ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ชื่อนี้มีแต่ของดี กับ 5 แผนประกันชีวิตที่บอกเลยว่าห้ามพลาด!

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

กำลังมองหาประกันชีวิต... ที่มอบการคุ้มครองที่ช่วยให้การวางแผนชีวิตกลายเป็นเรื่องที่แสนง่ายดายอยู่หรือเปล่า!? ถ้าหากใช้ล่ะก็ อยากขอแนะนำให้ทำความรู้กับแผนประกันชีวิตของบริษัทชั้นนำที่เชื่อว่าคนที่เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยมาบ้างต้องคุ้นหูกันดีกับ “ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA)” ส่วนประกันชีวิตของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) จะมีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านข้อมูลและรายละเอียดที่บทความชิ้นนี้ได้รวบรวมนำมาฝากกันเลย

 

5 แผนประกันชีวิตที่น่าสนใจจากประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA)

 

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

1.ประกันประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) สะสมทรัพย์: LifePlus+ Saver

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) สะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

 

 • เลือกนจ่ายเบี้ยได้ 2 แบบ จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี หรือจ่ายเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมกับเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด
 • รับเงินคืนตั้งแต่จบปีที่ 4 จนถึงครบกำหนดสัญญา
 • รับเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้

 

2.ประกันประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ตลอดชีพ: LifeEnsure 10

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ LifeEnsure 10

 

 • ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
 • เติมเต็มความมั่นใจด้วยความคุ้มครองด้านอื่นด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
 • ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์คุ้มค่ากับเบี้ยที่จ่ายมาทั้งหมด
 • ครบกำหนดสัญญามีเงินคืน อย่างน้อย 101% ของเบี้ยที่จ่ายมาแล้วทั้งหมด
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี

เงื่อนไขของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ: LifeEnsure 10

 

 • อายุในการรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
 • ระยะเวลาในการคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อราย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • การชำระงวดเบี้ยประกันภัย รายปี/ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือนและรายเดือน
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

 

3.ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ: LifeProtect 18

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ LifeProtect 18

 

 • ความคุ้มครองสูง เป็นหลักประกันและสร้างกองมรดกให้กับครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว
 • จ่ายเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า มีเงินคืนเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท / ปี

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ประกันตลอดชีพ: LifeProtect 18

 

 • อายุการรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 88 ปี
 • ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน 18 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • งวดชำระเบี้ยประกัน รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • สงวนสิทธิ์ในการรับประกันเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอยู่ในกลุ่มตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทเท่านั้น

 

4.ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA): Life Smart 10/4

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA): Life Smart 10/4

 

 • ชำระเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 4 ปี
 • รับเงินคืนตั้งแต่ปีที่ 4 จนครบกำหนดสัญญา
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

เงื่อนไขในการสมัครประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA): Life Smart 10/4

 

 • อายุรับประกัน 1 เดือน ถึง 65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยแบบรายปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • กรณีเสียชีวิตในปีที่ 4 รับ 420% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีครบสัญญา รับ 414% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น

 

5.ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) สำเร็จรูป : Perfect Life Solutions

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

จุดเด่นของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) สำเร็จรูป  Perfect Life Solutions

 

 • เน้นความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิต โรคมะเร็ง โรคร้ายแรงและค่าชดเชยรายวัน
 • อัตราเบี้ยประกันเป็นแผนประกันชีวิตสำเร็จรูป รวมทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม ทำให้เลือกราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง
 • แผนคุ้มครองมีให้เลือกถึง 3 แบบ
 • กรณีเสียชีวิต จำนวนเอาเงินประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • กรณีครบกำหนดสัญญา จำนวนเอาเงินประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) สำเร็จรูป : Perfect Life Solutions

 

 • อายุรับประกัน 20-65 ปี
 • งวดในการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน
 • วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย เงินสด หักบัญชีเงินฝากและบัตรเครดิต

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) ดีไหม น่าใช้บริการหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า

 

          โดยรวมแล้ว... ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า (AXA) มีแผนการประกันชีวิตที่เรียกได้ว่ามีความหลากหลายน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังมองหาแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับตัวเอง เชื่อว่าด้วยแผนที่หลากหลายเหล่านี้ อาจจะมีสักอันที่โดนใจจนน่าสมัครกันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ