รวมแผนประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี ที่ได้รับความนิยมในปี 2562
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากทำประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี ของบริษัทไหนดี!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

          ในปี 2562... กระแสความต้องการดูแลสุขภาพและวางแผนในการทำประกันชีวิตดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะกับประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี ที่เน้นในเรื่องของการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนด้านการเงินที่มากกว่าการฝากเงินแบบประจำเสียอีก ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจอยากที่จะทำประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี แล้วอยากศึกษาว่าในปี 2562 มีประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปีอะไรบ้างที่น่าสนใจ รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะเป็นกุญแจที่ช่วยไขหาคำตอบได้อย่างแน่นอน...

 

ประกันชีวิตระยะสั้น คืออะไร!?

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

ประกันชีวิตระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า “ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา” เป็นการประกันชีวิตที่มอบการคุ้มครองระยะสั้น โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ไม่เกิน 15 ปี หลังจากที่ทำการจ่ายเบี้ยประกันภัยไปแล้วผู้รับประโยชน์ ก็จะได้รับการคุ้มครองตามระยะเวลาที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญา แต่เมื่อครบกำหนดแล้วหากผู้ทำประกันยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก ทำให้ประกันชีวิตระยะสั้นมักถูกเรียกว่า “การจ่ายเบี้ยทิ้ง” แต่ในขณะเดียวกันหากผู้ทำประกันชีวิตระยะสั้นเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ ผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่กับผู้เอาผลประโยชน์ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ประกันชีวิตระยะสั้นยังมีอัตราของเบี้ยประกันที่ต่ำ ทำให้เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่มีทุนประกันไม่สูงนัก แต่ต้องการเหลือหลักประกันเอาไว้ให้กับคนข้างหลังนั่นเอง

 

8 แผนประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี ที่น่าสนใจประจำปี 2563

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

1.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 : ธกส มอบรัก 1/1

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562  ธกส. ธกส มอบรัก 1/1

 

 • กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ สูงสุด 2 ล้านบาท
 • หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธกส. กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • คุ้มครอง 1 ปี (*สามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี )
 • ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินกู้คงเหลือ

 

2.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 ไทยสมุทรประกันชีวิตโอเชี่ยน ไลฟ์ บีริช 3/1

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 ไทยสมุทรประกันชีวิตโอเชี่ยน ไลฟ์ บีริช 3/1

 

 • รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1-2 ปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เมื่อครบปีกรมธรรม์ปีที่ 2 ได้รับเงินเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับผลตอบแทนเมื่อครบสัญญา 104% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต รับการคุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับประกันอายุ 1 เดือน – 65 ปี

 

3.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์  A-LIFE EASY 3/1

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์  A-LIFE EASY 3/1

 

 • รับเงินคืนทุกสิ้นปี 2.85% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยได้รับเงินในช่วง 2 ปี แรกของสัญญากรมธรรม์
 • รับเงินคืนทุกสิ้นปี 102.85% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะได้รับเงินในช่วงกรมธรรม์ปีที่ 3
 • เมื่อครบ 3 ปี ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันชีวิตจะอยู่ที่ 108.55% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต (*ไม่ว่าจะในช่วงระยะเวลาใด) รับเงินชดเชย 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองอายุ 20-65 ปี

 

4.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยได้ใจ 3/2

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยได้ใจ 3/2

 

 • อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
 • รับเงินครบสัญญาเร็ว เพียง 3 ปี สูงถึง 200%
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200%
 • จ่ายเบี้ยประกันชีวิตระยะสั้นเท่ากันทุกเพศทุกวัย เพียง 2 ปี
 • สมัครง่ายดาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

5.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 ฟิลลิปประกันภัย ประกัน 2/1 ออมทรัพย์ระยะสั้น

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 ฟิลลิปประกันภัย ประกัน 2/1 ออมทรัพย์ระยะสั้น

 

 • จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงครั้งเดียว
 • ได้รับผลตอบแทนสูงถึง 3.5%
 • มอบความคุ้มครองชีวิตในระหว่างสัญญา
 • ผลตอบแทนเมื่อครบ 2 ปี รับ 103.5%
 • คุ้มค่ามากกว่าการฝากเงินแบบประจำ
 • อายุของผู้เอาประกันภัย 1 วัน -65 ปี

 

6.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยแฮปปี้ 10/3

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยแฮปปี้ 10/3

 

 • ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี รับการคุ้มครอง 10 ปี
 • อายุของผู้เอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • อัตราผลตอบแทนสูง หญิง 2.26% และชาย 2.15%
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 150%
 • ได้รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จนครบสัญญา

 

7.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 เมืองไทยซัมซุงประกันชีวิต ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 10/3

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 เมืองไทยซัมซุงประกันชีวิต ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 10/3

 

 • รับเงินคืน 5% และ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4 และ 5-9 ตามลำดับ
 • ครบสัญญารับเงินคืนสูงสุด 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท / ปี
 • อายุรับประกัน 1 วัน -60 ปี

 

8.ประกันชีวิตระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 2562 ไทยสมุทรประกันชีวิต เมคอีซี่10/3 (แบบประกันออนไลน์)

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

จุดเด่นของไทยสมุทรประกันชีวิต 2562 เมคอีซี่10/3 (แบบประกันออนไลน์)

 

 • อายุรับประกันภัย 30 วัน -65 ปี
 • จ่ายเบี้ยเบาสบาย รายเดือน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 330% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3-10
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง
 • สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามสุขภาพ

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี ในปี 2562 แผนไหนดีที่สุด!?

ประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี 2562

 

ถึงแม้ว่าประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี ในปี 2562 นั้น จะมอบสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือการออมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการคุ้มครองชีวิต แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับอาจจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร ดังนั้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดอย่าลืมเปรียบเทียบประกันชีวิตระยะสั้น 3 ปี  ของแต่ละแผนให้ดีเสียก่อนที่จะทำการตัดสินใจสมัคร ไม่อย่างนั้น... เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน!!!

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ