ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

กำลังสนใจประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 พลัส อยู่หรือเปล่า!?

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันชีวิตที่เบี้ยประกันต่ำมากเป็นพิเศษ... เชื่อว่าคงจะเคยศึกษาหาข้อมูลแล้วเคยเห็นชื่อของประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 พลัส กันอย่างแน่นอน แต่น่าเสียดายที่ประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 พลัส ณ ปัจจุบัน ไม่ได้มีการเปิดให้คนที่สนใจทำการสมัครได้แล้ว ทำให้คงเหลือเพียงประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 เท่านั้น แต่แผนประกันนี้ ก็มีความน่าสนใจไม่เบาเช่นกัน ส่วนจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

จุดเด่นของประกันชีวิต ธกส. ธกส มอบรัก 1/1

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

  • กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ สูงสุด 2 ล้านบาท
  • หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธกส. กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
  • คุ้มครอง 1 ปี (*สามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี )
  • ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินกู้คงเหลือ

 

ความคุ้มครองกรณีขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

1.กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

2.คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตาและทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ รับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

 

เงื่อนไขของประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1/1

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

  • เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม คู่สมรสและสมาชิกผู้กู้ขององค์กรภาคการเกษตรและกองทุนหมู่บ้าน
  • อายุ 20-60 ปี
  • สุขภาพร่างกายกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

 

สิ่งที่ควรทราบที่จะทำให้เกิดการยกเว้นการคุ้มครองของประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

          สำหรับคนที่กำลังให้ความสนใจกับประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 ขอแนะนำว่าควรทราบถึงข้อยกเว้นที่จะทำให้ประกันภัยไม่ให้การคุ้มครองเอาไว้ ดังต่อไปนี้

 

1.ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

2.ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลากำหนดรอคอย 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

4.การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน โดยเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุดังต่อไปนี้

-สงคราม (*ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน/การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

-การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เพราะกระทำความผิดทางอาญานั้น

-ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงคราม หรือเยี่ยงสงครามในกรณีที่ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

5.ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ

-การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดบุตร หรือการแท้งบุตร

-การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

-การแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมถึงการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

-การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

-การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือการพยายามทำเช่นนั้น

-การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ

-การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

 

การชำระเงินฝากสงเคราะห์ปีขอต่ออายุ

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

1.หักบัญชีตามที่ทำการระบุในใบฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินขเข้าบัญชีของผู้ฝากสงเคราะห์ที่ระบุเอาไว้ในใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์

2.ชำระเป็นเงินสด โดยนำใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์ติดต่อที่เคาร์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งชำระภายในวันที่กำหนดหรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับจากวันที่กำหนด

***กรมธรรม์ขาดผลบังคับทันที กรณีไม่ได้ส่งชำระภายในระยะเวลาผ่อนผันข้างต้น

 

ช่องทางในการสมัครและติดต่อสอบถามประกันชีวิต ธกส.

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

สำหรับคนที่มีคำถามคาใจ แล้วต้องการที่จะได้รับคำตอบเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต ธกส. สามารถทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร ธกส. ได้ผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555 ต่อสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027- 8033, 8046 - 8047, 6502 -6507

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 ดีไหม!? เทียบกับประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 พลัส เป็นอย่างไรบ้าง!?

ประกันชีวิต ธกส มอบรัก 1 1 พลัส

 

          โดยรวมแล้ว... ประกันชีวิต ธกส. มอบรัก 1/1 เป็นแผนประกันภัยที่อาจเรียกได้ว่าเบี้ยประกัน “ต่ำที่สุด”อันเนื่องมาจากการจ่ายเบี้ยประกันเพียง “ 1 บาท / วัน” เท่านั้นเอง ในขณะที่ได้รับการคุ้มครองถึง 100,000 บาท เรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอที่จะสะกิดใจหลายคนอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ