บัตร กด เงินสด เงิน ติด ล้อ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ประกันยูนิต ลิงค์ คืออะไร? มาไขข้อข้องใจกัน!

ประกัน ยูนิต ลิงค์

ประกันยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ประกันควบการลงทุน เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบประกันที่ได้รับการพัฒนามาจากประกันชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional Product) ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันนี้ถูกออกแบบเพื่อยืดหยุ่น สามารถวางแผนด้านการเงินได้หลายทาง อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนด้วยเช่นกัน โดยยูนิต ลิงค์ผู้ทำประกันจะมีความเป็นอิสระในการบริหาร รวมถึงสามารถออกแบบกรมธรรม์ด้วยตนเองได้

 

5 ผลิตภัณฑ์ จากประกันเอไอเอ ยูนิต ลิงค์มีอะไรบ้างนะ?

ประกัน ยูนิต ลิงค์

 

หากต้องการทำประกันกับเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ แต่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกผลิตภัณฑ์รูปแบบใดดี บทความนี้อาจให้คำตอบสำหรับคุณได้! โดยแบบแผนผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ก็จะมีผลประโยชน์ให้จุดเหมือนและจุดเด่นแตกต่างกันไป ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 แบบจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง เรามาดูกันต่อเลยดีกว่า...

 

1. ผลิตภัณฑ์ประกันจากเอไอเอ ยูนิต ลิงค์: AIA ISSARA PLUS

ประกัน ยูนิต ลิงค์

 

ประโยชน์ของการทำประกันผลิตภัณฑ์ “AIA ISSARA PLUS” จะเน้นไปในเรื่องของการให้ความคุ้มครองชีวิตสูง รวมถึงมีแผนคุ้มครองสุขภาพของผู้ซื้อประกันในระยะยาว มีระยะเวลาความคุ้มครองจากประกันตลอดชีพ (คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี) และมีจำนวนเงินเอาประกันเป็นจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โดยจะอยู่ในตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย และไม่น้อยกว่า 60,000 บาท

 

2. ผลิตภัณฑ์ประกันจากเอไอเอ ยูนิต ลิงค์: AIA SMART SELECT

ประกัน ยูนิต ลิงค์

เมื่อได้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของ “AIA SMART SELECT” จะได้รับประโยชน์คือได้ความคุ้มครองชีวิต ไปจนถึงเป้าหมายเมื่อมีการเงินที่ผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งจะมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ (คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี) รวมถึงมีจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท และไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลัก และมีเบี้ยประกันหลักขั้นต่ำ 30,000 บาท/ปี

 

3. ผลิตภัณฑ์ประกันจากเอไอเอ ยูนิต ลิงค์: AIA SMART WEALTH

ประกัน ยูนิต ลิงค์

 

ผลิตภัณฑ์ต่อมา “AIA SMART WEALTH” จะให้ประโยชน์โดยเน้นสะสมความมั่งคั่ง เพื่อให้ความพร้อมความคุ้มครองชีวิต โดยจะมีระยะเวลาความคุ้มครองตลอดชีพ (คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี) และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว รวมถึงมีเบี้ยประกันหลักขั้นต่ำ 20,000 บาท

 

4. ผลิตภัณฑ์ประกันจากเอไอเอ ยูนิต ลิงค์: AIA INFINITE GIFT PRESTIGE

ประกัน ยูนิต ลิงค์

 

ผลิตภัณฑ์แบบที่สี่อย่าง “AIA INFINITE GIFT PRESTIGE” ที่ให้ประโยชน์มุ่งไปเรื่องของการวางแผนการเงิน และการให้ความคุ้มครองชีวิตที่ถูกต้องในอนาคต ซึ่งจะมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ (คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี) มีเงินจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 15,000,000 บาท และมีเบี้ยประกันหลักขั้นต่ำ 100,000 บาท/ปี

 

5. ผลิตภัณฑ์ประกันจากเอไอเอ ยูนิต ลิงค์: AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE

ประกัน ยูนิต ลิงค์

 

แบบผลิตภัณฑ์สุดท้าย “AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE” ที่ได้ให้ประโยชน์เน้นเรื่องการวางแผนด้านการเงินให้เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบของการดำเนินชีวิต ทั้งแผนที่ส่งผลต่อความมั่งคั่ง หรือแผนออมเงินเพื่อการเกษียณในอนาคต โดยจะมีระยะความคุ้มครองตลอดชีพ (คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี) มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 15,000,000 บาท และมีเบี้ยประกันหลักขั้นต่ำ 100,000 บาท/ปี

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 แบบ ระยะความคุ้มครองจะส่งผลตราบเท่ามูลค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน จะเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียม

 

จุดเด่นของผลิตภัณธ์กลุ่มยูนิต ลิงค์จากประกันเอไอเอ ยูนิต ลิงค์

ประกัน ยูนิต ลิงค์

 

หากเลือกทำผลิตภัณฑ์ประกันกับทางเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ผู้ซื้อสามารถเลือกปรับเพิ่มและลดทุนของประกันชีวิต รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้ (แต่ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของทุนประกันชีวิตที่กำหนด) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตได้ โดยสามารถเลือกปรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นอกจากนี้ผู้ซื้อยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตรูปแบบทั่วไป

 

ส่งท้ายกับผู้เขียน: ประกันที่จะช่วยดูแลคุ้มครองชีวิตของคุณ จากเอไอเอ ยูนิต ลิงค์

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy
ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

คุ้มครองชีวิตได้ตลอดชีพ ได้รับผลตอบแทนที่สูง รวมถึงมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแบบแผนที่เหมาะสมกับตนเอง ผลิตภัณฑ์ของเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ก็นับเป็นหนึ่งในรูปแบบประกันที่น่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด!

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ