ประกันชีวิตบ้าน
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากกู้เงินซื้อบ้านต้องทำ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านด้วยเหรอ ไม่ทำได้หรือเปล่า!?

ประกันชีวิตบ้าน

 

เมื่อตัดสินใจทำการซื้อบ้านสักหลัง... สิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำคือการทำเรื่องของ “กู้สินเชื่อ” เพื่อนำมาใช้ในการซื้อบ้าน ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวธนาคารส่วนใหญ่มักที่จะนำเสนอ “ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ” มาให้เป็นทางเลือกเสมอ ทำให้หลายคนที่อยากเพียงแค่ซื้อบ้านเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแล้วเจ้าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน มันมีดีอย่างไร!? ทำไมถึงต้องทำกัน!?

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านคืออะไร!?

ประกันชีวิตบ้าน

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA  (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันภัย ที่เน้นในด้านของการคุ้มครองเป็นหลัก ทำให้ไม่มีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาเหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป โดยมีข้อคือ เบี้ยกรมธรรม์ที่ถูกเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดกล่าวได้ว่าถูกที่สุดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประชีวิตในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประชีวิตตลอดชีพและประกันชีวิตบำนาญ เป็นต้น

สำหรับข้อดีที่น่าสนใจมากที่สุดของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เนื่องมาจากการกู้เงินซื้อบ้านเป็นการทำสัญญาขอกู้ก้อนใหญ่ แต่หลังจากที่ทำการผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้ไปหลายปีแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เช่น ผู้กู้เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ หรือเสียชีวิต เป็นต้น นำไปสู่การเกิดปัญหาภาระหนี้จากการผ่อนบ้านก่อนโต ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าจะสามารถช่วยให้มีเงินไปชำระหนี้สินเชื่อบ้านได้ โดยที่ไม่ต้องตกเป็นภาระของครอบครัว

 

ประเภทของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตบ้าน

 

1.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น

ประกันชีวิตบ้าน

 

 • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน คุ้มครองแบบลดหลั่น (ตามยอดหนี้ที่เหลือ)
 • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน คุ้มครองแบบคงที่

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น

 

 • จำนวนเงินเอาประกัน 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 ปี
 • ชำระค่าดอกเบี้ยครั้งเดียว
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ลดลง
 • กรณีเสียชีวิต หลังจากการชำระหนี้ธนาคารแล้ว ส่วนต่างคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์ลำดับถัดไป ตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • ระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น มีความแตกต่างจากประกันทั่วไปคือ ทุนในการประกันที่ลดน้อยลงทุกปี และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดอายุสัญญาเงินกู้ ดังนั้น ถ้าหากใครต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็ควรทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการผ่อนบ้าน เพื่อให้สบายใจในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ณ เวลาที่ยังคงทำการผ่อนบ้านอยู่นั่นเอง

 

2.ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบคงที่

ประกันชีวิตบ้าน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบคงที่

 

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินเอาประกันภัย
 • ระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านใช้ในการลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า!?

ประกันชีวิตบ้าน

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านทั้งสองประเภท ที่ได้ทำการกล่าวถึงกันไปแล้วในข้างต้น สามารถที่จะนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยมียอดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เคล็ดลับในการเลือกประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตบ้าน

 

เนื่องจากประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน มีให้เลือกทั้งหมด 2 ประเภท อาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่าควรที่จะทำการเลือกประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบไหน ถึงจะดี มีความเหมาะสมกับตัวเอง ขอแนะให้ทำการเลือกประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ดังต่อไปนี้

 • ค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระ หากชำระเบี้ยประกันจำนวนมากไม่ไหวให้เลือกแบบลดหลั่น แต่ถ้าหากต้องการความคุ้มครองในระยะยาวก็ควรเลือกแบบคุ้มครองคงที่ 30 ปี

 

ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านไม่ทำส่งผลกับการกู้สินเชื่อหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตบ้าน

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นแผนประกันที่ผู้ทำการขอกู้ซื้อบ้านเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำชับเอาไว้อย่างเป็นทางการว่า ให้สิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ “ห้ามธนาคารบังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ”

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านดีไหม ควรทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตบ้าน

 

          ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน... เป็นประกันที่สามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากมองในเรื่องของการให้ความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่ค่อนข้างถูก เชื่อว่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่เบาเลยเช่นกัน

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์ มี่กี่แบบ ใบไหนโดนใจสุด? รวมระดับและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์ มี่กี่แบบ ใบไหนโดนใจสุด? รวมระดับและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB มี่กี่แบบมีระดับอะไรบ้าง แล้วอันไหนดีสุ...