#สรุป 5 ประเด็นน่ารู้ เกี่ยวกับพันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564-2565
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

  • พันธบัตร ธ.ก.ส คือการกู้ยืมเงินโดยวิธีการวางจำหน่ายพันธบัตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในปี 2564 โดยมีวงเงิน 9,000 ล้านบาท
  • 1 หน่วยการลงทุน = 1,000 บาท
  • จำหน่ายให้เฉพาะกับสถาบันทางการเงินและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • อายุการไถ่ถอน 2.43 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.90 จ่ายผลตอบแทน 2 งวด ในวันที่ 1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทุกปี
  • จำหน่ายแบบ Re – open ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2565

พันธบัตร ธ.ก.ส ที่จำหน่ายในปี 2564-2565 มีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ได้มีการวางจำหน่าย “พันธบัตร ธ.ก.ส” เพื่อระดมเงินทุน แต่เนื่องจากมียอดคงค้างเหลืออยู่ทำให้มีการ Re – Open นำพันธบัตร ธ.ก.ส มาจำหน่ายอีกครั้งในปี 2565 ส่วนพันธบัตร ธ.ก.ส จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น ลองมาติดตามรายละเอียดกันเลย

 

 1.สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ พันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564-2565: จุดประสงค์

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

พันธบัตร ธ.ก.ส คือการกู้ยืมเงินโดยวิธีการวางจำหน่ายพันธบัตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเป็นการ Re - Open ครั้งที่ 2 จำนวน 6,500 ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มปริมาณเพื่อเพิ่มปริมาณธนบัตรในครั้งที่ 1 ที่มียอดค้างจำนวน 8,500 บาท (จาก 9,000 ล้านบาท) เมื่อรวมกันแล้วทำให้ยอดรวมของพันธบัตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 มียอดรวม 15,000 ล้านบาท

สำหรับพันธบัตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 กระทรวงการคลังเป็นผู้ทำหน้าที่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย รัฐบาลรับภาระเป็นผู้ทำการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

 

2.สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ พันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564-2565: 1 หน่วยการลงทุน = 1,000 บาท

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

พันธบัตร ธ.ก.ส ได้มีการกำหนดหน่วยของการลงทุนเอาไว้ที่ 1 หน่วย = 1,000 บาท และมีการกำหนดเอาไว้ว่าจะทำการขายให้กรณีผู้เสนอประมูลราคาต่ำที่สุดเอาไว้ที่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินที่ทำการจำหน่าย

 

3.สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ พันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564-2565: จำหน่ายให้กับสถาบันการเงินและนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

ผู้ที่สามารถทำการซื้อพันธบัตร ธ.ก.ส ได้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม ดังต่อไปนี้

 

กลุ่มสถาบันการเงิน

 

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิตและสถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทย

 

กลุ่มนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

 

เช่น มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยที่ไม่ได้มุ่งหวังเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันและกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากเงินต้น

 

4.สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ พันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564-2565: รายละเอียดของการลงทุน

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

สำหรับการลงทุนกับพันธบัตร ธ.ก.ส นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาดังต่อไปนี้

 

อายุการไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ / ปี จำนวนวงเงินจำหน่าย (ล้านบาท) จ่ายดอกเบี้ย
2.43 ปี 0.90 15,000 จ่าย 2 งวด

1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทุกปี

 

5.สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ พันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564-2565: ช่วงเวลาการวางจำหน่าย

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

พันธบัตร ธ.ก.ส เคยมีการวางจำหน่ายไปแล้วในปี 2564 แต่เนื่องจากยังมียอดเงินคงค้างอยู่ทำให้มีการนำกลับมาเสนอขายอีกครั้ง โดยมีกำหนดการขายดังต่อไปนี้

 

วันที่วางจำหน่าย วงเงินจำหน่าย

(ล้านบาท)

วันที่ชำระเงิน วันเริ่มคำนวณดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
27 มิ.ย. 2565 15,000 29 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2567

 

.
ทำไมพันธบัตร ธ.ก.ส ในปี 2564 ถึงขายไม่หมดคะ?

.
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 0.90 / ปี เลยไม่ค่อยตอบโจทย์ขององค์กรการลงทุนสักเท่าใดนัก

 

 

 

ส่งท้ายก่อนจาก # พันธบัตร ธ.ก.ส หนึ่งในการลงทุนที่น่าจับตามมองในปี 2564 -2565

พันธบัตร ธ ก ส 2564

 

พันธบัตร ธ.ก.ส ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพันธบัตรที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมาจะต่ำตามไปด้วย แต่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรและสถาบันการเงินที่ต้องการเพิ่มยอดการลงทุนที่ดีแห่งหนึ่งได้เช่นกัน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด เฟิ ร์ ส ช้อย ส์
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ตลอด 24 ชม.!! กับ “บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์”
บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณกดเงิน...
บัตร กด เงินสด อาชีพ อิสระ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมที่พัก รถเช่า ร้านอาหาร โปรโมชั่นสุดคุ้มจากบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่าที่...