TMB So Fast
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

รวมวิธีทำให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองโดยอัตโนมัติ

ยูเมะพลัส เพิ่มวงเงินให้เอง

 

หนึ่งในคำถามที่พบได้บ่อยมากเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)...

ก็คือ “ทำอย่างไรทางยูเมะพลัส ถึงจะเพิ่มวงเงินให้เอง” เพราะหลายคนมองว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในปัจจุบันนั้น ยังไม่เพียงพอกับการนำมาใช้จ่ายในปัจจุบัน

ถ้าหากใครอยากที่จะให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองล่ะก็ ลองมาฟังวิธีสุดเจ๋ง! จากสมาชิกชาว Pantip ได้จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

ข้อดีและความน่าสนใจของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 

 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) สมัครได้อย่างง่ายดาย
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลในการค้ำประกัน
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) หลังสมัครรับบัตรทันที เมื่อได้รับการอนุมัติสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ในทันที
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ไม่กดใช้งาน ไม่เสียค่าดอกเบี้ย
 • บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เลือกจ่ายคืนได้ตามความต้องการ ทั้งจ่ายแบบขั้นต่ำหรือจ่ายคืนทั้งหมด

 

ประเภทของการเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 

ในการเพิ่มวงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ "การเพิ่มวงเงินชั่วคราว" และ "การเพิ่มวงเงินถาวร" โดยการเพิ่มวงเงินทั้งสองรูปแบบนี้ ค่อนข้างที่จะมีลักษระที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

 

1.การเพิ่มวงเงินชั่วคราวของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 

การเพิ่มวงเงินชั่วคราวของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) สามารถทำได้ผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบออนไลน์ หรือ Call Center การขอเพิ่มวงเงินในลักษณะนี้ เหมาะกับคนที่จำเป็นจะต้องใช้เงินสดฉุกเฉินมากกว่าจนวนของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติและจะต้องทำการชำระคืนทันทีในรอบบิลเรียกกับถัดไป นอกจากนี้ การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและเงื่อนไขของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ด้วยเช่นกัน

 

2.การเพิ่มวงเงินถาวรของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 

การเพิ่มวงเงินถาวรของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) คือ การเพิ่มระดับเพดานของเงินที่สามารถทำการถอนออกมาใช้ได้ที่มากขึ้นกว่าเดิม เป็นการเพิ่มในลักษณะถาวร การเพิ่มวงเงินถาวรเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านสองขั้นตอนคือ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ทำการเพิ่มวงเงินถาวรให้กับผู้ใช้งานที่ถูกมองว่าเป็นลูกค้าชั้นดี และผู้ใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ทำเรื่องของปรับเพิ่มวงเงินด้วยตัวเอง

 

เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับการขอเพิ่มวงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ด้วยตัวเอง

 

 • ขอเพิ่มวงเงินได้เมื่อมีฐานของเงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิม
 • ขอเพิ่มวงเงินได้เมื่อมีการใช้บัตรกดเงินสดหรือได้รับการอนุมัติบัตรกดเงินสดมาไม่ต่ำกว่า 6-12 เดือน

 

ขั้นตอนการติดต่อขอเพิ่มวงเงินถาวรกับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 

1.ทำการยื่นอเอสารผ่านเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code ที่สาขาและจุดให้บริการของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

2.กรอกข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3.แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินถาวร โดยเซ็นกำกับรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร พร้อมระบุวัตถุประสงค์ "ใช้สำหรับยืนคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน" และระบุหมายเลขโทรศัพทฺมือถือที่ใช้งาน ณ ปัจจุบันในเอกสารกำกับเอาไว้ด้วย

4.กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้ระบุข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลข้อมูล

5.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น คำน้ำหน้าชื่อ-นามสกุล โปรดแนบเอกสารสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ หรือเอกสารอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง

6.รอรับผลการพิจารณาทาง SMS

**กรณีที่ทำการติดต่อเพื่อขอเพิ่มวงเงินถาวร ณ สาขาของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงเพื่อประกอบการขอเพิ่มวงเงินถาวร

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มวงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 

 • บัตรประชาชนของเจ้าของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)
 • เอกสารแสดงรายได้ หรือ Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • หนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูล
 • หนังขอเพิ่ม ลดวงเงิน (*ขอรับได้ที่สาขาของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+))
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่งและอายุงาน

 

กรณีที่รับเงินเดือนโดยการโอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (*ไม่เกิน 2 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

กรณีรับเงินเดืออนโดยไม่ผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (*ไม่เกิน 2 เดือน)

 

ขั้นตอนขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) แสนสะดวกสบายผ่าน Umay+ Mobile Application

 

สำหรับคนที่มีความต้องการอยากจะเพิ่มวงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปติดต่อกับสาขา ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่าน Umay+ Mobile Application โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.เข้าสู่ Umay+ Mobile Application

2.เลือกเมนู "บริการขอเพิ่มวงเงิน"

3.ระบบแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้กับทางบริษัทฯ ทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อย และกด "ถัดไป"

4.ทำการอัปโหลดเอกสารตามข้อกำหนดของทางบริษัทฯ (*ขนาดไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2MB และต้องเป็นไฟล์ JPG, JEPG หรือ PNG ต้องไม่ได้รับการเข้าหรัสและเอกสารทุกฉบับ ต้องได้รับการเซ็นสำเนาระบว่าใช้สำหรับการขอเพิ่มวงเงิน)

5.กดยืนยันการส่งข้อมูล

6.รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติขอเพิ่มวงเงิน

 

เอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ผ่าน Umay+ Mobile Application

 

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (*ไม่เกิน 2 เดือน)

3.บัญชีธนาคารย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (*เฉพาะกรณีรับเงินเดือนโดยการโอนผ่านธนาคาร)

4.เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ

5.เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

 

คลิปขั้นตอนขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ผ่าน Umay+ Mobile Application

 

เงื่อนไขและคุณสมบัติใดบ้างที่มักทำให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินถาวรให้เอง!?

 

หลายคนอาจมีข้อสงสัยอยู่ในใจว่า ต้องมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทางบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ทำการเพิ่มวงเงินให้เอง!? โดยพื้นฐานแล้วการเพิ่มวงเงินให้เองของสถาบันทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเองก็มีความคล้ายกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากผู้ใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) มีประวัติการใช้งานที่ดี มีการขำระเงินคืนตรงตามเวลาและทำตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินที่ได้กำหนดเอาไว้เป็นประจำทุกเดือน ก็จะช่วยให้มีการเพิ่มวงเงินให้เองได้เช่นกัน

 

ชาว Pantip มีเทคนิคอย่างไรบ้างที่ช่วยทำให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เอง!?

ยูเมะพลัส เพิ่มวงเงินให้เอง

 

สมาชิก Pantip : 895554

จ่ายทุกงวดค่ะ ขั้นต่ำก็เคยบางงวด ไม่เคยขาด แต่บัตรเต็มวงเงินตลอด 2ปีผ่านไป เข้าไปที่สาขาเพื่อจะเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทร พนง.ก็ถามขึ้นมาว่าจะเพิ่มวงเงินมั้ยคะ จะเพิ่มให้อีก3หมื่น จะเพิ่มให้ตั้งนานละ พอดีหลายปีที่ผ่านมาเค้าติดต่อเราไม่ได้ เราตอบเอาทันทีค่ะ เค้าก็พิมพ์อะไรไม่รู้ที่คอม5นาที เค้าบอกให้เราไปกดดู ก็กดได้เลย มันคือวงเงินสำรองค่ะ
สมาชิก Pantip : 936627

จากที่สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ เขาจะพิจารณาทุกวันที่ 3 ของเดือนในการเพิ่มยอดเงินในบัตรให้สมาชิก ก็คงดูจากการผ่อนชำระตรงเหรอป่าวละครับ ผมว่านะ แต่ผมยังไม่เพิ่มเพราะเพิ่งส่งได้แค่สองงวด

สมาชิก Pantip : 1120352

จ่ายงวดแรกก่อนวันหนึ่ง ก็เพิ่มให้คะ แต่ยังไม่ได้ลองทำรายการดู แต่ทางยูเมะแจ้งยอดเพิ่มให้แล้ว หลังจากจ่ายงวดแรกไป

สมาชิก Pantip : 1088553

จ่ายให้หมดก่อนครับ งวดถัดไปจะอนุมัติมาครับ

สมาชิก Pantip : นิ12345

มีวิธีง่ายมากครับ 2  3 เดือน จาก หมื่นห้า เป็นเจ็ดหมื่น ขั้นแรก วงเงินหมื่น 5 กดมาเลย 14000 วันถัดไป หรือเดือนถัดไปเอาไปคืนให้หมด มันจะเพิ่มวงเงินให้ท่านเอง เดือนที่2 กดมาอีก เต็มวงเงิน วันถัดมา เอาไปคืนให้หมด วันที่ 3 กดอีกทีให้หมด แล้วใส่เงินคืนกลับไป ทำซ้ำๆแบบี้ เงินจาเพิ่มให้เองครับ

สมาชิก Pantip : 936627

ของผมอนุมัติครั้งแรก 25100 บาท พอจ่ายไปประมาณห้าเดือน ก็เพิ่มอีก 40,000 บาท เป็น 75,100 บาท   ณ ปัจจุบันก็ไม่ได้มีการเพิ่มอีกแต่อย่างใด แต่แค่นี้ก็พอแล้วครับ 555+ ส่งขั้นต่ำก็ปาไปเดือนละสองพันกว่าบาทละ

สมาชิก Pantip : 1811113

ของเราอนุญาตครั้งแรก 12,000 เรากดออกมาหมดเลย จะชำระก่อนวันที่กำหนดและชำระมากกว่าขั้นต่ำตลอดเลย ผ่านไป 3-4 เดือน ระบบส่งข้อความให้เพิ่มวงเงินเป็น 37,100 บาทแต่ต้องโทรยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด เราก็โทรไปทำรายการได้เพิ่มวงเงินมา เราก็กดออกมาให้เพิ่มอีก ภายไปสัก 3 เดือน วันนี้ระบบส่งมาเพิ่มอีกแล้วค่ะ 60,000 ยืนยันเหมือนเดิม  โดยส่วนตัวเราคิดว่าถ้าจ่ายชำระก่อนวันที่กำหนดและยอดเกินวงเงินขั้นต่ำ ระบบจะพิจารณาเพิ่มให้เองนะค่ะ

 

สมาชิก Pantip : 1481928

จาก15,000 สู่ 42,000 และปัจจุบัน 82,000 (ฐานเงินเดือนครู 15,000) สรุปสั้นๆ 1. จ่ายก่อนเวลาทุกงวด 2.อย่าจ่ายน้อยและมากเกินไป(เพราะถ้าจ่ายมากเขาได้กินดอกน้อย ถ้าจ่ายน้อยเขาก็กลัวเราไม่มีปัญญาจ่าย) 3. อย่ากดเงินออกมาใช้ช่วงที่ยังจ่ายอยู่(เขาคิดว่าเรามีเงินไม่พอใช้) 4.ไม่ต้องทำอะไร เขาจะเพิ่มให้เอง 5.ติดต่อสนง.ใกล้บ้าน กรอกเอกสารขอเพิ่มวงเงิน

 

สรุปวิธีการที่จะทำให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองจากชาว Pantip

ยูเมะพลัส เพิ่มวงเงินให้เอง

 

จากข้อมูลประสบการณ์ของชาว Patntip ในข้างต้น สามารถทำการสรุปวิธีที่ทำให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองได้ดังต่อไปนี้

1.อยากให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เอง : ชำระก่อนเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

 

ชาว Pantip ที่ได้ทำการการปรับวงเงินจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เอง แนะนำเหมือนกันว่าต้องทำการชำระเงินก่อนวันที่กำหนดเอาไว้ เพื่อสร้างเครดิตการเป็นลูกหนี้ที่ดีให้เกิดการปรับวงเงินให้โดยอัตโนมัติ ติดต่อกันประมาณ 2-5 เดือน ก็จะได้รับการปรับวงเงินเอง

2.อยากให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เอง : ชำระไม่มาก ไม่น้อยเกินไป

 

ชาว Pantip เชื่อว่าหากทำการชำระเงินให้กับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) น้อยจนเกินไปหรือ “ขั้นต่ำ” จะทำให้ทางผู้ให้บริการมองว่าเป็นลูกหนี้ที่อาจไม่มีกำลังเงินพอในการจ่ายชำระหนี้หากมีการปรับวงเงินให้ในอนาคต และหากชำระมากจนเกินไปก็จะทำให้สถาบันทางการเงินได้รับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นรายได้จากการบริการที่น้อยลงนั่นเอง

3.อยากให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เอง : หลีกเลี่ยงการกดเงินใช้เพิ่ม หากยังเป็นหนี้อยู่

 

ชาว Pantip มองว่าหากเป็นหนี้กับทางบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) อยู่ แล้วยังคงมีการกดเงินออกมาใช้จ่ายเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นลูกหนี้ที่มีฐานการเงินไม่ค่อยดีนัก เงินไม่พอใช้จ่าย ทำให้อาจไม่พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้ เพราะเกรงว่าจะไม่มีกำลังในการชำระหนี้จากวงเงินที่สูงมากขึ้นนั่นเอง

 

ขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) กี่วันรู้ผล!?

 

สำหรับคนที่ยื่นเอกสารเพื่อขอปรับวงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) กันไปแล้ว รู้สึกร้อนใจอยากทราบผลการอนุมัติก็คงต้องทำใจให้เย็นลงกันสักน่อย เพราะการพิจารณาเพิ่มวงเงินของทางบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) นั้น จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน และจะทำการการแจ้งผลการอนุมัติไปยัง SMS ณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทอีกครั้ง

 

หมายเลขโทรศัพท์ยืนยันการเพิ่มวงเงินของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

ยูเมะพลัส เพิ่มวงเงินให้เอง

 

สำหรับคนที่ได้รับการเพิ่มวงเงินให้เองของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ต้องทำการโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำการยืนยันสิทธิ์ในการเพิ่มวงเงิน โดยสามารถทำการโทรศัพท์ไปยังหมายเลข : 02-646-0500

 

อยากกู้สินเชื่อส่วนบุคคแบบเงินก้อน อนุมัติง่าย วงเงินสูงธนาคาร Citi ช่วยได้!

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

 

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

 

สำหรับคนที่มีปัญหาด้านการเงินและคิดว่าวงเงินจากบัตรกดเงินสดยูเมะอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของตัวเอง ขอแนะนำว่าการเลือกสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลอาจเป็นทางออกของปัญหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับในวันนี้ผู้เขียนอยากขอแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคธนาคาร Citi ที่อนุมัติง่าย ให้วงเงินสูง แถมยังเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่น่าสนใจให้ลองพิจารณาดูว่าตอบโจทย์ความต้องการหรือเปล่า!?

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร Citi (Citi Personal Loan)

 

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนรวดเร็วทันใจ
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ขั้นตอนการสมัครแสนง่ายดาย
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อต้องการใช้เงินสดฉุกเฉิน
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 60 เดือน

 

อัตราของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคล Citi

 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร Citi (Citi Personal Loan) เป็นแบบลดต้นลดดอก โดยมีอัตราของดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 13.99 -25 % ต่อปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Citi

 

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • พนักงานบริษัท ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยทำการกู้เงินสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2560 และมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน จะต้องมีการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรรกดเงินสดหรืออยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนทำการยื่นขอกู้ Citi Personal Loan (*ในกรณีนี้ จำนวนการอนุมัติวงเงินสูงสุด 1.5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน)

 

เอกสารประกอบการพิจารณาของสินเชื่อส่วนบุคคล Citi

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • *กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

บทสรุปส่งท้าย : บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้เองยากหรือเปล่า!?

ยูเมะพลัส เพิ่มวงเงินให้เอง

 

ในประเด็นการขอบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)...

ความเห็นของชาว Pantip ได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายที่บอกว่าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) เพิ่มวงเงินให้ง่ายมากเพียง 2-3 เดือน เท่านั้น โดยอ้างอิงจากเคล็ดลับที่แนะนำกันไปแล้วในตอนต้น

กับฝ่ายที่บอกว่าใช้งานบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) มานานหลายปีและทำการจ่ายหนี้ตรงเวลาทุกครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการปรับวงเงินให้เอง

แต่สำหรับคนที่มีปัญหาไม่ได้รับการปรับวงเงินให้เอง ขอแนะนำให้ลองพิจารณาดูสรุปข้อมูลจากชาว Pantip ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินเพิ่มในบทความชิ้นนี้อีกครั้ง เผื่อว่าจะมีประเด็นใดที่ขาดตกบกพร่องไปจนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ไม่ปรับวงเงินให้นั่นเอง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
แอ พ บัตร เครดิต กรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[ 5 สิ่งน่ารู้ ] แอพ Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพ ทำอะไรได้บ้าง? สมัครบัตรเครดิตได้ไหม?
แอพ Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพ จำเป็นและสะดวกแค่ไหน? บทความนี้รวม...
6 บริการสินเชื่อรถธนาคารกรุงศรี ตอบทุกโจทย์ความต้องการ อยากมีรถใหม่หรือรถแลกเงิน เลือกได้แบบครบวงจร
สินเชื่อ
6 บริการสินเชื่อรถธนาคารกรุงศรี ตอบทุกโจทย์ความต้องการ อยากมีรถใหม่หรือรถแลกเงิน เลือกได้แบบครบวงจร
อยากกู้ยืมสินเชื่อรถใหม่ หรือรถแลกเงิน ทุกความต้องการเป็นจริงได้กับ 6 ...