ประกันชีวิต คือ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันชีวิตที่ไหนดี!? เบี้ยต่ำ คุ้มครอง คุ้มค่าทันใน ขอแนะนำ 10 บริษัทประกันภัยต่อไปนี้!!!

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

เมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกทำประกันชีวิต... สำหรับคนที่ทำการศึกษาหาข้อมูลมาพักใหญ่ก็อาจมีบริษัทประกันภัยในดวงใจสัก 2-3 แห่ง แต่สำหรับคนที่ยังไม่เริ่มต้นหาข้อมูลเลยอาจเกิดความสับสนว่าควรเลือกประกันชีวิตที่ไหนดี!? เพราะบริษัทประกันภัยเองก็มีจำนวนให้เลือกกันมากมายเลยทีเดียว บทความในวันนี้จึงอยากขอแนะนำ 10 บริษัทประกันภัย ที่มาพร้อมกับแผนประกันชีวิตสุดปัง! ที่รับรองว่าจะช่วยไขปริศนาคาใจประกันชีวิตที่ไหนดี!? ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน...

 

มารู้จักกับ 10 บริษัทประกันภัยพร้อมแผนประกันชีวิต จบปัญหาประกันชีวิตที่ไหนดี!?

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

1.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? ธนาคารกสิกรไทย : แผนป่วยหายห่วง

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตธนาคารกสิกรไทยแผนป่วยหายห่วง

 

 • คุ้มครองประกันภัยไวรัสวิด-19
 • คุ้มครองค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง
 • คุ้มครองค่าห้องขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล 4,000 บาท (*แผน 1 และ 2)
 • เลือกคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก หรือส่วนที่เกิน 20,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันถูก เริ่มต้นเพียงวันละ 13 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่น Care Card ให้กับโรงพยาบาล
 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) 200,000 / 500,000 บาท / ครั้ง (*ไม่จำกัดจำนวน)
 • คุ้มครองชีวิต 50,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตธนาคารกสิกรไทย แผนป่วยหายห่วง

 

 • อายุ 20-60 ปี
 • การชำระเบี้ยประกัน รายเดือนและรายปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย (*เพิ่ม หรือลดไม่ได้)

 

2.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? ธนาคารกรุงศรี: กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประกันชีวิตธนาคารกรุงศรี กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์

 

 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริง
 • หมดห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
 • ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลกสูงสุด 3 ล้านบาท / ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท
 • ระยะเวลาคุ้มครองตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 / 20 และ 30 ปี

 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย ประกันชีวิตธนาคารกรุงศรี กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์

 

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง อายุ 1 วัน -70 ปี รับการคุ้มครอง 10 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง อายุ 1 วัน -60 ปี รับการคุ้มครอง 20 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง อายุ 1 วัน -50 ปี รับการคุ้มครอง 30 ปี
 • การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ
 • งวดชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน / 3 เดือน และรายปี

 

3.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? ธนาคารไทยพาณิชย์: SAVE MAX 16/6

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ SAVE MAX 16/6

 

 • จ่ายเบี้ยระยะสั้น 6 ปี คุ้มครองยาวนาน 16 ปี
 • รับเงินคืน 6% (*สิ้นเปีกรมธรรม์ที่ 1-15) และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองสูง คุ้มครองชีวิตถึง 610%
 • สมัครง่าย ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต SCB แผน ประกัน SAVE MAX 16/6

 

 • อายุที่รับประกัน 1 วัน – 80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัย 16 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 6 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันรายปี และราย 6 เดือน

 

4.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี ธนาคารออมสิน!?: ออมสินสบายใจ

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตธนาคารออมสิน ออมสินสบายใจ

 

 • การออมเงินพร้อมกับประกันชีวิต
 • เหมาะกับคนที่ต้องการฝากเงินในระยะสั้น
 • เลือกระยะเวลาส่งฝากได้ 2 ระยะเวลา (*ส่งฝาก 8 ปี และ 10 ปี)
 • ได้รับเงินปันผลทุกวันครบรอบ 3 ปี กรมธรรม์ ในช่วยวางฝาก
 • ได้รับเงินบำนาญทุกปี หลังจากที่หยุดส่งเงินฝาก (*8-10 ปี)
 • ได้รับความคุ้มครองยาวนานเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาส่งฝาก (*ระยะเวลาส่งฝาก 8 ปี คุ้มครอง 18 ปี และส่งฝาก 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี)
 • เงินส่งฝากสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจของประกันชีวิตธนาคารออมสิน ออมสินสบายใจ

 

 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ในการกู้เงินได้ตามมูลค่าของเงินสด
 • การเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับบริจาค (ปิดบัญชี) ได้ตามมูลค่าของเงินสด
 • เมื่อหยุดทำการส่งเงินฝสกและให้ธนาคารโอนเงินมูลค่าเงินสดส่งฝากแทนมาให้ หรือให้ธนาคารลดความคุ้มครองลงโดยไม่ต้องส่งเงินฝากต่อ

 

5.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี ธนาคารกรุงเทพ!?: แผนแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพแผน บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันของธนาคารกรุงเทพ

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

6.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี AIA !?: เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประกันชีวิต AIA เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

 

 • สะสมเงินออมทรัพย์ให้งอกเงยในระยะยาวถึงอายุ 99 ปี ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่อาจสูงมากขึ้น
 • มีเงินออมรองรับรับแผนการเงินในทุกช่วงของชีวิต
 • คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (*จนถึงปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี)
 • เลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด (5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี)
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้การคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ โรคร้ายแรง รวมไปถึงอุบัติเหตุ

 

7.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? ซิกน่า :คุ้มครองโรคออฟฟิศซิงโดรม

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประกันชีวิตซิกน่าคุ้มครองโรคออฟฟิศซิงโดรม

 

 • คุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท สำหรับอาการป่วยที่เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซิงโดรม
 • คุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท สำหรับกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ การติดเชื้อปัสสาวะ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท อาการเวียนศีรษะหัวหมุน การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ นิ้วล็อก ไข้หวัดอักเสบ คออักเสบ อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง
 • ซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3 ล้านบาท / โรค (*โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

8.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? ทิพยประกันภัย: แผนประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประชีวิตชดเชยรายได้แผนประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

 

 • คุ้มครองการเสียชีวิตกรณีฆาตกรรม ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท
 • แผนคุ้มครองมีให้เลือกถึง 4 แผน
 • มีบัตร Care Card สามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขประกันชีวิตชดเชยรายได้แผนประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-60 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยทุกรายจะต้องกรอกใบคำขอและผ่านการเงื่อนไขพิจารณาตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมทุกกรมธรรม์ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ทางบริษัทขอไม่รับประกันภัยกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง ช่างยนต์ กรรมกร คนงานเหมือง ชาวประมง พนักงานทำความสะอาดกระจก ช่างไฟฟ้า ยาม พนักงานดับเพลิง นักแสดงสตั้นท์แมน พนักงานขับรถโดยสาร คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถขนส่งประจำทาง นักแข่งรถ นักมวย นักประดาน้ำ นักปีนเขา พนักงานขุดเจาะ คนขับเรือ อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานติดตั้งเสาอากาศ พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา นักศึกษาแผนกช่าง พนักงานส่งเอกสาร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานในโรงงานผลิตแก็ส พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

 

9.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? AIG: แผนประกัน “ICPA” (Income Continueous Personal Accident)

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประชีวิตชดเชยรายได้แผนประกัน “ICPA” (Income Continueous Personal Accident)

 

 • อายุระหว่าง 20-60 ปี (*ที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท)
 • แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับคนที่ต้องการวางแผนสำหรับครอบครัว คู่สมรสและบุตรหลาย
 • คุ้มครองชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง สูงสุด 12 เดือน ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • สามารถต่ออายุประกันได้จนถึงอายุ 65 ปี
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่บาดเจ็บและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันไม่ปรับตามอายุ
 • คุ้มครองถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 

10.ทำประกันชีวิตที่ไหนดี!? อลิอันซ์ประกันชีวิต: ประกันชีวิต สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

จุดเด่นของประชีวิตชดเชยรายได้ประกันชีวิต สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

 

 • หลักประกันค่ารักษาพยาบาล
 • รับเงินชดเชยรายได้แผนสูงสุด 2,500 บาท / วัน และรับเพิ่มเป็นสองเท่า เมื่อรักษาตัวในห้อง ICU
 • รับเงินก้อนเพิ่มเติมเมื่อมีการผ่าตัด สูงสุด 25,000 บาท / ครั้ง
 • ผ่าตัดเล็กไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยได้ 1 วัน
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป
 • อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้กับลูกหลานสูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 2 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • อายุประกันภัย 50-70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี (*ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 90 ปี)

 

เคล็ดลับในการเลือกประกันชีวิตที่ไหนดี!? ให้เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

1.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: เลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงิน

 

ความมั่นคงทางการเงิน เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีความมั่นคงในการทำธุรกิจ เพราะการทำประกันชีวิตเป็นการลงทุนในระยะยาว ถ้าหากบริษัทมีความน่าเชื่อถือน้อยและปิดตัวไปในระหว่างการทำประกันชีวิต ย่อมไม่เป็นผลดีกับผู้เอาประกันภัยอย่างแน่นอน

 

2.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: แผนคุ้มครองหลากหลาย

 

บริษัทประกันภัยที่ดี ควรมีแผนในการคุ้มครองชีวิตให้เลือกหลายหลายประเภท เพื่อให้สามารถเลือกแผนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุด

 

3.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า

 

ควรเลือกบริษัทประกันภัยที่มอบความคุ้มครองอันคุ้มค่า ครอบคลุมความต้องการได้อย่างเหมาะสม

 

4.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: สาขาหรือศูนย์ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

 

บริษัทประกันภัย ที่มีสาขาและศูนย์ให้บริการทั่วประเทศจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครทำประกันภัย หรือเคลมปัญหาให้อย่างรวดเร็ว

 

5.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: บุคลากรได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

การให้ความใส่ใจในการอบรมพนักงานจะทำให้สามารถให้คำปรึกษาเชิงลึก และการให้บริการอย่างสุภาพ มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

 

6.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: อัตราดอกเบี้ยประกันชีวิตเป็นมิตร

 

อัตราของดอกเบี้ยประกันชีวิต ไม่ควรสูงมากจนเกินไป เพื่อให้เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ

 

7.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: นโยบายในการทำงานที่ชัดเจน

 

เลือกบริษัทประกันภัยที่มีนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมาและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

 

8.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: นายหน้าและพนักงานให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

 

ควรเลือกบริษัทประกันภัยที่พนักงานและตัวแทนให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังซ่อนเร้น ในสิ่งที่ทำให้เกิดหรือเสียผลประโยชน์

 

9.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: เคลมเมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็วไม่อิดออด

 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัทควรทำการเคลมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตามสิทธิ์ในการคุ้มครองโดยไม่อิดออด หรือถ่วงเวลา

 

10.ประกันชีวิตที่ไหนดี!?: ฟังคำรีวิวและวิจารบริษัท

 

ก่อนตัดสินใจว่าจะทำการสมัครประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยใด ขอแนะนำให้ฟังคำรีวิวและวิจารเกี่ยวกับการทำงานจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำประกันชีวิตกับบริษัทนั้นเสียก่อน เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการตัดสินใจ

 

บทสรุปส่งท้าย : เลือกทำประกันชีวิตที่ไหนดีที่สุด!?

ประกันชีวิตที่ไหนดี

 

          หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับบริษัทประกันชีวิตในข้างต้น... เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงมองเห็นภาพรวมแบบคร่าวๆแล้วว่าประกันชีวิตที่ไหนดี ที่มอบแผนการประกันชีวิตที่น่าสนใจให้กับตัวเองมากที่สุด ถ้าหากใครทำการศึกษาข้อมูลตัวอย่างแผนประกันที่ยกมาประกอบแล้วคิดว่ามีความเหมาะสมกับตัวเอง อาจทำการโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนนายหน้าขายประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าประกันชีวิตที่ไหนดี เหมาะกับตัวเองมากที่สุดกันนั่นเอง

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เช็กยอดบัตรเครดิตออมสิน ออนไลน์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เช็คยอดบัตรเครดิตออมสินออฟไลน์ ออนไลน์หรือแอพฯ ช่องทางไหนเร็วสุด!?
มารู้จักกับ 5 ช่องทางในการเช็คยอดและตรวจสอบ บิลบัตรเครดิตออมสิน ทั้งแล...
ขอ ส่วนลด ปิด บัตร เฟิ ร์ ส ช้อย
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
ปักหมุดทุกประเด็นน่ารู้ ในการปิดบัตรและขอส่วนลดบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (Krungsri First Choice) โดยเฉพาะ
อยากขอส่วนลด-ปิดหนี้ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (Krungsri First Cho...
ขอ เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต กรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
อยากขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทำยังไงดี? รวมทุกประเด็นน่ารู้ #2022
ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพยากไหม ทำได้หรือเปล่าและควรติดต่อท...
บัตรเครดิตกรุงเทพ โปรโมชั่น
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงเทพผ่อน 0% ลดที่พัก โรงแรม เติมน้ำมัน โรงพยาบาล โดนใจใช้กับทุกไลฟ์สไตล์
รวมโปรโมชั่นเด่นจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพผ่อน 0% ที่พัก เติมน้ำมัน ที...