคุ้ม ไม่คุ้มครอง

 • ความเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก เช่น เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อ นิ่ว การตัดทอลซิลหรืออดินอยด์ และเส้นเลือดขอด
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้ทำการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด ปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม

 

บทสรุปส่งท้าย: การทำประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือนดีหรือเปล่า!?

ประกันสุขภาพรายเดือน

 

ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือนหรือประกันที่จ่ายเต็มจำนวนในรอบปี ก็ล้วนแล้วแต่มอบความคุ้มครองที่ด้านสุขภาพของผู้ทำประกันสุขภาพได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการทำประกันสุขภาพแบ่งจ่ายรายเดือนจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เจาะลึกทุกรายละเอียด! [บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด] ที่ไม่ควรพลาดทั้ง 4 ประเภท
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เจาะลึกทุกรายละเอียด! [บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด] ที่ไม่ควรพลาดทั้ง 4 ประเภท
จะเลือกบัตรใบที่ใช่อย่างไรจากบัตรเครดิตจากมาสเตอร์การ์ด? รับรองบทความน...