เปิด [3 ขั้นตอนหลัก] การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ใช้บริการง่าย ยื่นเรื่องสบาย ด้วยการติดต่อประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกัน สังคม ออนไลน์

 

ยุคแห่งเทคโนโลยีเช่นนี้ การสมัครหรือต้องการยื่นเรื่องรูปแบบต่าง ๆ ต่างถูกปรับเปลี่ยนให้มีการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการพัฒนาให้เท่าทันโลก รวมถึงการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานประกันสังคมเอง ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่สามารถเข้าใช้งานหรือยื่นเรื่องผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ไม่จำเป็นต้องหอบเอกสารไปดำเนินเรื่องให้วุ่นวายเหมือนกับแต่ก่อน ทำได้ง่าย ทำได้รวดเร็ว เพียงแค่เข้าใช้งานผ่านระบบ E-Service ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานสังคมด้วยตนเอง ซึ่งรายละเอียดข้อตอนการใช้งานโดยหลัก ๆ นั้นจะมีอะไรบ้าง บทความนี้อาจให้คำตอบที่ดีสำหรับคุณได้!

 

3 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยื่นเรื่องประกันสังคม

ประกัน สังคม ออนไลน์

 

สำหรับใครที่ต้องการเข้าใช้บริการหรือติดต่อประกันสังคม แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง วันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนการใช้บริการ E-services ให้ได้ทราบกัน มีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนหลักง่าย ๆ เพียงแค่ทำตามก็สามารถเข้าใช้บริการได้แล้ว โดยขั้นตอนแต่ละขั้นจะมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มดูกันเลย...

 

1. ยื่นข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบ E-Services: ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ประกัน สังคม ออนไลน์

 

ในขั้นตอนแรก ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการลงทะเบียนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เข้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม จากนั้นเลือกแถบเมนูในหัวข้อ สถานประกอบการ
  • เลือก “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
  • ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับมาทาง E-mail เพื่อพิมพ์แบบละทะเบียนส่งทางสำนักงานประกันสังคม
  • ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตรา และพยาน 2 ท่าน
  • สำนักงานประกันสังคมจะอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง E-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน สามารถแจ้งเข้า แจ้งออก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงส่งเงินสมทบประจำเดือน

 

2. ยื่นข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบ e-Services:  ขั้นตอนการส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน

ประกัน สังคม ออนไลน์

 

ขั้นตอนต่อมา นายจ้างดำเนินการส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนตามขั้นตอน ซึ่งทาง HR สามารถแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคมได้ ดังนี้

-เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และเลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

-เลือกแถบเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID) ให้ถูกต้อง

-เลือกเมนูที่จะดำเนินการ

-ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือแจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)

-บันทึกการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว

-แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

-แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)

-จากนั้นทำการส่งข้อมูลลงทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

 

3. ยื่นข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบ e-Services: ขั้นตอนการส่งข้อมูลเงินสมทบ

ประกัน สังคม ออนไลน์

 

เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลเข้าประกันสังคมแล้ว ต่อมาจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการส่งข้อมูลเงินสมทบกับทางสำนักงานประกันสังคม รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องกรอกจะมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน

-เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th  เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

-เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID) ให้ถูกต้อง

-เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ ได้แก่ 1. ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10) 2. ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10)

-เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)

-เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ

-กรอกข้อมูล โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และค่าจ้าง

-แนบไฟล์ โดยเลือกรูปไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ

 

เมื่อต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดต่อผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

ประกัน สังคม ออนไลน์

 

หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือได้รับการบริการไม่เป็นไปตามที่ข้อตกลงได้ระบุเอาไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่

  1. ติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง ผ่านทางจดหมาย หรือผ่านทางโทรศัพท์ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-12, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา และสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง
  2. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
  3. ติดต่อสายด่วน 1506
  4. ติดต่อศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

สรุปส่งท้าย: การติดต่อประกันสังคมไม่ยุ่งยากเหมือนกับที่คุณคิด เพียงเข้าใช้งานผ่านระบบ E-Services

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์สักเครื่อง พร้อมกับอินเทอร์เน็ตสำหรับการเข้าใช้ง่าย ก็สามารถติดต่อประกันสังคมได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมเอกสาร ออกเดินทางให้เหนื่อย แต่ทั้งนี้การยื่นหรือลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารที่จะต้องส่งผ่านระบบออนไลน์ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อที่ข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดในภายหลัง และสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นเดียวกัน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
พันธบัตร คือ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
มอบสิทธิประโยชน์ให้คุณแบบจุใจ กับ “บัตรเครดิต SCB” [อัพเดทข้อมูลปี 2020-2021]
บัตรเครดิต SCB...มีพกไว้คู่ไลฟ์สไตล์ของคุณ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได...