กำลังมองหาที่รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตและบ้านอยู่หรือเปล่า!? ธนาคารกรุงไทยช่วยได้!

รีไฟแนนซ์กรุงไทย

 

ธนาคารกรุงไทย... เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะมีบัตรเครดิตหรือบ้านสักหลัง ในขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยเองก็มีบริการด้านสินเชื่อที่น่าสนใจอยากการเปิดให้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตและบ้านได้อย่างที่ต้องการด้วยข้อเสนอที่เรียกได้ว่าสุดแสนพิเศษ ส่วนสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่น่าสนใจเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้น สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

 

2 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่จะช่วยให้หนี้บัตรเครดิตและลดอัตราดอกเบี้ยบ้านเป็นเรื่องแสนง่าย

รีไฟแนนซ์กรุงไทย

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย : KTB Refinance Home Loan

รีไฟแนนซ์กรุงไทย

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย KTB Refinance Home Loan

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ (*สินเชื่อส่วนเพิ่มมีสองแบบคือ Term Loan และ Revolving Loan)

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถทำการผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

 • เป็นผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำแน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่จะทำการชำระเงินกู้ได้
 • บรรลุนิติภาวะ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม เมื่อร่วมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย จะต้องไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ (*ยกเว้นบางหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ อัยการ ผู้พิพากษา) หากมีผู้กู้ร่วม ให้ทำการนับจากอายุของผู้กู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่วางเอาไว้
 • ต้องไม่เคยมีประวัติในการผิดชำระหนี้มาก่อน (*ในกรณีที่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้จะต้องแสดงเอกสารที่ให้เห็นว่ามีการปรับปรุงหนี้ และได้ทำการชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันที่ทำการพิจารณาสินเชื่อเอาไว้ในใบคำร้องขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยด้วย)

หลักฐานและเอกสารสำคัญที่ใช้ในการประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงรายการบัญชีเงินฝาก และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีที่ขอทำการรีไฟแนนซ์ห้องชุด) ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จำการก่อสร้าง และใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคาร
 • รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะนำมาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย
 • สำเนาใบรายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์

อยากขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ทำผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

 

 • สำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ : 1551
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ktb.co.th

 

2.สินเชื่อส่วนบุคคลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย :สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

รีไฟแนนซ์กรุงไทย

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

 • รับเงินด่วนรวดเร็วทันใจ
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • ทำงานเอกชนก็สามารถขอสินเชื่อได้

วงเงินอนุมัติของสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่า ไม่เกิน 1 ล้านบาท  (*รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จะอยู่ที่ MRR+7% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 5 ปี

 

3.สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย :สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

 • ทำงานเอกชนก็สามารถขอสินเชื่อได้
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ รับเงินด่วนได้อย่างทันใจ
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่า ไม่เกิน 1 ล้านบาท  (*รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus จะอยู่ที่ MRR+9% ต่อปี

 

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ให้เวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 1 ปี (*ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านและบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยน่าใช้บริการหรือเปล่า!?

รีไฟแนนซ์กรุงไทย

 

          จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่า... ธนาคารกรุงไทยมีบริการสินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์ทั้งบ้านและบัตรเครดิตได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังมองหาธนาคารชั้นนำในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อ ขอแนะนำว่าให้ใส่ธนาคารกรุงไทยลงไปในรายชื่อพิจารณาด้วย รับรองว่าจะไม่มีผิดหวังกันอย่างแน่นอน...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
TMB So Fast
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองไม่เห็นยาก มาฟังวิธีจากชาว Pantip
รวมวิธีทำให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองโดยอัตโนมัต...